Brussel promoot een partnerschap van gelijke tot gelijke met Afrika en versterkt de handelsbanden dankzij de Belgische economische missie in Senegal

Brussel promoot een partnerschap van gelijke tot gelijke met Afrika en versterkt de handelsbanden dankzij de Belgische economische missie in Senegal

Na de afgelopen jaren economische missies in Azië en Amerika te hebben georganiseerd, heeft België van 21 tot 25 mei een ambitieuze economische missie afgewerkt in de Republiek Senegal. Voor ons land is het een grote terugkeer naar het Afrikaanse continent. De Belgische en Brusselse delegatie wordt door prinses Astrid geleid en heeft een aantal dagen in Dakar en omgeving doorgebracht. Deze delegatie heeft er de economische belangen van onze bedrijven verdedigd en de culturele banden met onze Senegalese partners versterkt. Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, die de delegatie van 53 bedrijven en vertegenwoordigers van Brusselse economische actoren leidde, toonde zich tevreden over de resultaten van deze missie en verklaarde dat het tijd is om een nieuwe visie te ontwikkelen in onze economische, diplomatieke en culturele betrekkingen met Afrika.

 

Een geslaagde economische missie voor de Brusselse en Belgische bedrijven

 

“De strategische ligging van Senegal aan de westkust van Afrika maakt er vandaag een echt regionaal economisch knooppunt van. Het land kent een ongeziene ontwikkeling. Senegal wil tegen 2035 een opkomende economie worden en is onmiskenbaar een strategische partner voor Brussel. Qua handelsverkeer is het namelijk het tweede land van Afrika. Samen zijn onze delegatie van Brusselse bedrijven en hub.brussels erin geslaagd om onze expertise en knowhow te belichten in diverse sectoren zoals de diensten en financiën, ICT, innovatieve en circulaire architectuur, de culturele en creatieve industrie, vrouwelijk ondernemerschap... Op die manier willen we Brussel als toegangspoort van Europa in de verf zetten en willen we onze beloftevolle bedrijven de kans geven om zich internationaal te lanceren. ” verklaart Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Europese en Internationale Betrekkingen.

Met in totaal 155 Belgische bedrijven, 9 federaties en kamers van koophandel en 18 hogeronderwijsinstellingen voor een totaal van 367 deelnemers kwam de Belgische delegatie in groten getale naar Dakar om de markt te verkennen, potentiële partners te ontmoeten en concrete samenwerkings- en verkoopovereenkomsten te proberen sluiten. En de resultaten zijn duidelijk: Meer dan 1250 B2B-ontmoetingen vonden plaats met meer dan 1009 geregistreerde Senegalezen gedurende 2 dagen. Er werden in totaal 38 officiële handtekeningen van commerciële partnerschappen gezet tussen onze Belgische en Senegalese bedrijven en er werden ook gesprekken en onderhandelingen voor andere partnerschappen opgestart. Ook de aanwezige Senegalese en Belgische bedrijven zijn tevreden en erkennen de toegevoegde waarde van dergelijke economische en prinselijke missies. Ze openen namelijk deuren, bieden de kans om banden aan te knopen met lokale bedrijven en om de lokale markt en de economische mogelijkheden te leren kennen.

Brussel, toegangspoort van Europa

De Brusselse delegatie deed het goed in deze missie. In totaal hebben 7 Brusselse deelnemers 10 overeenkomsten gesloten, wat meer is dan aan het begin van de missie. Bovendien worden ook nog andere overeenkomsten afgerond. Via deze missie werden de onschatbare expertise en troeven van ons gewest en zijn bedrijven in tal van domeinen duidelijk in de verf gezet en heeft Brussel zich internationaal beter kunnen profileren als de ideale stad voor Senegalese bedrijven die zich in Europa willen vestigen. Brussel heeft zo zijn knowhow en zijn rol als Europese voortrekker in duurzame en innovatieve bouw, als expertisecentrum in dienstverlening, in de informatietechnologie en als zenuwcentrum van de culturele en creatieve industrieën (CCI) onder de aandacht kunnen brengen.

Met 53 bedrijven, die in totaal 84 deelnemers vertegenwoordigen, was de Brusselse delegatie met meer dan een derde van de Belgische deelnemers rijkelijk vertegenwoordigd in Dakar. Een derde van de Brusselse bedrijven was voor het eerst aanwezig in Senegal. Belangrijk is dat 32% van de delegatie van ons gewest uit vrouwen bestond, het hoogste percentage in de Belgische delegatie. Deze sterke vertegenwoordiging van vrouwen binnen de Brusselse delegatie is iets om trots op te zijn, aangezien ze volledig aansluit bij de prioritaire pijler “Women in Export” van de hub.brussels-strategie.

“De opening van ons kantoor in Dakar in 2018 overtuigde ons van het potentieel van Senegal voor onze bedrijven. Het hoge aantal deelnemers bevestigt deze beslissing. Senegal is een stabiel, Franstalig land, wat er een uitstekende toegangspoort van maakt voor zij die naar Afrika willen exporteren. Vrouwen spelen een belangrijke rol in de Senegalese economie. Het is dan ook geen toeval dat de Brusselse delegatie voor 32% uit vrouwen bestaat. We zijn verheugd met deze sterke vertegenwoordiging en hopen dat ze veel onderneemsters zal inspireren om te beginnen exporteren”, verklaart Isabelle Grippa, ceo van hub.brussels.

Een partnerschap van gelijke tot gelijke met het Afrikaanse continent, gebaseerd op respect uit uitwisellingen

“Afrika is de toekomst en verdient respect. ​ Europa moet haar logica bijwerken en aan een wereld in volle verandering aanpassen, zonder eurocentrisme. ​ Het is tijd om een sterk partnerschap tussen de EU en Afrika uit te werken. Van gelijke tot gelijke. ” aldus Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel.

In een complexe en veranderende wereld met enorme uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, economie, geopolitiek, migratie, territoriale ontwikkeling en voor de maatschappij is het van fundamenteel belang om met Afrika een relatie op te bouwen die gebaseerd is op respect en dialoog. Europa, en ook België, moet zich meer inzetten om met de Afrikaanse autoriteiten een partnerschap te ontwikkelen van gelijke tot gelijke, met begrip en wederzijds respect als sleutelwaarden. We moeten ophouden het Afrikaanse continent de les te lezen. Het is essentieel elkaar als gelijken te behandelen, te leren en uit te wisselen en te aanvaarden dat onze waarden soms verschillen.

De banden tussen Senegal en België, en Brussel in het bijzonder, werden versterkt tijdens deze economische missie: Brussels staatssecretaris Pascal Smet had de gelegenheid om verschillende vertegenwoordigers van de nationale regering te ontmoeten, waaronder de president van de Republiek, Macky Sall, de Senegalese eerste minister Amadou Ba en verschillende ministers, net als de algemeen afgevaardigd minister van de stadspolen van Diamniadio, de nieuwe, innovatieve stad van Senegal.

Tijdens deze economische missie werden 4 belangrijke Brusselse activiteiten georganiseerd met meer dan 620 deelnemers: 2 thematische seminaries over Brusselse strategieën (diensten en vrouwelijk ondernemerschap), een netwerkevenement op het eiland Gorée, een bezoek van een dag aan de stadsontwikkeling van de nieuwe stad Diamniadio en ten slotte het grote evenement over de culturele en creatieve industrieën.

 

Brussel, een voorbeeld van stadsontwikkeling en vernieuwende architectuur

Sinds enkele jaren zet Brussel grote stappen voorwaarts op het vlak van stadsontwikkeling en respect voor het milieu. Dat heeft het te danken aan de blijvende inspanningen voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte, ambitieuze architectuur en stedenbouw, een verkeersluwe mobiliteit en belangrijke maatregelen om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. Tijdens deze missie heeft Brussel zijn ervaring gedeeld en zijn stedelijke evoluties onder de aandacht gebracht om een voorbeeld te zijn voor Senegal, dat een belangrijke overgang doormaakt via zijn brede openbare economische en sociale ontwikkelingsplan dat voortbouwt op de visie van een opkomende Senegalese economie in 2035.

Brussels staatssecretaris Pascal Smet heeft een bezoek gebracht aan Diamniadio, een nieuwe stad die in 2015 op 35 kilometer van Dakar werd ingehuldigd en die de Senegalese hoofdstad moet ontlasten. Deze stad bestaat uit conferentiecentra, administratieve wijken, sportcomplexen, gemengde woonwijken, industriële zones en universiteiten en wordt een nieuwe belangrijke stedelijk centrum, net als Brussel, waar het hoofdkwartier van nationale ministeries en de hoofdzetel van de Verenigde Naties in West-Afrika gevestigd zijn. Het programma van deze dag omvatte een rondleiding door de stad, B2B- en B2G-ontmoetingen en seminaries waar Belgische bedrijven kansen kunnen ontdekken in verschillende sectoren, waaronder de bouw en de dienstensector. Een seminarie over ecologisch bouwen dat in het kader van de ontwikkeling van agropolen in Senegal werd georganiseerd, heeft het Brusselse Gewest ook de kans gegeven om zijn voortrekkersrol in de duurzame en innovatieve architectuur tentoon te spreiden. Het maakt ook deel uit van een ENABEL-ontwikkelingssamenwerkingsproject voor voedselzekerheid voor de Senegalese bevolking.

 

Brussel, vaandeldrager van de culturele en creatieve industrieën, vrouwelijk ondernemerschap en inclusiviteit

Naast stedelijke kwesties heeft Brussel in het bijzonder aandacht besteed aan menselijke en culturele waarden, de pijlers van onze samenleving, met name tijdens een evenement over de culturele en creatieve industrieën van Brussel en Senegal. Muziek, mode en film werden daarbij gecombineerd. De culturele en creatieve industrieën (CCI) zijn een cruciale sector voor de economische dynamiek en het imago van Brussel. Ze vertegenwoordigen meer dan 22.000 bedrijven in Brussel en zijn met 100.000 banen een van de sectoren die het meeste werkgelegenheid creëren in ons Gewest.

“België en Senegal delen een rijke creatieve en culturele industrie die het verdient ontwikkeld en gepromoot te worden, in het bijzonder om jongeren te ondersteunen. Deze economische sector is een bron van rijkdom, maar draagt vooral bij tot het smeden van banden tussen onze twee landen. Tijdens de avond waarop prinses Astrid werd gekroond met een Moussor, het traditionele Senegalese hoofddeksel, hebben we kunnen zien dat creativiteit, de ontmoeting van onze talenten en de versmelting van onze culturen een bron van meerwaarde is. Wij zijn dan ook zeer tevreden om deel te nemen aan en steun te verlenen aan het FORAFRICC-forum. Dat wil deze culturele banden tussen onze twee volkeren te versterken. ” verklaart Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

Belangrijk is namelijk dat diezelfde culturele en creatieve industrieën het thema zijn van de editie 2023 van het traditionele Forum van Dakar, dat in de marge van deze economische missie doorgaat, alsook van de eerste editie van FORAFRICC, dat van 24 tot 26 mei door de Stichting Youssou N'Dour wordt georganiseerd.

Tot slot was Brussel in deze missie de vaandeldrager voor het thema inclusiviteit. We zijn trots om te tonen dat we ons in Europa en vooral in Brussel elke dag inzetten voor een inclusievere samenleving met meer respect voor iedereen en dat dit thema een sleutelvoorwaarde is voor economische, sociale en culturele ontwikkeling. Zo heeft hub.brussels in aanwezigheid van prinses Astrid en de Senegalese minister voor Vrouwen en Familie een specifiek seminarie over vrouwelijk ondernemerschap georganiseerd. Tijdens die laatste hebben we kunnen belichten wat de belemmeringen en oplossingen zijn voor vrouwen die een eigen zaak willen starten. Vrouwen zijn zowel in Senegal als in België een belangrijke economische kracht. ​

In lijn met het beleid inzake contextualisering, voorlichting en bewustmaking van de dekolonisatie werd aan het begin van de missie voor de voltallige Brusselse delegatie een bezoek aan het eiland Gorée georganiseerd. Het was een gelegenheid om de delegatie bewust te maken van de droevige Senegalese geschiedenis van menselijke uitbuiting en slavernij.

 

 

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel