Beslissing Israël-Palestina

Staatssecretaris Pascal Smet bevoegd voor Buitenlandse Handel heeft aan de Brusselse regering alle informatie bezorgd inzake de "economische missie” naar Israel en Palestina. 

De regering stelt vast dat er geen economische missie naar Israël en Palestina zal plaatsvinden. Er is geen politieke vertegenwoordiging en hub.brussels zal evenmin vertegenwoordigd zijn. De oorspronkelijk geplande aanwezigheid van de area manager voor Noord-Afrika en het Midden-Oosten vanuit Brussel gaat niet door. De bedrijven zullen geen beroep kunnen doen op de geplande terugbetalingsregeling.

De Brusselse bedrijven kunnen wel naar Israël en Palestina gaan en zullen ter plekke de gebruikelijke lokale ondersteuning krijgen van de Brusselse economische en handelsattaché.

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel