Braakland wordt speelterrein

Buurt palmt deze zomer Ninoofsepoort in

Dinsdag 28 juli 2015 — Op vraag van de buurtbewoners stelt het Brussels Gewest het braakliggend terrein aan de Ninoofsepoort de hele zomer open voor iedereen die er activiteiten wil organiseren. ‘Tijdens de infovergadering in januari was er een duidelijke vraag om de terreinen tijdens de duur van de werken zo veel als mogelijk open te stellen’, zeggen minister-president Vervoort en minister van Mobiliteit Pascal Smet. ‘Dat doen we graag voordat de werken van Beliris er van start gaan. We doen nu een oproep naar alle organisaties, verenigingen en individuen om hun ideeën voor te stellen.’ Vzw Toestand zal de activiteiten in goede banen leiden. 

Na de afbraak van de hangar tussen de Rechthoekstraat en de Nijverheidskaai worden de werken voor de heraanleg van de Ninoofsepoort tot een nieuwe groene stadslong dit najaar hervat. In tussentijd willen Vervoort en Smet het vrijliggend terrein deze zomer graag ter beschikking stellen van iedereen die er activiteiten wil organiseren. “De Ninoofsepoort is al jaren een stadskanker”, zegt Pascal Smet. “Met het nieuwe park wil Brussel de komende jaren fors investeren in de levenskwaliteit in de buurt. Maar we hoeven niet te wachten op de definitieve heraanleg om het leven terug te brengen. Kinderen kunnen er nu al spelen, hun ouders kunnen er rustig ontspannen. Tijdens de bewonersvergadering van januari was er een duidelijke vraag naar tijdelijk gebruik van de site, en dat willen we heel graag mogelijk maken.”

De Minister-President is zeer tevreden dat tegemoet gekomen kan worden aan het terechte ongeduld van de inwoners door de vrijgemaakte terreinen aan de Ninoofsepoort tijdelijk te laten gebruiken door de gezinnen en kinderen uit de wijk, voordat er van start gegaan wordt met de definitieve werken die tot doel hebben de inwoners een kwaliteitsvolle openbare ruimte te bieden die de leefomgeving aangenamer moet maken. 

Concreet zal het Gewest het terrein de hele zomer – van juli tot en met september 2015– ter beschikking stellen van iedereen die er activiteiten wil organiseren, voor zover die voldoen aan de veiligheidsnormen. Vervoort en Smet doen vandaag een oproep voor ideeën: wie dat wil kan zijn voorstel via maarten@toestand.be indienen bij vzw Toestand, die de autorisaties zal vragen en de activiteiten zal coördineren. Die ideeën zullen dan, in zoverre zij voldoen aan de veiligheidsnormen en afhankelijk van het aantal reacties, opgenomen worden op een kalender voor de benutting van het terrein.