Autoloze zondag in Brussels gewest op zondag 18 september

Vrijdag 24 juni 2016 — Op zondag 18 september is het opnieuw autoloze zondag in Brussel. Het hele Brusselse Hoofdstedelijke gewest is dan van 9u30 tot 19u autovrij. Fietsers, wandelaars, skaters, steppers en andere actieve weggebruikers nemen voor een dag de 160 km² van het gewest over. 

In het kader van de Week van de Mobiliteit, die loopt van 16 tot en met 22 september, en de autoloze zondag zullen er heel wat activiteiten plaatsvinden in de hoofdstad. ‘Ik hoop dat er veel mensen zullen komen profiteren van de autoloze straten in Brussel,’ zegt Brussels minister van openbare werken en mobiliteit Pascal Smet. ‘Het is het ideale moment om de straten te heroveren en te ontdekken hoe snel je op de fiets van de ene kant naar de andere kant van de stad geraakt.'

Enkel taxi’s, de hulp- en ordediensten en bestuurders die een doorgangsbewijs hebben bekomen, mogen op zondag 18 september in Brussel de baan op. De snelheid is daarbij beperkt tot 30 kilometer per uur. Het aantal doorgangsbewijzen is beperkt. Alleen personen met een welbepaalde en voldoende gemotiveerde reden kunnen een doorgangsbewijs aanvragen. Wie in Brussel woont, doet dit bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Mensen van buiten het gewest richten zich tot de gemeente van de plaats van bestemming. Doorgangsbewijzen moeten vóór 14 september aangevraagd worden. 

Copyright Thomas Freteur