Belgische economische missie naar Japan met ruime Brusselse delegatie van start

In Tokyo is het startschot gegeven van een Belgische economische missie. Prinses Astrid leidt de missie in Japan. Brussels Staatssecretaris voor buitenlandse relaties en buitenlandse handel, Pascal Smet, vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De op één na grootste Belgische missie is vandaag van start gegaan in Tokyo. Tussen 5 en 9 december nemen 210 Belgische bedrijven deel, waaronder 61 Brusselse bedrijven. ​ Hub.brussels, via haar attaché ter plaatse, stelde een gevarieerd programma op en begeleidt en ondersteunt de Brusselse bedrijven tijdens de missie.

 

“Brussels is de ‘Gateway to Europe’, Brussel heeft enorm veel knowhow, expertise en potentieel en Brussel heeft absolute topproducten in huis, dat zijn de boodschappen die we deze week zullen overbrengen in Japan.
​We hebben bijvoorbeeld een enorm sterke en innovatieve technologische sector en we zijn één van de koplopers in de wereld wat circulair bouwen betreft, dat gaan we meer uitspelen in de wereld,” zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor buitenlandse relaties en buitenlandse handel.

 

Prinses Astrid leidt de Belgische missie en wordt vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib, Vlaams minister-president Jan Jambon en Brussels staatssecretaris belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, Pascal Smet. Federaal staatssecretaris Mathieu Michel zal eveneens deelnemen aan activiteiten rond digitalisering.

De politieke delegatie zal de Japanse premier Fumio Kishida, Japans minister van buitenlandse zaken Yoshimasa Hayashi en Hideaki Ōmura, gouverneur van de Aichi prefectuur, ontmoeten om de hechte banden tussen ons land en Japan te bevestigen en te versterken naar de toekomst toe.

Deze prinselijke economische missies worden georganiseerd door de drie regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van handelsrelaties en investeringen (hub.brussels, Flanders Investment & Trade en het Agence Wallonne à l’Exportation) en gecoördineerd door het Federaal Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Story image

Het Brussels Gewest heeft als doelstellingen om de uitstekende expertise van haar bedrijven in tal van domeinen in Japan in de etalage te zetten en om Brussel internationaal nog beter te positioneren als dé locatie bij uitstek om een Europese tak of zetel van een Japans bedrijf te vestigen.

Hub.brussels, het Brussels agentschap voor bedrijfsondersteuning, stelde een gevarieerd programma samen, op maat van de Brusselse bedrijven. Deze bedrijven hebben uiteenlopende doelstellingen voor de missie. Gaande van een eerste marktverkenning, over het ontmoeten van potentiële en huidige klanten en partners, het voorstellen van Brusselse producten tot het sluiten van concrete samenwerkingsakkoorden en verkopen.

Brussel schuift specifiek haar innovatieve technologische sector, haar financiële sector en verschillende Brusselse craft producten naar voor.

België en Japan onderhouden goede banden. En dat geldt bij uitstek voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Zo heeft Brussel niet alleen sinds 1994 een handelsvertegenwoordiger in Japan, maar heeft het ook samenwerkingsakkoorden met de Tokyo Metropolitan Government en de Aichi prefectuur. Deze banden worden tijdens de economische missie aangehaald: ​ Staatssecretaris Smet zal vertegenwoordigers van de Tokyo Metropolitan Government, alsook de gouverneur van Aichi ontmoeten om de samenwerking nog te versterken.

​Sinds het ingaan van het Europese vrijhandelsakkoord, in 2019, tussen Japan en de Europese Unie is het aantal commerciële uitwisselingen tussen Brussel en Japan in steile lijn gestegen. Japanse bedrijven doen vaak beroep op de kennis en de expertise van Brusselse bedrijven en de Japanse markt is een belangrijke exportmarkt voor verschillende Brusselse sectoren, zoals de chemische industrie en de textielmarkt.

“The gateway to Europe”

Dankzij de sterke banden tussen België en Japan en tussen Brussel en Tokyo kozen vandaag al een 40-tal Japanse bedrijven om zich in Brussel te vestigen. De aanwezigheid van de Europese instellingen, het politieke beslissingscentrum, speelt daarin uiteraard een grote rol. De grote knowhow die Brusselse bedrijven aanbieden en de groeiende aandacht die Brussel heeft voor de levenskwaliteit van haar inwoners versterken de aantrekkelijkheid van onze hoofdstad. Tot de bekendere bedrijven die vandaag al actief zijn in Brussel behoren Fujitsu, Bank of Tokyo, Mitsubishi, Daikin, Mitsui, Sony, Suzuki en Panasonic.

Tijdens de missie wordt deze unieke positie van Brussel als poort naar de Europese markt extra in de verf gezet. In samenwerking met Visit.Brussels, hub.brussels en Brussels International worden verschillende activiteiten en ontmoetingen gepland in dat kader.

Tal van Brusselse bedrijven met grote knowhow in het domein van Europese wetgeving nemen eveneens deel aan de missie om hun expertise en het Brusselse ecosysteem extra te benadrukken.

 

Duurzame stedelijke transitie

Tokyo maakt, net als Brussel en tal van andere wereldsteden, vandaag de omslag naar een duurzame stad. Ook de Japanse economie maakt deze diepgaande omslag momenteel. Japan heeft als doelstelling tegen 2050 CO2-neutraliteit te bereiken. De transitie naar een koolstofarme samenleving is volop aan de gang.

Een specifiek doel van de Brusselse missie is hier rechtstreeks aan gelinkt. Brussel heeft een rijk ecosysteem rond duurzame stadsontwikkeling en circulair bouwen dat tijdens de missie in de etalage wordt gezet.

 

De economische missie in Japan is geen ‘one shot’. Hub.brussels heeft een permanente handelsattaché in Tokyo, die Brusselse bedrijven actief begeleid op de Japanse markt en geïnteresseerde Japanse bedrijven de weg toont naar de Belgische en Europese hoofdstad.

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel