Brandweer knoopt banden aan met jonge Brusselaars

Brandweer knoopt banden aan met jonge Brusselaars

Gezocht: Brusselse jongeren voor de nieuwe cel sensibilisering

De Brusselse brandweer zal jonge Brusselaars inschakelen om een nauwer contact met de verschillende wijken uit te bouwen. De jongeren en brandweerlieden van onze hoofdstad zullen ook de band met elkaar versterken. Dat alles gebeurt in het kader van het transformatieplan van het brandweerkorps.

Daarvoor werd de cel sensibilisering in het leven geroepen. Die zal informatie en preventie tot in de wijken brengen. Nu de dienst is opgericht zullen de Brusselse brandweer en de vzw JES een projectoproep lanceren.

De Brusselse brandweer zoekt namelijk tien jongeren die andere Brusselaars over de brandrisico’s in hun woning willen inlichten en sensibiliseren. Deze jongeren mogen maximaal een diploma secundair onderwijs hebben, moeten jonger zijn dan 30 jaar en in Brussel wonen. 

Om hun een gedegen opleiding, een begeleide stage (FIRST) en een eerste werkervaring te kunnen aanbieden, werkt de DBDMH samen met JES vzw, Actiris (Youth Guarantee) en VDAB Brussel. Als de kandidaten die etappes goed doorlopen en ze zich goed voelen binnen de DBDMH, kunnen ze een van de vijf nieuwe brandpreventieadviseurs worden.

Als openbare dienstverlener gelooft de Brusselse brandweer in duurzame tewerkstelling.  Na hun opleiding en kennismaking met de brandweer zullen vijf jongeren worden aangeworven als preventieadviseur. De geselecteerden zullen een rol opnemen als ambassadeur/ambassadrice, wat de band tussen het brandweerkorps en de Brusselaars  ten goede kan komen.

“Je kan  de promotie van diversiteit in een korps of de sensibilisering m.b.t. (onbewuste)  vooroordelen  niet in een decreet gieten. Dat gaat alleen door samen te werken, veel met elkaar te praten, en projecten uit te voeren. Dit concrete project zal meer effect hebben dan een nieuwe communicatiecampagne. We hopen de banden tussen de Brusselse jongeren en de brandweerlieden te versterken. Langs de ene kant zullen de jongeren hun vrienden en familie goed kunnen informeren en sensibiliseren. Langs de andere kant zullen ze de ervaringen die ze binnen de DBDMH hebben opgedaan, kunnen delen. De oprichting van de nieuwe cel sensibilisering biedt hiertoe een unieke kans,” zegt staatssecretaris bevoegd voor de DBDMH Pascal Smet.

“Branden ontwikkelen zich nu zo snel dat ze na 3 minuten al levensbedreigend kunnen zijn. Daarom zet Brandweer Brussel in op het sensibiliseren van Brusselaars want voorkomen is beter dan blussen,” Malika Abbad, Verantwoordelijke Brandveilig Samenleven bij de DBDMH.

"JES Brussels maakt de match tussen ambitieuze jongeren en de dienst BPA van de Brusselse brandweer.  
Heel wat Brusselse jongeren beschikken over unieke expertise over hun eigen woon- en leefomgeving en kunnen deze met dit project inzetten voor een belangrijke sociale doelstelling: Brussel brandveiliger maken. 
JES kent deze jongeren, hun talenten en hun goesting voor het opnemen van maatschappelijk engagement. De impact die ze hebben in hun wijk en in hun Brussel, willen we met dit project graag tonen. JES verzorgt in dit project een vooropleiding en zal mee met de brandweer op zoek gaan naar dit lokaal talent, 
" zegt Jamina Mertens, Adjunct-coördinator opleidingen JES-Brussel.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel