Brussel gaststad voor internationaal ISOCARP-congres over gezonde steden

Brussel gaststad voor internationaal ISOCARP-congres over gezonde steden

Hoe geven we gezondheid een prominente plaats in stadsplanning? Rond die vraag zullen urbanisten en stadsplanners van over de hele wereld debatteren in Brussel tijdens het ISOCARP World Planning Congress (van 3 tot 6 oktober 2022).

ISOCARP (International Society for City and Regional Planners) is een internationale organisatie met meer dan 700 leden (personen of organisaties die binnen het domein van stadsplanning actief zijn) uit meer dan 85 verschillende landen. Jaarlijks worden een gaststad en actueel thema gekozen voor de organisatie van het ISOCARP-congres. Het doel is om academisch en beleidsmatig bij te dragen aan de manier waarop steden worden vormgegeven

From Wealthy to Healthy Cities

In alle grootsteden zijn er tal van factoren die een invloed hebben op de gezondheid van inwoners. Denk maar aan de sterke concentratie van activiteiten, sociale ongelijkheid, mobiliteitspatronen, de luchtkwaliteit en de impact van klimaatverandering. Factoren die de gezondheid beïnvloeden moeten op een geïntegreerde manier worden benaderd in stadsplanning, in het bijzonder op het vlak van openbare en groene ruimtes, huisvesting, mobiliteit, etc.

Al eind 2019, nog voor het begin van de pandemie, werd het thema voor de 58ste editie van het ISOCARP-congres vastgelegd (“From Wealthy to Healthy Cities”). Intussen wordt door academici, beleidsmakers en politici over de hele wereld nagedacht over de stad in het post-pandemisch tijdperk. Ook in Brussel is dit het geval, dat wordt nu verdergezet met de organisatie van een internationaal congres. De gedachte achter dit congres is eenvoudig: onze leefomgeving is bepalend voor onze gezondheid!

Het programma is opgedeeld in 4 grote thema’s:

  • Healthy people – de gezondheid van inwoners, met aandacht voor lokale voedselketens, preventie en de impact van de leefomgeving op ons fysiek en mentaal welzijn
  • Healthy planet – van lokaal naar globaal, met aandacht voor bijvoorbeeld de energietransitie en decarbonisatie
  • Healthy governance – integratie van gezondheid in stadsplanning en participatieve processen
  • Healthy economy – verkenning van de paradigmaverschuiving van een groei-economie naar een plaatsgebonden circulaire economie

 

Brussel als gaststad

Staatssecretaris voor urbanisme, Pascal Smet, zal de rol van gastheer voor dit congres opnemen. Hij kan hiervoor rekenen op de steun van minister-president Rudi Vervoort en minister voor leefmilieu en gezondheid, Alain Maron.

Voor de praktische organisatie van dit congres slaan urban.brussels, perspective.brussels en Leefmilieu Brussel de handen in elkaar.

“Ik ben zeer blij dat dit belangrijke congres in Brussel plaatsvindt. In 2016 ontvingen we van ISOCARP de Award for Excellence voor het Kanaalplan. Nu strijkt hun topevenement neer in diezelfde Kanaalzone, meer bepaald in Tour en Taxis. Het thema van deze editie, dat nog voor de coronapandemie werd gekozen, is bijzonder toonaangevend. De bescherming en de bevordering van eenieders gezondheid staan vandaag namelijk centraal in het beleid rond territoriale en dan vooral stedelijke ontwikkeling, of het nu gaat om het woningaanbod, kwaliteitsvolle openbare ruimten, collectieve voorzieningen of mobiliteit,” Brussels Minister-President Rudi Vervoort.

"Brussel is de Europese hoofdstad, één van de meest internationale steden van onze planeet en een stad sinds enkele jaren de omslag maakt richting een toekomstgerichte stad voor mensen maakt. Brussel is dus de ideale locatie voor de organisatie voor een groot congres over grootstedelijke uitdagingen.
Ik ben zeer enthousiast en fier dat we experten en beleidsmakers van over de hele wereld binnenkort in onze mooie stad mogen ontvangen om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren," zegt Brussels Staatssecretaris Pascal Smet.

 

"Als minister van het Brussels Gewest belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Sociale Zaken en Gezondheid, is het voor mij zeer belangrijk om dit Wereldcongres te organiseren omdat het de kern raakt van het beleid dat ik leid. Ik ben er diep van overtuigd dat steden gezond moeten zijn en welzijn moeten bieden aan hun inwoners. De crises waarmee we nu worden geconfronteerd, of ze nu verband houden met de natuur, het klimaat of energie, laten ons echter zien dat we dringend een andere wereld moeten opbouwen om een gezonde leefomgeving voor iedereen te waarborgen. We staan op een keerpunt waar we alle innovatieve en creatieve geesten moeten samenbrengen om nieuwe paden uit te stippelen om onze steden een nieuwe vorm te geven. Het Brussels Gewest heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en is zijn grondgebied in die zin aan het herinrichten. Ik ben dus blij om de ideeën van de congresleden in deze richting te horen!" zegt Alain Maron, Brussels Minister voor Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie.


 
"Steden en stedelijke gemeenschappen moeten op een gezondere manier worden gepland en beheerd om de samengestelde crises van pandemieën, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te beperken. Hoe kunnen we zowel gezondheid als welzijn van alle burgers en onze planeet mogelijk maken? Welke verschuiving hebben we nodig in bestuur en economie? Ik kijk uit naar ons congres om innovatieve theorieën en praktijken uit te wisselen om niet-duurzame ruimten om te vormen tot gezonde plaatsen. Ik nodig u uit om deel te nemen aan de reis van het congres en nieuwe verbindingen te leggen. De wereld komt naar Brussel, een echt diverse en inspirerende plek om samen op zoek te gaan naar een nieuwe en rechtvaardige planningsagenda en om gezonde verandering en actie tot stand te brengen," zegt Elisabeth Belpaire, directeur van het congres ISOCARP.

 

Dialoog en uitwisseling tussen steden, op Europees en internationaal vlak, is namelijk cruciaal, ook voor het Brussels Gewest. De organisatie van dit congres sluit aan bij de prioriteiten van het Gewest dat met haar beleid op vlak van ruimtelijke ordening de leefomgeving wil verbeteren, vooral in de dichtstbevolkte centrumwijken. Openbare en open ruimten vervullen vele functies, waaronder het bijdragen aan een gezonde en aangename stad.

Verschillende Brusselse thema’s en projecten worden in de schijnwerpers geplaatst.

Het Kanaalgebied is bij uitstek een deel van Brussel in volle ontwikkeling waar gezondheid een centrale plaats moet krijgen.  Zo viel de keuze op Tour & Taxis als locatie voor het congres (Maison de la Poste).

En omdat beweging belangrijk is, ook tijdens een congres, bestaat het programma uit verschillende formats. Naast de klassieke plenaire sessies en rondetafelgesprekken, worden er terreinbezoeken georganiseerd met de fiets, te voet of al joggend !

Zo zal er een fietstocht zijn langs het kanaal en wordt er een bezoek gebracht aan Citygate en Tivoli.

Maar er zal ook aandacht zijn voor de Europese wijk, de vijvers van Neerpede en de reconversie van de Wielemans-brouwerij.

Voor meer informatie over het congres en deelname : https://brussels2022.isocarp.org/

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel