Brussel maakt €60.000 vrij voor LGBTIQ+ Beweging in Hongarije & Polen

Brussel maakt €60.000 vrij voor LGBTIQ+ Beweging in Hongarije & Polen

De Brusselse vzw Forbidden Colours zal de middelen aanwenden voor de organisatie van de Budapest Pride en de Poolse LGBTIQ+ Friendly School Ranking

De Brusselse regering heeft het voorstel van Brussels Staatssecretaris voor Europese en Internationale Relaties Pascal Smet goedgekeurd om twee subsidies van €30.000 toe te kennen aan Forbidden Colours. Met dat geld gaat de Brusselse organisatie Forbidden Colours een jaar lang Budapest Pride en de Poolse LGBTIQ+ Friendly School Ranking ondersteunen en verder professionaliseren.

Stadsdiplomatie als katalysator

Vanuit zijn bevoegdheid 'Europese en Internationale relaties smeedt Pascal Smet actief banden met progressieve steden en organisaties. Door aan 'stadsdiplomatie' te doen wil Smet het actief debat aangaan en samenwerken rond uiteenlopende thema's, ook waar en wanneer het over minder evidente thema's gaat. 

Pascal Smet was in november in Polen, in het kader van een economische en politieke missie, en had er ontmoetingen met verschillende officiële vertegenwoordigers, met vertegenwoordigers van organisaties, waaronder LGBTQI+ activisten. Uit deze ontmoeting vloeit nu deze concrete samenwerking voort.

"Brussel wil een voortrekkerrol spelen in de strijd voor LGBTIQ+ gelijkheid, binnen onze stad en erbuiten. Met de middelen die we vrijmaken  zal de Brusselse organisatie Forbidden Colours op het terrein kunnen strijden voor LGBTIQ+ rechten op twee plaatsen waar die momenteel enorm onder druk staan. Want liefde moet altijd en overal gewoon liefde kunnen zijn, maar jammer genoeg is dit lang niet altijd en overal een evidentie vandaag, " zegt  Pascal Smet,  Brussels Staatssecretaris voor Europese en Internationale Relaties.

 

De voorbije jaren kwam de LGBTIQ+ gemeenschap in Polen en Hongarije zwaar onder druk te staan. Zo voerde de regering van Viktor Orban dit jaar nog een anti-LGBTIQ+ propagandawet in. Die wet verbiedt het om te praten over LGBTIQ+ gelijkheid op plaatsen waar kinderen zijn, zoals bijvoorbeeld scholen.

Ook de Poolse regering voert een repressief beleid ten opzichte van hun LGBTIQ+ burgers. Zo voerden sinds 2019 heel wat gemeenten en provincies resoluties in waarbij ze zichzelf ‘LGBTIQ+ Vrije Zones’ verklaren.

“Als hoofdstedelijke regio van Europa is het onze taak om de inclusie van LGBTQIA+-personen te ondersteunen en deze inclusie in andere Europese landen te bevorderen. De steun van het Gewest voor de activiteiten van Forbidden Colours ligt in de lijn van het toekomstig Brussels Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen. Dit plan voorziet niet alleen in meer steun voor de verenigingssector, maar ook in een reeks acties die ervoor zorgen dat het Brussels Gewest een drijvende kracht wordt op het gebied van de verdediging van de rechten van LGBTQIA+-personen in zijn internationale betrekkingen," verduidelijkt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou.

Forbidden Colours

De financiële steun die Forbidden Colours zal ontvangen zal worden ingezet voor de verdere professionalisering van twee lokale organisaties waar de Brusselse non-profitorganisatie eerder al mee samenwerkte.

De Poolse LGBTIQ+ Friendly School Ranking is een succesvol Pools project rond LGBTIQ+ inclusiviteit in het Poolse onderwijs. Met de steun van Forbidden Colours brak het project in 2020 door. Meer dan 22.000 scholieren beoordeelden 2.500 Poolse scholen, wat betreft hun houding ten opzichte van LGBTQI+ personen. Het project werd onder andere in de prijzen gezet door Forbes & McKinsey.

Budapest Pride is de grootste LGBTIQ+ organisatie van Hongarije. Ze organiseren jaarlijks de Budapest Pride optocht, waar dit jaar 35.000 personen aan deelnamen, en honderden andere evenementen.

Met de financiële steun zal Forbidden Colours beide projecten een jaar long ondersteunen, zowel financieel als organisatorisch, opdat beide projecten een duurzame toekomst tegemoet gaan.

"De LGBTIQ+ gemeenschap in Polen en Hongarije heeft het voorbije jaar zwaar te verduren gekregen. Met deze duw in de rug helpen we hen het tij te doen keren. Brussel neemt zijn verantwoordelijkheid als hoofdstad van een democratisch Europa op," zegt gedelegeerd bestuurder van Forbidden Colours, Rémy Bonny.

Forbidden Colours monitort anti-LGBTIQ+ initiatieven in en heeft uitgebreide advieservaring op EU-niveau met betrekking tot LGBTIQ+ rechten en democratische achteruitgang. De in Brussel gevestigde organisatie was de belangrijkste pleitbezorger voor EU sancties tegen aanvallen op LGBTIQ+-rechten in Hongarije en Polen.

Forbidden Colours verzamelt en werft ook fondsen om organisaties te steunen met wie zij zorgvuldig projecten selecteren die de LGBTIQ+-gemeenschap helpen om hun mensenrechten en gelijke positie in de Europese samenlevingen veilig te stellen. Forbidden Colours is een vzw die verbonden is aan een fonds dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting die als missie heeft bij te dragen tot een betere samenleving.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Rémy Bonny gedelegeerd bestuurder, Forbidden Colours
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Rémy Bonny gedelegeerd bestuurder, Forbidden Colours
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel