Afgescheiden fietspaden en brede voetpaden op de Kleine Ring

Meer plaats voor voetgangers, fietsers en bewoners op de Kleine Ring

Na intens voorbereidend overleg tussen het Brussels Gewest en de betrokken gemeentes, hebben Minister-President Rudi Vervoort en Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet vandaag de plannen voorgesteld voor de aanleg van veilige afgescheiden fietspaden op de Kleine Ring. Ook de nieuwe website met alle info over het project is vanaf vandaag online: www.kleine-ring.brussels.  

“Met deze historische beslissing veranderen we de Kleine Ring van aangezicht. Net zoals aan Reyers vormen we stadsautostrades om tot stadsboulevards met bomen. Aan de Ninoofsepoort komt een nieuw park langs het kanaal en met deze nieuwe beslissing leggen we fietspaden aan over de hele lengte van de Kleine Ring. Deze regering heeft duidelijk de keuze gemaakt om van een stad voor auto’s naar een stad voor mensen te gaan. Dit project illustreert die ommezwaai,” zegt Pascal Smet.

“Het is het resultaat van een jaar lang discreet overleg met de burgemeesters van de betrokken gemeenten en de fietsverenigingen. Er wordt maar liefst 12 kilometer afgescheiden fietspad aangelegd daar waar de auto voorheen alle ruimte kreeg. Het Brussel van morgen, begint vandaag,” zegt Pascal Smet.

Met dit project krijgt de hele kleine ring een nieuw aanzicht. Naast de aanleg van fietspaden, worden ook parallelle wegen heraangelegd in functie van de fietsers en voetgangers. Het gaat om fietsstraten waar de fietser voorrang heeft en de trottoirs voor voetgangers verbreed worden. Dit heeft als voordeel dat een groot aantal fietsers veilig, snel en in beide richtingen kunnen fietsen. Voor de bereikbaarheid blijft de toegang voor leveringen aan winkels en ondergrondse parkings gegarandeerd. Deze herverdeling van de openbare ruimte zal de levenskwaliteit van zowel bewoners, pendelaars als bezoekers verbeteren. Het verkeer op de hoofdweg wordt behouden met een verbetering van de doorstroming. Dat gebeurt door voorsorteerstroken aan de kruispunten te voorzien en de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen.

“Met de heraanleg verdwijnen ook een aantal parkeerplaatsen bovengronds omdat een groot deel van de 10.000 ondergrondse plaatsen nog vrij is. Het verkeer wordt voortaan op de hoofdweg en in de tunnels geconcentreerd. Hierdoor geven we terug meer ruimte aan voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit: van 20 procent van de ruimte vandaag naar 40 procent morgen,” zegt Pascal Smet. 

“De Kleine Ring moet aangepast worden aan de nieuwe vormen van stadsgebruik om een minder verkeersdrukke en multimodale mobiliteit mogelijk te maken. Het geplande fietspad vormt een eerste stap in die richting. De aanleg van nieuwe fietspaden gaat gepaard met inspanningen om het wegverkeer vlotter te laten verlopen. Dat moet alle openbare weggebruikers ten goede komen,” zegt Rudi Vervoort.

De burgemeesters van Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en de Stad Brussel werden nauw betrokken bij de uitwerking van het project dat werd aangepast aan hun vragen op vlak van bereikbaarheid en veiligheid.

Planning en participatie

Begin maart zijn de werken reeds gestart voor de eerste fase van het project: een afgescheiden fietspad op de Poincarélaan wordt eerst aangelegd. Ook de vergunning voor het fietspad op de Koning Boudewijnlaan werd reeds afgeleverd, de vergunning voor de heraanleg van Madou wordt deze week afgeleverd.

De werken worden gefaseerd en gecoördineerd met de tunnelrenovaties. Zo worden de werken aan Hallepoort georganiseerd in functie van de renovatie aan de Hallepoorttunnel om de verkeershinder maximaal te beperken.

De overige vergunningen worden de komende dagen en weken ingediend. Brussel Mobiliteit zal de buurtbewoners en handelaars inlichten over elke nieuwe fase via informatievergaderingen, huis-aan-huis-berichten en een nieuwe website www.kleine-ring.brussels die de acht zones toont.

Fietsapero

Binnenkort fietsen we op afgescheiden fietspaden langs de volledige Kleine Ring. Om dit te vieren en het project aan alle Brusselaars voor te stellen, trakteert Brussel Mobiliteit op een fietsapero. Deze vindt plaats woensdag 29 maart tussen 15 en 18 uur op de Kleine Ring ter hoogte van Filigranes.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel