2023: Het Jaar van de Art Nouveau in Brussel

2023: Het Jaar van de Art Nouveau in Brussel

Brussel bevestigt haar positie als wereldwijde art-nouveauhoofdstad met een ambitieus en gevarieerd programma voor 2023, dat volledig wordt gewijd aan de art nouveau.

In 1893 werd in Brussel het Hotel Tassel ingehuldigd. Dat iconische bouwwerk van Victor Horta was meteen ook het eerste art-nouveaugebouw ter wereld. Naast de architectonische en decoratieve aspecten was dat vooral een ideologische stroming die de forse industrialisering aan de kaak stelde. De kunstenaars, architecten en ambachtslieden van die tijd smachtten naar een terugkeer naar de natuur en naar de kwaliteit en duurzaamheid van voorwerpen, maar ook naar schoonheid als levensideaal.

Brussel staat vol met art-nouveaugebouwen, -meubilair en -kunstwerken. Nu de 130ste verjaardag van deze kunststroming eraan komt, heeft de Brusselse regering beslist om 2023 aan de art nouveau te wijden. Twaalf maanden lang zullen urban.brussels, visit.brussels en hun partners tal van evenementen organiseren, voor een Brussels, Belgisch en internationaal publiek. De commissaris van het Jaar van de Art Nouveau, Paul Dujardin stond de afgelopen maanden in voor de inschakeling van alle betrokkenen. Dat leverde een rijk en afwisselend programma op.

“Brussel heeft een duizendtal art-nouveaugebbouwen en meer dan 200 daarvan worden als historisch monument beschermd, zowel afzonderlijk als in gehelen. Dat is een enorme toeristische troef. Ik verheug me erop dat visit.brussels in heel 2023 zowel in België als het buitenland de art nouveau zal promoten,” verklaart minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort.

“Brussel is de hoofdstad van de art nouveau. We gaan dat zowel de komende maanden als op lange termijn extra in de verf zetten. Volgend jaar organiseren we tal van evenementen en openen we art nouveauparels voor het grote publiek. Zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om deze pronkstukken te ontdekken. De Brusselaars mogen fier zijn op hun erfgoed. Ik ben blij om dit rijkgevulde programma te kunnen voorstellen. Het zal heel 2023 in beslag nemen. Een jaar waarin Brussel ook het grote internationale congres de Brussels Urban Summit zal organiseren,” verklaart Brussels staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet.

“Steden zijn wereldwijd een bron van vernieuwing en innovatie. Brussel bijvoorbeeld stond aan de wieg van de art nouveau en de art deco. Overal kan je er prachtige kunst en architectuur van deze kunststromingen bewonderen. Daarom is de art-nouveaustrategie die we ontwikkelen zo belangrijk voor het imago van Brussel,” besluit de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het Imago van Brussel.

 “Dankzij zijn ruime programma brengt het Jaar van de Art Nouveau een opwaardering op gang van het fin-de-siècle-erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tentoonstellngen, rondleidingen, conferenties, enz. zullen diverse aspecten van deze kunst- en architectuurstroming belichten en zullen duurzame synergieën tussen de Brusselse, Belgische en buitenlandse betrokkenen teweegbrengen. De vele projecten leggen ook de nadruk op de dagelijkse inspanningen van urban.brussels voor de instandhouding, de opwaardering en de bewustmaking van iedereen,” verklaart Bety Waknine, directrice-generaal van urban.brussels.

“Er wordt ook verder dan 2023 gekeken. Zo moet het project op lange termijn gemeenschappelijke en transversale kansen ontwikkelen voor alle sectoren en betrokken partijen. De bedoeling is om verder te gaan dan de klassieke art-nouveaubenadering. Daarom zal het programma specifieke thema’s belichten, oproepen tot debat en denkpistes ontwikkelen over recente thema's, zoals hedendaagse maatschappelijke kwesties (duurzaamheid, inclusie, innovatie, enz.),” verklaart Paul Dujardin, de commissaris van het Jaar van de Art Nouveau. 

Er werd een rijkgevuld, toegankelijk en inclusief programma uitgewerkt. Dat zal de belangrijke erfgoedelementen in de verf zetten via een vernieuwd en versterkt museumaanbod, tal van grootschalige tentoonstellingen, feestelijke evenementen, rondleidingen met gids, conferenties, publicaties en internationale partnerschappen.

Visit.brussels en urban.brussels organiseren samen het Jaar van de Art Nouveau en doen dat onder coördinatie van Paul Dujardin.

De Brusselse culturele partners zullen in 2023 heel wat structurele initiatieven nemen, met de nadruk op de Brusselse dynamiek en creativiteit als art-nouveauhoofdstad. Zo zullen gebouwen worden opengesteld voor het publiek en komen er werfbezoeken, tijdelijke tentoonstellingen, conferenties, publicaties, herwaarderingen van de kunstberoepen en rondleidingen door de stad. Initiatieven voor meer inclusiviteit en toegankelijkheid zullen bijzondere aandacht krijgen. Er wordt gestreefd naar een zo ruim en divers mogelijk lokaal, nationaal en internationaal doelpubliek.

Het Jaar van de Art Nouveau wil ook de vanzelfsprekendheid van het werk van de wereldberoemde architect Victor Horta in vraag stellen, met name via de tentoonstellingen ‘Victor Horta and the Grammar of Art Nouveau’ in BOZAR en ‘Victor Horta versus Art Nouveau. Horta's vocabulary’ in het Hortamuseum. Er zal ook een interactieve “phygital experience” over de gevelstenen van het Huis Aubecq doorgaan. Daarin worden fysieke en digitale ervaringen met elkaar gecombineerd.

In het Museum Kunst & Geschiedenis zal een tentoonstelling worden gewijd aan het iconische Stocletpaleis van de Weense architect Joseph Hofman. Bepaalde ruimtes van dat gebouw zullen een digitale 3D-weergave krijgen. Zo krijgt het onderzoek naar dit UNESCO-werelderfgoed een duwtje in de rug.  

Met artnouveau2023.brussels werd een specifieke website ontwikkeld waarop onder meer het volledige programma en het culturele aanbod van 2023 aantrekkelijk worden gebundeld.

Retrouvez toute la programmation sur le site www.artnouveau2023.brussels

 

 

Een vernieuwd en versterkt museumaanbod

Een nieuw museum: Hotel Hannon
Het al jarenlang gesloten Hotel Hannon opent in 2023 opnieuw zijn deuren. Architect Jules Brunfaut ontwierp dit art-nouveauherenhuis in opdracht van ingenieur Édouard Hannon. De architectuur, het meubilair en de decoratie zijn indrukwekkend. Zo haalde hij zijn inspiratie voor het interieur bij de Franse art nouveau. In samenwerking met verschillende nationale en internationale instellingen, waaronder het Parijse Musée des Arts décoratifs en het Musée de l’École van Nancy, kon het oorspronkelijke interieur deels worden hersteld. De bezoekers zullen in Hotel Hannon de woonvertrekken van de kleurrijke Édouard Hannon kunnen ontdekken. Op de eerste verdieping kan er voor een aantal maanden een tentoonstelling over de Belgische art-nouveaulijnen (Hankar, Serrurier-Bovy en van de Velde) worden bewonderd.


Een nieuw art-nouveauparcours in het Museum Kunst & Geschiedenis

Na de reconstructie van de door Horta ontworpen edelsmederij Wolfers gaat het Museum Kunst & Geschiedenis verder op zijn elan door twee nieuwe zalen te wijden aan de 19e en 20e eeuw en vanaf het najaar van 2023 een gloednieuw art-nouveauparcours voor te stellen. Daarin zullen uitzonderlijke stukken aan bod komen, zoals de beroemde wintertuin die Horta voor Jean Cousin ontwierp.

Een art-nouveau-interpretatiecentrum in het kantoor Van Eetvelde
Het was Edmond Van Eetvelde, administrateur-generaal van de Congo-Vrijstaat, die Victor Horta aan het eind van de 19de eeuw opdroeg om Hotel Van Eetvelde te ontwerpen. Dit uitzonderlijke gebouw is UNESCO-werelderfgoed. Dit herenhuis is opgesplitst in twee delen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kocht onlangs het linkergedeelte aan om er een interpretatiecentrum van de art nouveau, een dialoogruimte met hedendaagse creaties en een ruimte voor onderzoek en debat in onder te brengen. Onder andere de banden met de Belgische kolonie worden daarin in vraag gesteld.
Dankzij zijn strategische ligging is Hotel Van Eetvelde perfect geschikt als infopunt over het Jaar van de Art Nouveau. Het zal een paar dagen per week open zijn en er zullen ook onder meer conferenties en workshops doorgaan. Het publiek kan bovendien ook het linkergedeelte van het gebouw bezoeken. Via een tentoonstelling over de sleutelmomenten van deze kunststroming en over de banden met de kolonisatie kunnen ze er meer over de art nouveau te weten komen.


Grote feestelijke evenemente

 Grote gewestelijke evenementen zoals het Irisfeest (mei 2023) en het lichtfeest Bright Brussels (van 16 tot 19 februari 2023) zullen uitzonderlijk in het teken van de art nouveau staan. De deelnemers van het Lab XR4Heritage zullen tijdens Bright Brussels drie buitengewone art-nouveauplaatsen artistiek verlichten: het Muziekinstrumentenmuseum (Old England), het Museum Kunst & Geschiedenis van het Jubelpark en de Scholengroep Josaphat nr. 1 in Schaarbeek. In de Zavel zullen het Hortamuseum, de ULB en het AlIce-laboratorium het Volkshuis terug tot leven wekken. Dat meesterwerk van Victor Horta werd in 1965 afgebroken.
De Heritage Days (16 en 17 september) en het Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival ‘BANAD’ (van 11 tot 26 maart) zullen hun programma zo invullen dat zoveel mogelijk mensen onbekende en verborgen art-nouveaumeesterwerken kunnen ontdekken. 
Verschillende andere evenementen zullen de art nouveau in de verf zetten. Het gaat onder meer om de BRAFA Art Fair (januari 2023), de Lente op de begraafplaatsen, dat door de stad Brussel wordt georganiseerd (mei 2023) en het Festival Artonov (oktober 2023). 

Iconische gebouwen en collecties het hele jaar door te bewonderen
Behalve veel gebouwen en collecties die op bepaalde tijdstippen open zullen zijn, zullen er een tiental zijn die je het hele jaar lang kan bezoeken.
Het gaat onder meer om zeven meesterwerken van Victor Horta, waarvan er drie op de UNESCO-werelderfgoedlijst staan: het Hortamuseum, met het voormalige atelier en woning van de architect; het Solvayhuis, waarvoor de architect zich dankzij een onbeperkt budget creatief kon uitleven; het Hotel Van Eetvelde (nieuw!); het Autriquehuis, waarin de kiemen van de art nouveau werden gelegd in een scenografie van François Schuiten en Benoit Peeters; de Waucquez-warenhuizen, voormalige textielwinkels waar nu het Stripmuseum is ondergebracht; het Paviljoen van de Menselijke Driften en de Edelsmederij Wolfers Frères, die dankzij het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark toegankelijk zijn.

Bezoekers zullen ook bijzondere architectuur en collecties kunnen bewonderen in twee andere musea: het Muziekinstrumentenmuseum, dat sinds 2000 is ondergebracht in het Old England-warenhuis, een prachtgebouw van Paul Saintenoy met een bijna volledig metalen gevel; het Fin-de-Sièclemuseum, dat werd ontworpen om de buitengewone collectie Gillion Crowet te huisvesten en opmerkelijke Franse en Belgische art-nouveaucollecties bevat.
Tot slot kan je in twee musea-huizen het dagelijkse leven van kunstenaars en verzamelaars van die tijd ontdekken: het Cauchiehuis, dat door en voor Paul en Lina Cauchie werd ontworpen; het Hotel Hannon (nieuw!).

Een tentoonstelling in Bozar en veel tijdelijke tentoonstellingen voor nieuw inzicht op de art nouveau
Bovenop de gebouwen en musea die altijd al aan de art nouveau gewijd zijn, zullen verschillende partners het thema in 2023 vanuit diverse invalshoeken benaderen. Ze zullen hun collecties belichten en een originele lezing ervan bieden tijdens tijdelijke tentoonstellingen:
Museum van de Stad Brussel (het Broodhuis): ‘Back to Nature 1900’ (van februari tot oktober 2023)
Hortamuseum: ‘Victor Horta versus Art nouveau. Horta’s vocabulary’ (van maart tot december 2023)
Association du Patrimoine artistique (Vereniging voor het Kunstpatrimonium): ‘De geest van Art Nouveau, Foto's van Gilbert De Keyser’ (van februari tot april 2023) en ‘Victor Van Dyck, decoratieschilder’ (1862-1943) (van mei tot juli 2023) 
CIVA : ‘The Unmade Pavilion’ (voorlopige titel) (van maart tot september 2023)
Huis Autrique: ‘Privat Livemont FLOWER POWER’ (van maart 2023 tot januari 2024)
BELvue Museum en Koning Boudewijnstichting: ‘Art Nouveau. Meesters van bij ons’ (voorlopige titel) (van mei tot oktober 2023)
Design Museum: ‘Resonanties. Ontmoeting tussen Art Nouveau en plastic design’ (van september 2023 tot januari 2024)
Belgisch Stripcentrum: ‘Bande dessinée et Art nouveau’ (Stripverhaal en de Art Nouveau) (van september 2023 tot januari 2024)
MAD: ‘Jaime Hayon’ (van september 2023 tot januari 2024)
BOZAR: ‘Victor Horta and the Grammar of Art nouveau’ (van oktober 2023 tot januari 2024) Museum Kunst & Geschiedenis Jubelpark: ‘Josef Hoffmann: Beauty, Modernity and Ideals’ in partnerschap met het Museum voor Toegepaste Kunst van Wenen (van oktober 2023 tot april 2024)
De l’Art nouveau à la Mode (Van Art Nouveau tot Mode) van het Mode & Kant Museum @ Hortamuseum (van november 2023 tot januari 2024)
Train World: ‘Horta, Van de Velde & Friends – Le train des créateurs’ (van december 2023 tot oktober 2024)


Tot slot zal het jaarprogramma van de iconische Sint-Gorikshallen volledig in het teken van de art nouveau staan. Er zullen heel wat activiteiten met verschillende thema’s doorgaan, zoals op de art nouveau geïnspireerde kookkunst. Er zullen bovendien verschillende tentoonstellingen over diverse aspecten van de art nouveau doorgaan: ‘L’Art nouveau s’affiche !’ (van januari tot april 2023) ; ‘Les jardins, un outil au temps de l'Art Nouveau. Architecture & Nature’ en ‘Arabesque, quand le cirque contemporain interprète l'Art Nouveau’ (van mei tot augustus 2023), ‘Vivre un bâtiment Art nouveau’ en een gezamenlijke fototentoonstelling (Urban Zoom) over het favoriete art-nouveauerfgoed van de Brusselaars. 

Ook andere tentoonstellingslocaties nemen deel aan het Jaar van de Art Nouveau. Ze doen dat door kunstwerken van hun collecties uit te lenen. Het gaat bijvoorbeeld om de KBR, Design Museum Gent, het Museum van Elsene, enz.


Opwaardering van het Brusselse ecosysteem met bezoeken met gids, conferenties, workshops en publicaties

Het hele jaar lang zullen de verschillende culturele spelers (musea, gemeentes, verenigingen) rondleidingen met gids doorheen het Gewest, in gebouwen (privéhuizen, scholen, enz.) en in werven aanbieden. Anderlecht en Elsene zullen wandelkaarten van bepaalde wijken uitbrengen. De wandelingen zullen je langs werken van architecten Jean-Baptiste Dewin, Ernest Blérot en de broers Delune voeren. Dankzij de vereniging ARCHistory zal ook architect Gustave Strauven de nodige aandacht krijgen. Dat gebeurt via begeleide bezoeken en uitzonderlijke evenementen in Strauvens mooiste bouwwerken in de stad Brussel. Verschillende eigenaars zullen de deuren van hun uitzonderlijke gebouwen openen (Huis Max Hallet, Huis Frison, enz.). Bovendien zal het publiek de restauratiewerken aan het Huis Roosenboom kunnen ontdekken.
In Schaarbeek zal de gemeente diverse activiteiten aan schilder-decorateur Privat-Livemont besteden. 
Tot slot zullen de rondleidingsverenigingen die al jaren in Brussel actief zijn (ARAU, Arkadia, Provélo, Brussel Babbelt en Korei, maar ook Itinéraires, Les Visites de mon Voisin, TourViews Brussels, enz.) gevarieerde meertalige programma’s aanbieden zodat zowel liefhebbers als leken onuitgegeven plaatsen kunnen ontdekken. Aanvullend op de klassieke rondleidingen zullen organisaties zoals Conte en Balade of de Ultieme Hallucinatie verschillende locaties helpen (her)ontdekken vanuit de invalshoek van de woordkunstenaars.  

In de marge van de tentoonstellingen en in het kader van jaarprogramma’s zullen er veel conferenties worden georganiseerd. Diverse partners zullen daarvoor instaan. Het gaat om het Réseau Art Nouveau Network, Explore.brussels, de stad Brussel, de ULB, het KIK, BRAFA, de Argentijnse ambassade en Urban, maar ook museau zoals het CIVA, het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, het MAD, BOZAR, Trainworld, enz.

Iedereen moet ook de kans krijgen om inzicht te krijgen in het voor de art nouveau enorm belangrijke ambachtswerk en dat werk kunnen ervaren. Daartoe zullen verschillende musea en verenigingen in de marge van hun tentoonstellingen of tijdens specifieke evenementen, zoals Wereld Art Nouveau Dag, initiaties of vervolmakingscurussen aanbieden voor technieken zoals boekbinden, glas-in-loodkunst, sgraffiti, mozaïek, steen- en metaalbewerking, enz.
Er worden ook verschillende publicaties voorbereid. Zo zal de maarteditie van het tijdschrift Natrimoine in teken van de art nouveau staan. De Historische Woonsteden en Tuinen van België, waarvan de editie van 2023 artikels zal bevatten die de art nouveau vanuit verschillende invalshoeken belichten. Bovendien zal Urban haar collectie ‘Brussel, stad van kunst en geschiedenis’ aanvullen met themawerken over de art nouveau; Thierry Demey zal eind 2022 een Guide Badeaux ‘L’Art nouveau, Féérie éphémère de la Belle Epoque’ publiceren; Alex Elaut zal in het voorjaar van 2023 zijn boek ‘Art Nouveau in Antwerpen’ uitbrengen, dat de aan art-nouveauarchitecten Jules Hofman en Jacques De Weerdt gewijde werken zal vervolledigen; ARCHistory zal een boekje aan Gustave Strauven wijden en Cécile Dubois en Sophie Voituron bereiden met uitgeverij Racine een fraai boek over art-nouveau-interieurs voor dat aan het begin van de zomer van 2023 zal worden uitgegeven.

Een inclusief programma waar iedereen toegang toe heeft
Inclusiviteit en toegankelijkheid zullen gedurende het hele programma centraal staan. Daarnaast zullen sommige initiatieven op specifieke doelgroepen gericht zijn. 
Zo houden museau zoals het MAD, Trainworld, BELvue, Westfront Nieuwpoort, enz. voor hun tijdelijke tentoonstellingen rekening met een schoolpubliek.De Erfgoedklassen werken ook aan een art-nouveauprogramma voor het schooljaar 2023-2024 en ontwerpen via digitale technologieën een interactieve activiteit over de gevelstenen van het Huis Aubecq. De leerkrachten die deelnemen aan het programma ‘Ouverture aux Langues et aux Cultures’ van de Federatie Wallonië-Brussel zullen het Jaar van de Art Nouveau benutten om de Belgische art nouveau in verband te brengen met die van de betreffende landen (Roemenië, Italië, Spanje, Portugal, enz.). 

Verschillende projecten zijn erop gericht dat iedereen toegang heeft tot bepaalde museumactiviteiten, zoals bezoeken en rondleidingen met gids voor slechtzienden door Arkadia, een bezoek in augmented reality aan het Solvayhuis voor personen met beperkte mobiliteit op de ‘eerste zondag bij Horta’, dat door Arts & Publics wordt georganiseerd, of het Primotheka-project, namelijk een workshop-spel van het Hortamuseum om nieuwkomers het gebouw en de woordenschat ervan te laten ontdekken.

De nieuwe technologieën zullen ook worden gebruikt via twee onlineplatformen van het Gewest. Daarop wordt informatie over de Brusselse art nouveau gebundeld en worden interieurs getoond waar het grote publiek geen toegang toe heeft (insideartnouveau.eu). Het door Victor Horta ontworpen Brugmannziekenhuis zal voor zijn honderdjarige bestaan een smartphoneapplicatie ontwikkelen waarmee terug in de tijd kan worden gegaan en de oorspronkelijke architectuur kan worden ontdekt.  

Nationale en internationale partnerschappen - Brussel als startpunt van het wereldwijde art-nouveaunetwerk

Verschillende Belgische steden en instellingen nemen ook deel aan het Jaar van de Art Nouveau als bezitters van erfgoed dat hen aan de Belgische hoofdstad bindt en dat de positionering van Brussel kan versterken via een kruisbestuiving van invloeden en initiatieven.
Ook buiten onze grenzen is er veel navolging. Veel internationale delegaties zullen dan ook deelnemen via tentoonstellingen en ontmoetingen die de banden tussen hun land van oorsprong en de Brusselse art nouveau belichten. De projecten en samenwerkingen worden door Brussels International en het Réseau Art Nouveau Network omkaderd en zijn talrijk. Ze komen uit uiteenlopende locaties zoals Havana, Praag, Boedapest, Quebec, Bratislava, Ljubljana, Wenen en vele andere. 

Onder de geplande evenementen:
Tentoonstellingen in het Musée des Beaux-Arts de Tournai over het creatieve proces van Victor Horta met de hedendaagse kunsteaar Rémy Hans.
Tentoonstelling over Pieter Braecke in het Westfront Nieuwpoort.
Tentoonstelling over hedendaagse kunst in Villa Les Zéphyrs in Middelkerke.
Tentoonstelling en art-nouveauactviteiten in het Belle Epoque Centrum in Blankenberge.
Rondleidingen met gids over het art-nouveauerfgoed en de bijzonderheden ervan in Luik, Charleroi, Antwerpen, Gent, Turnhout, Mechelen, Doornik enz. in samenwerking met de plaatselijke verenigingen en gemeenschappen.
(Her)opening van de wintertuin van het Ursulineninstituut in Sint-Katelijne-Waver (Mechelen).
Conferentie over de art nouveau in Argentinië in het Hotel Ciamberlani.
Tentoonstelling over de art nouveau in Cuba in de Cubaanse ambassade.
Tentoonstelling ‘Cool Nouveau’ met de stad Bratislava
Conferentie over de art nouveau in Oekraïne.De aangepaste Art Nouveau Pass 


De Art Nouveau Pass werd in 2021 gelanceerd door Brussels Museums en het Gewest en biedt mensen de kans om binnen de zes maanden met één enkele kaart verschillende art-nouveaugebouwen te bezoeken. In 2023 wordt de Art Nouveau Pass aangepast aan het programma en zal ze kortingen aanbieden voor tijdelijke tentoonstellingen en rondleidingen waarin de art nouveau centraal staat.

Lichtplan voor de emblematische gebouwen
In samenwerking met Sibelga zal het Gewest de gevels van vijf emblematische art-nouveaugebouwen in het licht zetten: het Solvahuis, Hotel Hannon, het Hortamuseum, het Cauchiehuis en Hotel Van Eetvelde.
 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Selin Salun Porte-Parole Rudi Vervoort
Peter Dejaegher Porte-Parole Sven Gatz
Jeroen Roppe Porte-Parole Visit Brussels
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Selin Salun Porte-Parole Rudi Vervoort
Peter Dejaegher Porte-Parole Sven Gatz
Jeroen Roppe Porte-Parole Visit Brussels
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel