Brussel zal het ISOCARP World Planning Congress organiseren in 2022

Brussel zal het ISOCARP World Planning Congress organiseren in 2022

Van 3 tot 7 oktober 2022 is Brussel de gaststad voor het 58e ISOCARP World Planning Congress. Het thema van het congres is “From Wealthy to Healthy Cities”.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd geselecteerd als gaststad voor het 58ste ISOCARP World Planning Congress. Tijdens dit congres van 3 tot 7 oktober 2022 worden verschillende activiteiten georganiseerd rond stedenbouw en stadsplanning zoals rondleidingen, plenaire vergaderingen, workshops, walkshops en netwerkevenementen.

“Als voortrekker en believer van internationale netwerken tussen steden ben ik fier dat we dit gerenomeerde congres volgend jaar in onze stad zullen organiseren. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat steden dé motor moeten en kunnen zijn om wereldwijd de zo noodzakelijke ‘switch' te maken. Geen enkele stad kan dat alleen en net daarom is uitwisseling zo belangrijk. In Brussel zetten we grote stappen op vlak van stedenbouw en stadsplanning. We moeten anderen hiermee inspireren en zelf nog meer kennis verwerven, zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Internationale Relaties, Pascal Smet.

Minister-President Rudi Vervoort: "Het laten plaatsvinden van een internationaal congres over de stad in de huidige context is uiteraard belangrijk vanuit symbolisch oogpunt, maar ook omdat het de gelegenheid biedt om samen na te denken over de stad van morgen en daarna en over de invulling van de intussen welbekende “veerkracht” waar we allemaal zo hard naar streven, maar waarvan de contouren vaak nog te vaag zijn.”

“Het is zowel een kans als een plicht van het Brussels Gewest om zichzelf op de kaart van gezonde, veerkrachtige steden te plaatsen. Een stad met een veerkrachtig leefmilieu zal ook weerbaarder zijn tegen pandemieën en gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittegolven en overstromingen.
Dit 58ste wereldcongres zal de kans bieden om te benadrukken hoe belangrijk het is om de link tussen leefmilieu en gezondheid in ons beleid op de voorgrond te plaatsen. Een goed leefmilieu (kwaliteit van wonen, betere kwaliteit van  groene ruimtes, betere luchtkwaliteit en zachte mobiliteit…) is een waarborg voor een betere gezondheid van alle Brusselaars,” zegt Alain Maron, Brussels minister bevoegd voor met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.

ISOCARP staat voor International Society of City and Regional Planners. De organisatie heeft meer dan 700 leden (personen en institutionele organisaties die professioneel actief zijn rond stedenbouw en stadsplanning) uit meer dan 85 landen.
Op dit ogenblik vindt in Doha het 57e ISOCARP World Planning Congress plaats met als thema “New Times, Better Places, Stronger Communities”.

 

De Brusselse regering heeft Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed en Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet als gastheer voor het congres aangeduid. De gewestelijke overheidsdienst urban.brussels zal instaan voor de organisatie. Urban.brussels doet dat in samenwerking met perspective.brussels en Leefmilieu Brussel en met steun van visit.brussels. Verschillende evenementen zullen samen met de Europese en internationale instellingen in Brussel worden georganiseerd.

De belangrijkste evenementen zullen op één vaste locatie in de stad plaatsvinden, die op een later tijdstip zal worden bekend gemaakt, maar daarnaast zullen er ook activiteiten verspreid over het Brussels Gewest plaatsvinden.

 

From Wealthy to Healthy Cities”
Stedenbouw en planning, een motor achter het welzijn en de gezondheid van de burgers

Het thema maakt een globaal debat mogelijk over de evolutie van steden na COVID-19 en over hoe gezondheid een belangrijkere rol kan spelen in stadsplanning.

Het congres wordt een internationaal uitwisselingsplatform over de oplossingen op verschillende territoriale schaalgroottes die stadsplanners, stedenbouwkundige experten en andere deskundigen kunnen aanbrengen.

In alle grootsteden zijn er tal van invloeden op de gezondheid van inwoners. Denk maar aan de sterke concentratie van activiteiten, sociale ongelijkheid, mobiliteitspatronen, de luchtkwaliteit en de impact van het klimaat. Factoren die de gezondheid beïnvloeden moeten op een geïntegreerde manier worden benaderd in planning, openbare en groene ruimtes, huisvesting, mobiliteit en ecosociale inclusie.

Brussel wil met haar beleid op vlak van stedenbouw en stadsplanning de levenskwaliteit van haar inwoners verbeteren. Openbare en groene ruimten maken deel uit van de stad en vervullen er tal van functies. Ze zijn met andere woorden onontbeerlijk voor een gezonde, leefbare stad.

 

 

Welkom in Brussel, hoofdstad van Europa!

Brussel werd o.w.v. verschillende factoren geselecteerd als gaststad.

Brussel is niet alleen vlot bereikbaar, bezoekers kunnen zich ook in de stad zelf  vlot verplaatsen. Het historische centrum is probleemloos te voet te verkennen. Met de fiets, bus, tram, metro of trein kunnen deelnemers in een mum van tijd verschillende stukken van de stad ontdekken.

Brussel kan terugkijken op een rijke geschiedenis die bijna duizend jaar teruggaat. Het is de eerste Europese gaststad voor congressen en meetings en de tweede ter wereld. De hoofdstad van Europa huisvest bovendien ook belangrijke Europese en internationale instellingen, die op een uitgebreid expertisenetwerk kunnen terugvallen.

Brussel is een stadsgewest op maat van mensen, waar elke buurt een eigen identiteit heeft. Traditie en gastvrijheid staan centraal met niet minder dan 183 nationaliteiten en 108 verschillende gesproken talen. Brussel is niet zomaar de meest kosmopolitische stad van Europa en de tweede ter wereld.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel