22 Brusselse gemeenschapscentra sluiten nieuw contract met de VGC

22 Brusselse gemeenschapscentra sluiten nieuw contract met de VGC

De 22 vzw’s gemeenschapscentra sluiten nog voor het jaareinde nieuwe convenanten af met de VGC, hun inrichtende overheid. Daarin staan de wederzijdse afspraken rond onder meer goed bestuur, werkingsmiddelen, infrastructuur en opdrachten voor de periode 2022-2026. Aan de nieuwe convenanten ging een breed en grondig participatietraject vooraf met de vrijwillige bestuurders en beroepskrachten. 

Lokale focus door bovenlokale ondersteuning 

De VGC engageert zich binnen de nieuwe convenanten voor de infrastructuur van de 22 centra en de in totaal 213 VTE VGC-personeel dat aan de 22 vzw’s gemeenschapscentra ter beschikking wordt gesteld. Ook de werkingsmiddelen die de vzw’s ontvangen worden vastgelegd voor de komende 5 jaar. De lokale bestuursorganen van de gemeenschapscentra worden verder ontlast van allerlei zakelijke processen via het afsluiten van raamcontracten, het beheer van de ICT en ondersteuning in het financieel beleid.  De bovenlokale ondersteuning van de VGC schept hiermee een stevige basis voor de lokale werking van de centra.

Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor gemeenschapscentra:  “In de gemeenschapscentra ontmoeten Brusselaars elkaar, slaan ze de handen in elkaar en krijgen ze de ruimte om activiteiten op te zetten. De voorwaarde hiervoor is een goede verhouding tussen overheid, middenveld en betrokken Brusselaar.  Het traject dat werd gelopen naar deze nieuwe convenanten liep nog nooit zo harmonieus als vandaag.  We konden open en eerlijk discussiëren over ieders dromen en opdrachten, waaraan we de komende jaren hard verder werken.”

Hierdoor kunnen de 22 vzw’s gemeenschapscentra zich volledig toeleggen op hun basisopdracht; gemeenschapsvorming.  De centra vullen dat breed in, en bereiken een ruim en divers publiek.  In niet-covidtijden vinden er op jaarbasis tot 10.000 activiteiten plaats  en krijgen de centra samen zo’n  1,5 miljoen bezoekers over de vloer. Meer dan de helft daarvan verwelkomen ze via de lokale organisaties, verenigingen, onderwijsinstellingen en actieve burgers die gebruik maken van de infrastructuren. De gemeenschapscentra timmeren de programmatie niet dicht maar laten witruimte om plaatselijke initiatieven letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven om te groeien.  Zo nemen de gemeenschapscentra in Brussel een unieke maatschappelijke en politiserende rol op.

Dit engagement werd meteen duidelijk tijdens de coronacrisis : van maaltijden tot mondmaskers stonden de gemeenschapscentra telkens klaar met een antwoord op een lokale uitdaging.  De gemeenschapscentra rollen tijdens deze derde golf opnieuw de mouwen op en zorgen opnieuw voor noodopvang, speelruimte voor gezinnen in De Kriekelaar en Den Dam, kerstcadeautjes mét babbel in Op-Weule en zoveel meer. 

Samenwerking als grote troef

De komende jaren zetten de gemeenschapscentra mee hun schouders onder de realisatie van het nieuwe Strategisch Meerjarenplan van de VGC, niet voor niets getiteld “Brussel maken we samen”. De centra doen dat met talloze vrijwilligers, en vooral ook met elkaar. De komende jaren zullen zij nog sterker complementair en versterkend werken als N22-netwerk.  

Vanuit de VGC en met cofinanciering van de 22 vzw’s gemeenschapscentra zetten we de komende jaren een traject op om voor elk centrum een inhoudelijk profiel op te maken en over alle centra heen een gemeenschapscharter. Dit zal dienen als krachtig statement van waar de gemeenschapscentra zich samen voor engageren. Ze spelen immers samen als voetballers in dezelfde ploeg: elk vanuit hun positie en sterkte spelen de gemeenschapscentra een betekenisvolle rol voor en in de stad. Zo staan ze samen sterk. 

Concrete samenwerkingen tussen de gemeenschapscentra die bovenlokaal zullen ondersteund worden zijn alvast de uitgebreide scholenwerking en het onthaalbeleid van de gemeenschapscentra.  Alle 22 vzw’s gemeenschapscentra engageren zich om samen te bekijken hoe we zoveel mogelijk Brusselse leerlingen uit het basisonderwijs minstens éénmaal per schooljaar in contact kunnen brengen met kunst en cultuur. De gemeenschapscentra bereiken samen reeds 40.000 Brusselse leerlingen maar botsen op technische en programmatorische uitdagingen die ze samen beter het hoofd kunnen bieden. 

 

 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel