Brussel krijgt elektrische laadpalennetwerk

De Brusselse Regering heeft PitPoint de concessie toegekend voor het plaatsen en uitbaten van een netwerk laadpalen voor elektrische wagens in de openbare ruimte.

Op initiatief van Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet en Brussels Minister van Leefmilieu Céline Fremault, besliste de Brusselse Regering een concessie toe te wijzen voor het  leveren, plaatsen en exploiteren van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“We werken volop aan de alternatieven voor vervuilende wagens in Brussel. Met de installatie van de elektrische laadpalen nemen we opnieuw een belangrijke stap om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren en de Brusselse mobiliteit te moderniseren. Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de elektrificatie van de deelfietsen Villo! zal Brussel binnenkort beschikken over een uniform netwerk laadpalen voor elektrische wagens. Door deze maatregel te nemen stimuleren we Brusselaars en bezoekers om de overstap te maken naar elektrische voertuigen,” zegt Pascal Smet.  

Met de komst van de elektrische mobiliteit en de aanzienlijke vooruitgang die deze technologie zowat overal in Europa momenteel kent, kon Brussel niet achteroverleunen. Deze concessie getuigt van onze wil om van Brussel een Stad-Gewest in beweging te maken waar de gedragsveranderingen van zijn inwoners opgemerkt worden. De installatie van deze palen moet het leven van de automobilisten die de keuze gemaakt hebben voor een veel “properdere” mobiliteit, eenvoudiger maken. Maar deze oplaadpunten zullen ook helpen onze doelen in verband met het herstel van de luchtkwaliteit over het gehele grondgebied van het Gewest te bereiken. Na de Lez, de herziening van de pollutiepieken met de kosteloosheid van het openbaar vervoer tijdens sommige fasen en het ontwerp van een applicatie voor de luchtkwaliteit, toont deze Regering nogmaals dat het haar menens is met de luchtkwaliteit.” zegt Céline Fremault.

Na de publicatie van het lastenboek, dat in september 2017 werd goedgekeurd, analyseerde het Gewest in juli de ontvangen voorstellen. De Nederlandse operator PitPoint, die al sinds 2015 actief is in België (Gent, Antwerpen, …) kreeg de concessie toegewezen. PitPoint beheert op dit ogenblik meer dan duizend publieke laadpunten in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

 

Een uniform elektrische laadpalen netwerk op gewestelijk niveau:

De concessie werd toegewezen voor het  leveren, plaatsen en exploiteren van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het netwerk bestaat uit 3 luiken:

 • Installatie van een “basisnetwerk”
  Dit basisnetwerk bestaat uit 50 à 100 laadpalen, wat neerkomt op ongeveer één laadpaal per km2. De bepaling van de locaties gebeurt door het gewest in overleg met de gemeenten zodat er een goede spreiding is van de laadpalen over het volledige gewest.

 

 • Installatie “op vraag van de burger”
  Personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein en geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in de omgeving (250m) kunnen een laadpaal aanvragen.    
   
 • Installatie van “extra laadpunten op drukbezochte plaatsen”
  Dit luik zorgt ervoor dat het aantal laadpalen kan worden verhoogd op plaatsen waar de capaciteit niet voldoende is voor de vraag.


Het basisnetwerk elektrische laadpalen zal worden geïnstalleerd in de loop van 2019 en 2020 (afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen). De concessie loopt tot eind 2028.

De concessie heeft geen budgettaire impact voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De concessiehouder neemt alle kosten voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur voor zijn rekening tijdens de volledige duur van de concessie.      

De laadpaal: model en gebruik

Het model dat door de concessiehouder werd voorgeteld garandeert het gebruik voor alle types elektrische wagens. Elke laadpaal zal twee laadpunten hebben, hierdoor kunnen twee wagens op hetzelfde ogenblik opgeladen worden aan de laadpaal.  Het elektrische vermogen van een laadpaal bedraagt 22kW, ofwel 11kW per laadpunt.    

Gebruikers kunnen zich registreren via een platform en applicatie of occasioneel gebruik maken van het systeem, zonder zich op voorhand te registreren. Ook voor de occasionele gebruikers werd het proces zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

PitPoint engageert zich er bovendien ook toe om gebruikers 24/7 bij te staan via een helpdesk in drie talen (NL-FR-EN).


Prijzen en parkeerreglement.

Tarifering en keuze van de energieleverancier:

Als concessiehouder stelt PitPoint het netwerk beschikbaar voor alle energieleveranciers voor een maximumtarief van  €26,85 centiem / KWh (exclusief BTW). De gebruiker kan nadien kiezen voor een energieleverancier afhankelijk van product en tarief.  

De prijzen voor de gebruikers zullen concurrentieel zijn en in de lijn liggen van de tarieven in steden als Amsterdam, Antwerpen, Gent en Luxemburg. Voor het systeem zonder registratie is een maximumtarief van € 38,99 centiem / KWh (BTW inbegrepen) voorzien.

Parkeerreglement

Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen voorzien, één per laadpunt. Tijdens het laden zelf is het parkeren op deze plaatsen gratis. Na de laadbeurt zal een rotatiebedrag worden aangerekend per 15 minuten. Op deze manier worden gebruikers aangemoedigd de plaatsen vrij te maken voor nieuwe laadbeurten.

 • €1 voor het eerste uur
 • €2 voor het tweede uur
 • €4/uur voor de volgende uren
 • Gratis van 22 uur ’s avonds tot 8 uur ’s ochtends tijdens de week en van 22 uur ’s avonds tot 10 uur ’s ochtends tijdens het weekend.

 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Porte-parole Ministre Smet
Adel Lassouli Porte-Parole Ministre Fremault
Damiaan De Jonge Porte-parole Ministre Smet
Adel Lassouli Porte-Parole Ministre Fremault
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel