Brussel krijgt een geïntegreerd gewestelijk mobiliteitscentrum: Brussels Mobility Center

Dispatchings MIVB en Brussel Mobiliteit binnenkort samen in hartje Brussel

Vanaf 2020 komen de verschillende dispatchings van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en van Mobiris, het controlecentrum van Brussel Mobiliteit, geleidelijk samen te zitten in een gemeenschappelijk gebouw in hartje Brussel. Bedoeling van dit zogenaamde Brussels Mobility Center: de communicatie en samenwerking tussen de verschillende diensten nog verbeteren ten dienste van een beter mobiliteitsbeheer in Brussel.

 

"Vlaanderen en Wallonië hebben een eigen verkeerscentrum, maar Brussel gaat nog een stap verder door een gewestelijk mobiliteitscentrum op te richten dat zowel het verkeer als het openbaar vervoeren beheert op één plaats in het centrum van de hoofdstad. Efficiëntie, samenwerking en betere coördinatie voor een optimaal mobiliteitsbeheer zijn de uitgangspunten van dit project. We brengen Brussel Mobiliteit en de MIVB samen om de communicatie en samenwerking nog te versterken en doeltreffender te maken. Brusselaars, MIVB-reizigers en pendelaars zullen alleen maar winnen bij nog betere informatie en communicatie dankzij een gecentraliseerd beheer van zowel boven- als ondergrondse vervoersmiddelen,” zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet.

Evenementen, werken, incidenten, ongevallen, defecten,… Elke dag waken de dispatchings van de MIVB en van Mobiris, het controlecentrum van Brussel Mobiliteit, erover om een goede mobiliteit te kunnen verzekeren in de hoofdstad. Deze dispatchings zitten momenteel verspreid over verschillende plaatsen in de stad en zullen vanaf 2020 geleidelijk samen komen te zitten in een gemeenschappelijk gebouw in hartje Brussel. Dit gewestelijke mobiliteitscentrum brengt de zes dispatchings van de MIVB samen op één enkele plek met Mobiris, dat instaat voor de controle op het verkeer en de infrastructuur (tunnels,…). Momenteel zijn de zes dispatchings van de MIVB (bus, tram, metro, elektriciteit, Field Support, IT) nog verspreid over vijf sites.

Communicatie en samenwerking

De doelstelling van deze groepering kan worden samengevat in twee woorden: communicatie en samenwerking. De dispatchings van de MIVB en van Mobiris moeten vandaag al geregeld samenwerken bij kleine en grote evenementen en incidenten die een impact hebben op de mobiliteit in de hoofdstad. Ze samenbrengen op één enkele plaats zal ervoor zorgen dat de communicatie en de operationele samenwerking tussen de verschillende ploegen nog beter kan verlopen.

De voordelen van een gemeenschappelijke dispatching zijn legio: uitwisseling van gegevens, van informatie in reële tijd, samenwerking rond het beheer van incidenten, het beheer van de verkeerslichten, delen van camerabeelden, delen van een verbindingsofficier van de politie (verkeer), gemeenschappelijk beheer van de crisissituaties die een invloed hebben op mobiliteit…

De ploegen samenbrengen op één enkele plaats laat ook toe het beheer nog te verbeteren van alles dat een impact kan hebben op de mobiliteit in Brussel en om informatie te geven in reële tijd aan alle personen die zich in de stad verplaatsen.

 «Het is belangrijk voor de MIVB om de verschillende dispatchings samen te brengen op één enkele plaats om de samenwerking nog te verbeteren tussen onze diensten en om nog meer de nadruk te leggen op de reizigers en op het net. De MIVB en Brussel Mobiliteit werken bijna dagelijks samen ten gunste van de mobiliteit in Brussel: nationale feestdag, doorkomst van de Ronde van Frankrijk, staatsbezoeken, betogingen,… Het is dus logisch dat de dispatchings van de MIVB en van Mobiris samenwerken vanuit één gebouw om zo de informatie-uitwisseling en vooral het mobiliteitsbeheer nog te verbeteren voor iedereen: gebruikers van het openbaar vervoer, automobilisten, fietsers en voetgangers», aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Renovatie van het station Park

Verschillende dispatchings van de MIVB zitten momenteel in metrostation Park. Een station dat dateert uit 1976 en in 2020 een grondige renovatie zal ondergaan. Het krijgt onder meer liften en een nieuwe toegang. De werken en aanpassingen noodzaken eveneens de verhuizing van de ploegen die momenteel in het station gehuisvest zijn.

Een beheerscentrum in het hart van de stad

Alles samen zullen ongeveer 300 MIVB-personeelsleden en een dertigtal werknemers van Mobiris in het nieuwe Brussels Mobility Center werkzaam zijn. Het operationele centrum beslaat een oppervlakte van 2.484 m²: 1.424 m² voor de dispatchings van de MIVB, 413 m² voor Mobiris en 647 m² voor de gemeenschappelijke ruimte die als verbindingspunt zal fungeren tussen de MIVB en Mobiris.

De renovatiewerken zijn noodzakelijk om het gebouw op te frissen en te renoveren. De nadruk komt daarbij te liggen op moderne uitrustingen, veiligheid, geluidsbeheer, comfort en welzijn van het personeel, zodat ze van een aangename werkomgeving kunnen genieten, die modern en comfortabel is en ploegen kan ontvangen die 24/24 en 7/7 werken.

De renovatiewerken aan het Operations Control Center starten morgen, dinsdag 9 april 2019. De verhuizing van de verschillende dispatchings gebeurt geleidelijk vanaf de lente 2020 zodat de verschillende diensten gedurende de werken de exploitatie van het net kunnen blijven verzekeren.

Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit, Christophe Vanoerbeek: “Deel uitmaken van dit nieuwe geïntegreerde mobiliteitscentrum is voor Brussel Mobiliteit een opportuniteit om de systemen te moderniseren en meer middelen te ontwikkelen voor een proactief mobiliteitsbeleid in Brussel, zowel in de tunnels als bovengronds. Ik denk daarbij aan het fijne beheer van de kruispunten, wat nu mogelijk is met onze nieuwe verkeerslichtencentrale. Het is ook de gelegenheid om nauwer samen te werken met de MIVB, bijvoorbeeld voor het beheer van incidenten waarbij zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer betrokken zijn.”

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Inge Paemen Brussel Mobiliteit
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Inge Paemen Brussel Mobiliteit
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel