Akkoord over Brusselse kinderbijslag

Een sociale maatregel op maat van de Brusselse gezinnen

Het Verenigd College van het Brussels Hoofdstedelijk gewest keurde vandaag een principeakkoord goed over de kinderbijslag. De nieuwe regeling voorziet vanaf 1 januari 2020 een basisbedrag van 150€ voor nieuw geboren kinderen met aanzienlijke sociale toeslagen voor gezinnen met een lager inkomen. Een ander belangrijk uitgangspunt van het akkoord is dat bestaande gezinnen die onder het oude systeem vallen er niet op achteruitgaan: elk kind krijgt vanaf 2020 140€ en vanaf 2026 valt iedereen onder de 150€ regeling. 

“We hebben er bewust voor gekozen om een sociaal systeem uit te werken dat rekening houdt met de specifieke situaties van de gezinnen in het Brussels Gewest. We gaan voor een lager basisbedrag dan Vlaanderen maar met meer sociale toeslagen, omdat we meer arme en lage middenklasse gezinnen hebben die de extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het Brusselse systeem doorstaat hiermee de armoedetoets, waardoor onze kinderbijslag een echt instrument kan zijn in het bestrijden van kinderarmoede,” zegt Pascal Smet, Brussels Minister en bevoegd GGC-collegelid.

In het nieuwe systeem krijgt elk nieuwgeboren kind vanaf 1 januari 2020 een basisbedrag van 150€, vanaf 12 jaar zijn er voor het eerste kind in een arm gezin, het tweede en de volgende kinderen toeslagen. Grotere toeslagen komen er voor gezinnen met een inkomen dat lager ligt dan 45.000€ en nog grotere toeslagen voor gezinnen met een inkomen lager dan 31.000€. Deze categorieën maken in Brussel maar liefst 57% van de gezinnen uit. Voor de eenoudergezinnen met meerdere kinderen in de laagste inkomens wordt nog eens een bijkomende inspanning gedaan. Naast de inkomsten uit arbeid wordt voor de berekening van deze categorieën ook rekening gehouden met het bezitten van twee of meerdere woningen. 

Alle bestaande gezinnen vallen vanaf 2026 ook onder dit systeem. Tot dan is er een overgangsregeling waarbij elk kind een basisbedrag van 140€ krijgt en er ook weer voor de gezinnen met de laagste inkomens sociale toeslagen zijn. 77% van de gezinnen zal echter vanaf 2020 reeds onder de nieuwe regeling vallen omdat ze hetzelfde bedrag ontvangen of omdat ze in het nieuwe systeem winnen. Voor 50% van de gezinnen betekent het nieuwe systeem een winst van 20€, voor 30% van de gezinnen een winst van 50 euro. De 23% andere gezinnen houden het bedrag dat ze hadden op 31 december 2018 zolang ze niet winnen in het nieuw.

In vergelijking met Vlaanderen heeft Brussel een lager basisbedrag (150€ i.p.v. 160€) maar sterkere sociale toeslagen. Het Brussels Gewest gebruikt ook andere categorieën voor de sociale toeslagen: daar waar de andere gewesten toeslagen geven vanaf 60.000€ (45% van de Vlaamse gezinnen), beginnen ze in Brussel vanaf 45.000€ (70% van de Brusselse gezinnen). 

Het akkoord wordt nu vertaald in een ordonnantie en na behandeling door de Regering naar het Parlement gestuurd. Het systeem moet ingaan vanaf 1 januari 2020. Brussel zal een online simulator ter beschikking stellen waar elk gezin zijn of haar situatie kan laten berekenen.

 

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel