Brandweer Brussel: betaling van de premies

Brusselse Regering vindt een oplossing

We hebben een oplossing gevonden door de wachtpremies door een premie voor operationaliteit te vervangen en door de loonschalen te verhogen om het verlies te compenseren. Niemand verliest in dit nieuwe systeem dat de regering vandaag heeft goedgekeurd,’ verklaarde Pascal Smet (one.brussels) na de ministerraad.

We stellen ons zo in regel met de RSZ en beperken tegelijkertijd de begrotingsimpact. Om het premiesysteem te vereenvoudigen, werd het helemaal herzien en geharmoniseerd. Ik ben tevreden over de dialoog en de discretie in dit dossier. Die maakten een oplossing mogelijk,’ besloot de staatssecretaris bevoegd voor de Brusselse Brandweer.

De bezoldigingsregel van de brandweermannen zal dus worden aangepast tegen 1 januari 2020.

Om aan de RSZ te voldoen, gaf de Brusselse regering in mei in eerste lezing haar goedkeuring aan de omvorming van de bezoldigingsregeling van de brandweermannen.

Doordat de wachtpremies voortaan aan de RSZ onderworpen waren, werd het Gewest een boete van bijna 40 miljoen euro opgelegd. Het mechanisme veroorzaakte toen reacties in het brandweerkorps.

De nieuwe regering heeft zich dan ook met twee duidelijke doelstellingen aan het werk gezet: tegemoetkomen aan de bezwaren van de RSZ en het volledige loonbehoud van alle brandweermannen verzekeren.

Er werd een dading opgesteld tussen de Brandweer Brussel en de RSZ. Zo heeft het Gewest zich ertoe verbonden om de bezoldigingsregeling van de brandweermannen voor 2020 aan te passen en om 10,6 miljoen euro te betalen en zo het geschil recht te zetten. De tekst die de regering vandaag heeft goedgekeurd, schrapt de wachtpremie. Die was namelijk aan RSZ-bijdragen onderworpen en maakt nu plaats voor een premie voor operationaliteit die vrijgesteld is van RSZ-bijdragen. Het verschillende bedrag van de twee premies wordt gecompenseerd door een verhoging van de loonschalen.

‘We hebben de oplossing gevonden,’ verheugt Pascal Smet (one.brussels) zich na de ministerraad. ‘In dit nieuwe systeem mocht niemand iets verliezen.’

‘We stellen ons in regel met de RSZ en beperken terzelfdertijd de begrotingsimpact. Om het premiesysteem te vereenvoudigen, werd het helemaal herzien en geharmoniseerd. Ik ben tevreden over de dialoog en de discretie in dit dossier. Die maakten een oplossing mogelijk,’ besluitt de staatssecretaris bevoegd voor de Brusselse Brandweer.

De bezoldigingsregel van de brandweermannen zal dus worden aangepast tegen 1 januari 2020.

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel