Brussel wint Smart City Award Mobility

Agoria beloont Brussel om de leefbaarheid te bevorderen via slimme technologie

Het Brussels Gewest won donderdagavond de Agoria Smart City Award Mobility. De jury verkoos het Brusselse project als winnaar in de categorie mobiliteit. De geïntegreerde aanpak, het oog voor alle vervoersmodi en de focus op technologie werden sterk gewaardeerd door de leden van de jury.

Op initiatief van Minister voor Mobiliteit Pascal Smet werden de verkeerslichten op belangrijkste assen op elkaar afgestemd in functie van het tijdstip en de verkeersvraag. Het project van Brussel Mobiliteit en de MIVB won de prijs in de categorie slimme mobiliteit in het kader van de Agoria Smart City Awards

“We zien niet alleen een positieve invloed op de reistijd van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten, maar ook op de luchtvervuiling. De verkeerslichten houden rekening met het verkeer in real time en er werden ook specifieke scenario’s ontwikkeld voor bijvoorbeeld EU tops, tunnelsluitingen, het uitrijden van hulpdiensten,… . Dankzij de afstemming van de lichten kunnen alle mensen zich vlotter door de stad bewegen. Het Brussel van de toekomst is een slimme stad. Dit project is opnieuw een stap in die richting. Ik ben bovendien bijzonder fier dat Brussel Mobiliteit een zeer complex project als dit tot een goed einde bracht. Ik wens de medewerkers van Brussel Mobiliteit dan ook van harte te danken en te feliciteren voor het fantastische werk.” Zegt Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Jean-Paul Gailly, directeur-generaal van Brussel Mobiliteit: “Brussel Mobiliteit werkt dagelijks met deze technologische innovaties en slimme tools ten dienste van de burgers. Onze doelen: minder opstoppingen, vlotter verkeer, maar ook meer verkeersveiligheid, gemakkelijkere oversteekplaatsen aan de kruispunten voor zachte weggebruikers en vlotter openbaar vervoer. Kortom, wij gebruiken Smart Mobility voor een betere levenskwaliteit in de stad.”

René Konings, hoofd regio Brussel bij Agoria: “Verkeerslichten slim maken, is een onderdeel van een slim mobiliteitsbeleid. Als er minder ruimte voor de voertuigen in de stad is, is het bevorderen van de doorstroming van het verkeer noodzakelijk. De jury waardeert ook dat de prioretisering voor de hulpdiensten is meegenomen in het project. We kijken nu uit naar een doorzetting van het beleid waarbij dit project hand in hand zal gaan met verdere investeringen in infrastructuur.”

Ronny Govers, Business Unit Manager ITS (Intelligent Traffic Systems) bij Siemens, is uiteraard zeer tevreden met de toekenning van deze prijs.  “Dit project van onze Brusselse klant zorgde reeds voor een betere doorstroming op verschillende assen. Wij zijn zeer tevreden dat wij aan dit project kunnen meewerken door o.a. het leveren, installeren en onderhouden van de controlesystemen voor verkeerslichten en de centrale server toepassingen die deze beheren. Het project zelf sluit perfect aan bij de Siemens filosofie “Ingenuity for Life” en ons Smart City concept. We danken het Brusselse gewest voor het vertrouwen.”

“Het optimaliseren van verkeerslichtenregelingen, waarbij prioriteit kan gegeven worden aan openbaar vervoer, is een belangrijk middel dat een overheid heeft om de leefbaarheid van haar stad sterk te verbeteren en de modal shift te bewerkstelligen. Tractebel heeft, als pionier in België hierin een jarenlange expertise opgebouwd.
We zijn dan ook bijzonder verheugd dat het Brussels Gewest hiervoor deze prijs in ontvangst mag nemen en trots dat Tractebel hier haar steentje heeft toe kunnen bijdragen,” Bram Vandenboom, Product Director Sustainable Cities & Transport, Tractebel.

 

Peter Vanhoegaerden, Director Division Infrastructure bij Sweco Belgium, ziet deze prijstoekenning als een beloning voor de vele investeringen van Sweco in het Smart Cities domein: “Sweco bouwt mee aan de steden van de toekomst en wenst zijn trekkende rol hierin verder te versterken. Samen met lokale en regionale overheden zoeken onze multidisciplinaire teams oplossingen voor de uitdagingen van nu en morgen. Het Brussels Gewest deed in dit project een beroep op onze deskundigheid op vlak van mobiliteitsanalyse en het intelligent ontwerpen van verkeerslichtenregelingen en gecoördineerde assen. Zo werd de doorstroming op de prioritaire verkeersassen in het Brussels Gewest sterk geoptimaliseerd en werd tegelijk ook de veiligheid van fietsers en voetgangers op lichtengeregelde kruispunten verbeterd.” 

 

 

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel