Skip to Content
Bouwvergunning voor het project “Grondels” in CityGate

Bouwvergunning voor het project “Grondels” in CityGate

Het project “Grondels” komt op de hoek van de Prévinairestraat en de Grondelsstraat in Anderlecht. Er komen 35 geconventioneerde woningen en een medisch en sociaal centrum van 1.500 m².

Staatssecretatis voor Stedenbouw Pascal Smet kondigt de bouwvergunning aan voor het ambitieuze woning- en zorgproject “Grondels” in Kuregem. Het zuidwesten van de Kuregemwijk was lang een desolaat stuk stad. De ontwikkeling van het grootschalige vernieuwbouwproject CityGate, door citydev.brussels, brengt hier verandering in en zal de omgeving in deze bruisende stadbuurt nieuw leven inblazen. Ruim 130.000 m² van de wijk zal op termijn een facelift krijgen. De vergunning voor de bouw van het project “Grondels”, dat deel uitmaakt van het CityGate-programma, is een nieuw belangrijk moment in dit vernieuwbouwproces.

 

CityGate, en dus ook Grondels, maken deel uit van een masterplan voor de stedelijke herontwikkeling van de zone ‘Kanaal-Zuid’.  Dat plan wil een nieuwe stadsstructuur creëren vlak bij het dichte weefsel van de Kuregemwijk als verbinding tussen de site en de wijken rondom. De bedoeling is onder meer om de openbare ruimte opnieuw in te richten en een echt gemengde wijk te bouwen, die inspeelt op de nood aan woningen, economische activiteiten en voorzieningen. Zo versterkt CityGate de stedenbouwkundige en sociale samenhang en wordt het project de spil tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten aan het kanaal. 

In lijn met dit masterplan zal Grondels dus tegemoetkomen aan de stijgende vraag naar woningen. De combinatie van de woonfunctie met andere functies is belangrijk om te zorgen voor een divers ruimtelijk gebruik en het behoud van een gemengd karakter. Daarom komt er, naast de 35 geconventioneerde woningen, op de benedenverdieping van het gebouw een geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum. 

“Het geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum is het resultaat van een mooie samenwerking tussen citydev.brussels, Dokters van de Wereld en Solidarimmo. Als minister bevoegd voor het het EFRO (europees fonds voor regionale ontwikkeling)  ben ik zeer tevreden dat de stedenbouwkundige vergunning voor dit uitermate belangrijke project voor het Brussels gewest is uitgereikt. Dokters van de Wereld en Solidarimmo hebben namelijk Europese subsidies (EFRO) gekregen om de bouw van een centrum voor eerstelijnshulp met een breed gamma van medisch-sociale diensten zoals geestelijke gezondheidszorg, gezinsplanning, schuldbemiddeling, hulp voor drugsverslaafden, primaire gezondheidszorg, enz. te financieren. Dat nieuwe centrum beoogt iedereen toegang te bieden tot een dienstenaanbod en verzorging. Het project van Dokters van de Wereld positioneert zich binnen het Brusselse gezondheidszorgsysteem immers als een belangrijke schakel voor bepaalde kansarme doelgroepen. Alle operatoren van het systeem worden erbij betrokken.“, aldus Brussels Minister-President Rudi Vervoort.

Het gebouw is ontworpen als een uniek hoefijzervormig volume, dat een optimaal uitzicht biedt op het nieuwe Grondelsplein. Het gebouw is perfect in de omgeving geïntegreerd en heeft een zeer stedelijke uitstraling. De woningen zijn noord-zuid- of oost-westgelegen en goed georiënteerd. Externe gangen aan de binnenkant bieden toegang tot de appartementen en staan garant voor het behoud van de privacy van de wooneenheden onderling. Het dak bestaat uit een grote gemeenschappelijke ruimte die plaats kan bieden aan serres en moestuinen. Dat is rechtstreeks toegankelijk via verticale circulatie, wat de sociale relaties tussen de bewoners zal bevorderen. Het project is ontworpen door architectenbureau BAEB en wordt gebouwd door projectontwikkelaar Immo Louis De Waele.

Daarnaast werkt citydev.brussels samen met het Gewest en de gemeente Anderlecht aan een eenvormige inrichting van de openbare ruimten in de wijk. Zo zal het Grondelsplein in dezelfde geest worden aangelegd als de openbare ruimten die zullen worden ontwikkeld bij de uitvoering van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) voor Biestebroek.

“De ontwikkeling van het volledige CityGate-project is een toonbeeld van hoe we in Brussel nieuwe, duurzame en bruisende stadbuurten op maat van de Brusselaars aan het creëren zijn. Met de bouw van dit multifunctionele gebouw met haar intrigerende ontwerp en het aansluitende plein zijn we alweer een stap dichter bij onze doelstelling; van Brussel een stad maken waar het voor iedereen kwalitatief leven is," zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw.

De hoofdrol van het gebouw is weggelegd voor het sociaal en gezondheidscentrum dat een zeer belangrijke functie zal vervullen binnen deze zeer volkse wijk. De hele begane grond en de centrale tuin aan de binnenkant van het blok werden eraan gewijd. Het centrum zal zowel een medisch centrum als een ONE-kantoor omvatten.

"Dit is een belangrijke stap vooruit in deze unieke samenwerking tussen citydev.brussels, Dokters van de Wereld en Solidarimmo. Met dit project stappen we mee in de ontwikkeling van een nieuwe wijk én spelen we in op de behoeften van de toekomstige bewoners. We gaan samen met onze partners uit de Kuregemwijk en Anderlecht een sociaal en gezondheidscentrum oprichten, dat een kwaliteitsvolle dienstverlening zal bieden, toegankelijk voor iedereen," verklaart  Pierre Verbeeren, Voorzitter van Solidarimmo.

Klik hier voor meer informatie over CityGate.
 

Contacteer ons
Zeynep Balci Kabinet Rudi Vervoort
Damiaan De Jonge Kabinet Pascal Smet
Barbara Decamps citydev.brussels
Zeynep Balci Kabinet Rudi Vervoort
Damiaan De Jonge Kabinet Pascal Smet
Barbara Decamps citydev.brussels
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel