2.329.500 miljoen voor het sociaal-cultureel weefsel in onze stad

2.329.500 miljoen voor het sociaal-cultureel weefsel in onze stad

Brussel kan rekenen op een sterk netwerk van sociaal-culturele praktijken waarbij verbinding met elkaar en met de stad centraal staat. De VGC ondersteunt verschillende regionale- en lokale verenigingen waarbij iedere Brusselaar aansluiting vindt.

Engagement voor Brussel dat steun verdient

24 regionale organisaties werden eind 2020 door de VGC erkend en dienden een nieuw beleidsplan in voor de periode 2021-2025. De VGC besliste eind dit jaar hen te ondersteunen voor een totaal bedrag van 1.791.250 EUR. Naast deze regionale organisaties ondersteunt de VGC jaarlijks ook 663 lokale socio-cultureel verenigingen en maakt ze middelen vrij voor de ondersteuning van socio-culturele projecten. Het totale budget voor de ondersteuning van het Brussels sociaal cultureel werk komt in 2022 zo op 2.329.500mio euro. 

“Gemeenschapscentra zijn het kloppend hart van het lokale weefsel. Ook lokale dienstencentra en bibliotheken zijn stevig geworteld in hun gemeente en creëren surplus. Voeg daar het verenigingsleven aan toe en je hebt het beste medicijn tegen verzuring en isolement voor de Brusselaars,” aldus Pascal Smet, bevoegd over Jeugd, Cultuur en Sociaal-cultureel werk.

Een divers socio-cultureel landschap

Socio-culturele organisaties vinden we in alle hoeken van Brussel. Het Brusselse socio-culturele landschap weerspiegelt de diversiteit van de stad: van KWB tot Arthis, elke organisatie bereikt een grote hoeveelheid leden uit verschillende overtuigingen, gemeenschappen en interesses. Toch zijn ontmoeting en engagement voor elkaar en de stad gemeenschappelijke drijfveren voor al deze organisaties. Het Brusselse socio-culturele veld ontmoet elkaar ook via de Brusselwerkgroep van belangenbehartiger De Federatie en de VGC organiseert jaarlijks een dag voor het brede socio-culturele veld in Brussel om elkaar te treffen. Behalve de verenigingen zelf zijn daar ook de gemeenschapscentra, cultuurbeleidscoördinatoren en medewerkers van bibliotheken van de partij.

“Troeven van het Brussels sociaal-cultureel werk? Gedreven vrijwilligers, diverse doelgroepen, straffe methodieken en een breed aanbod aan activiteiten en afdelingen tot in de uithoeken van het Brussels gewest," aldus de Federatie.

Copyright beeld: Sociaal cultureel werk in Brussel, De Federatie

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel