Brussel zet alles op alles om haar positie als Europese hoofdstad te verstevigen

Brussel zet alles op alles om haar positie als Europese hoofdstad te verstevigen

De Brusselse regering keurde de strategische aanpak van Rudi Vervoort en Pascal Smet goed om de aantrekkelijkheid van Brussel als internationale gaststad te verhogen.

 

De strategische aanpak van Minister President Rudi Vervoort en Brussels Staatssecretaris voor Europese en Internationale relaties en voor Stedenbouw Pascal Smet is het resultaat van een constructief overleg tussen het Brussels Gewest, de Europese instellingen en het federale niveau.

De focus in de visie ligt op het versneld en strategisch uitrollen van de strategie om de Europese wijk te transformeren het versterken van de publieke dienstverlening voor internationale Brusselaars.

"De Brusselse regering beseft maar al te goed dat de aanwezigheid van de Europese en internationale instellingen van groot belang is voor Brussel en dat dit ook bepaalde uitdagingen meebrengt. Daarom voert ze sinds 2015 op regelmatige basis een gestructureerde dialoog met de Europese instellingen. Het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties speelt een centrale rol in die dynamiek, die haar vruchten afwerpt. Het zetelbeleid heeft raakvlakken met zeer uiteenlopende bevoegdheidsdomeinen (zoals het onthaal van de werknemers, de ontwikkeling van de Europese Wijk, mobiliteit, onderwijs, toerisme, enzovoort) en vergt dus nauwe samenwerking tussen alle Belgische overheden. Ik ben dan ook zeer verheugd over dit gezamenlijke initiatief met de Eerste Minister, waardoor de federale regering zich ertoe verbindt om alle dossiers van gemeenschappelijk belang die verband houden met ons internationaal statuut, in coördinatie met het Gewest op te volgen," zegt Brussels Minister-President, Rudi Vervoort.
Brussel is Europa en Europa is Brussel. We gaan alles op alles zetten om onze positie als Europese hoofdstad te versterken. Brussel zal haar internationale inwoners nog beter verwelkomen en begeleiden en we gaan de Europese wijk versneld transformeren naar een bruisend stadsdeel,"zegt Brussels Staatssecretaris voor Europese en Internationale relaties en voor Stedenbouw Pascal Smet

 

Brussel is gaststad van tal van Europese en Internationale instellingen, samen goed voor 120.000 jobs. De economische waarde van de van die aanwezigheid bedraagt 5 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een een studie van commissioner.brussels, het Brusselse commissariaat dat de link vormt tussen de Europese en internationale instellingen en het Brussels Gewest.

Het Brussels Gewest nam de afgelopen jaren reeds verschillende initiatieven om haat positie als Europese hoofdstad te versterken.

Zo wordt het Schumanplein, vandaag een banaal rondpunt, op initiatief van Pascal Smet een iconisch stadsplein. De voorbereidende werken aan het plein, die worden uitgevierd door Beliris, zullen starten in het voorjaar van 2023. In mei dit jaar presenteerden Rudi Vervoort, Pascal Smet en Ans Persoons, schepen van de stad Brussel, ook de stedenbouwkundige lijnen voor de toekomt van de Europese wijk.

 

 

De strategische aanpak die de Brusselse regering vandaag goedkeurt kwam tot stand in een constructieve dialoog met de Europese Instellingen. Voor de concretisering ervan slaan de Brusselse overheid en de federale overheid de handen in elkaar.

De basis voor deze actieve samenwerking werd gelegd in september 2022 tijdens een overleg met het gehele Bureau van het Europees Parlement, Premier De Croo, Federaal Staatssecretaris Dermine, Brussels Minister-President Rudi Vervoort en Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw, en Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet.

Op niveau van het Brussels Gewest hebben Minster-President Vervoort en de Staatssecretaris Smet op regelmatige basis overleg met de Europese Instellingen. De ambities die in de startegische aanpak staan geformuleerd zullen tijdens deze tekomstige overleggen op permanante basis worden opgevolgd en geevalueerd. Ook de Brusselse Commissaris voor Europa en de Internationale Organisaties zal in dit proces een zeer actieve rol spelen.

De strategie omvat heel wat concrete projecten die enerzijds de dienstverlening voor en het onthaal van de Internationale Brusselaars zullen verbeteren en anderzijds de aantrekkelijkheid van de Europese wijk zullen verhogen door ingrepen in de publieke ruimte en een coherente visie voor toekomstige (her)ontwikkelingen.

 

Een levendige Europese wijk

De afgelopen jaren is de metamorfose van de Europese wijk ingezet. Het Schumanplein zal binnenkort niet langer een banaal rondpunt zijn, maar een prachtig stedelijk plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

​De Europese wijk is vandaag nog steeds een relatief monofunctionele (kantoor)wijk met te weinig kwalitatieve publieke ruimte. Hier komt drastisch verandering in.

De strategische aanpak van Vervoort en Smet zal alle private en publieke initiatieven rond stedenbouw stroomlijnen en coördineren.

Naast het nieuwe Schumanplein wordt het Luxemburgplein, ‘Place Lux’ voor tal van internationale Brusselaars, het kloppend hart van de wijk. Het plein zal een volledige metamorfose ondergaan.
​Vervoort en Smet kregen vandaag groen op licht ​ op hun voorstel om het plein al in 2023 tijdelijk herin te richten en aansluitend ook het traject voor een definitieve heraanleg op te starten.

Het Brussels Gewest werkt, onder coördinatie van Pascal Smet, goed samen met de Europese Instellingen om de renovatie van Europees Parlement tot een goed eind te brengen.

Daarnaast maakt de goedgekeurde strategische aanpak ook de link met vernieuwing van het Jubelpark. De federale overheid wil het monumentale park tegen 2030, wanneer België 200 jar bestaat, in een vernieuwd kleedje steken.

Er komt ook een ontwerpstudie voor een voetgangers- en fietsersbrug boven de spoorlijn tussen het Europees Parlement en het Schumanplein.

Brussels Gewest zal met een actief stedenbouwkundig beleid de motor zijn om de Europese wijk om te vormen tot een levendig multifunctioneel stadsdeel.

Het Brussels Gewest past deze strategie ook al in andere stadsdelen toe, zoals bijvoorbeeld de Noordwijk waar de komende jaren de publieke ruimte volledig zal worden aangepak en tal van gebouwen een metamorfose ondergaan. Brussels Minister President Vervoort en Staatssecretaris voor Stedebouw Smet stelden voor de wijk een visie op en coördineren alle private en publieke projecten in de wijk.

In de Noordwijk komt een nieuwe tramlijn, wordt de Zenne-rivier opnieuw open gemaakt en worden monofunctionele kantoorbegouwen, zoals de Proximus toren en de het WTC I & II gebouw, omgevormd tot levendige grootstedelijke hubs met naast kantoren ook woningen, horeca, dakterrassen… en andere stedelijke functies. Kers op de taart in de Noordwijk wordt KANAL centre pompidou, het museum voor hedendaagse kunst in een het voormalige Citroën gebouw dat haar deuren zal openen in 2024. ​ Vervoort en Smet zullen op een gelijkaardige manier alle stedenbouwkundige ontwikkelingen in de Europese wijk coördineren.

 

 

"A welcoming Brussels"

België en Brussel zullen actiever inzetten op de verwelkoming en begeleiding van internationale Brusselaars. De rol van de Europese instellingen in Brussel wordt zichtbaarder gemaakt.

​Concreet zullen internationale Brusselaars vlotter toegang hebben tot alle publieke diensten via een elektronische ID-kaart. Er komt een nieuwe Europese School in Neder-over-Heembeek en een 'hybride' school waar Europese en Belgische leerlingen samen school zullen lopen. Daarnaast worden ook enkele bestaande Europese scholen gerenoveerd.
​De Solvay Bibliotheek, in het Leopold Park, zal in de nabije toekomst de bibliotheek voor Europees recht huisvesten.
​De Europese wijk zelf krijgt een eigen visuele identiteit en een communicatiestrategie zal het grijze imago van de wijk aanpakken.

​Voor het Europese Parlement komt er, naar analogie van het federale parlement, een neutrale zone.

 

 

 

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel