Brussels Gewest en NMBS sluiten akkoord om Jubelfeestbrug te renoveren

Brussels Gewest en NMBS sluiten akkoord om Jubelfeestbrug te renoveren

De geklasseerde spoorwegbrug op de Tour & Taxis-site zal worden gerenoveerd en nadien worden overgedragen aan het Brussels Gewest

Het Brussels Gewest sluit een samenwerkingsovereenkomst met de NMBS om de geklasseerde Jubelfeestbrug samen te renoveren. De brug heeft een grote erfgoedwaarde maar verkeert in slechte staat. Urban.brussels zal de renovatie samen met de NMBS in goede banen leiden en financieren. Nadat de brug is gerenoveerd wordt ze overgedragen aan het Brussels Gewest.

“De Jubelfeestbrug in deze staat zien doet elke keer pijn aan mijn hart. Wij gaan van de brug opnieuw een parel maken. Het wordt een extra blikvanger op de Tour & Taxis-site. 
Ik dank mevrouw Dutordoir en de NMBS voor de oplossingsgerichte samenwerking. Samen konden we dit heikel dossier, dat jaren aansleepte, eindelijk deblokkeren,” zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed.

"De jubelfeestbrug is een beschermd monument en maakt deel uit van het Brusselse patrimonium. Brussel Mobiliteit zal haar verantwoordelijkheid nemen om de brug te onderhouden. Op die manier verzekeren we ook de veiligheid van de fietsers en voetgangers die willen genieten van het schitterende park onder de brug”, zegt Elke Van den Brandt, minister van mobiliteit en verkeersveiligheid.

“NMBS is verheugd over het akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de Jubelfeestbrug een vaste plaats te geven binnen het hoofdstedelijke patrimonium. Deze spoorwegbrug is immers een eerbetoon aan de rol die de NMBS sinds meer dan 100 jaar in de mobiliteit van de hoofdstad speelt en die zich vandaag vertaalt in een volwaardig duurzaam vervoersaanbod,” zegt Patrice Couchard, directeur Stations van NMBS.

De Gewestelijke dienst voor stedenbouw, urban.brussels, zal de renovatie samen met de NMBS in goede banen leiden en finacieren. De helft van de renovatiekosten worden gedragen door urban.brussels en de andere helft door de NMBS. De totale renovatiekosten bedragen 8 miljoen euro. 
Nadat de brug is gerenoveerd zal ze voor een symbolische euro worden overgedragen aan het Brussels Gewest. Vanaf ingebruikname zal Brussel Mobiliteit instaan voor het onderhoud en bij de overdracht ook het beheer overnemen.

De Jubelfeestbrug, aanvankelijk “Le Pont Monumental”, werd in 1904 gebouwd door de staatsspoorwegen bij de de aanleg van de Jubelfeestlaan en de Emile Bockstaellaan om de spoorlijnen die vanuit Tour en Taxis vertrekken te overbruggen. De brug werd in 2007 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beschermd als monument. 

De brug heeft een middenspanwijdte van 41 meter en rust op twee landhoofden en verschillende veelhoekige pijlers in hardsteen. Aan weerszijden van de brug staan monumentale zuilen in gepolijst graniet, waarvan de voetstukken en toppen in hardsteen zijn. Oorspronkelijk hingen er aan de zuilen lantarens in smeedijzer in Art-nouveaustijl. Een metalen borstwering vervangt tegenwoordig de oorspronkelijke smeedijzeren balustrade versierd met Art-Nouveaumotieven. In samenwerking zal gezocht worden naar een hedendaagse oplossing passend bij de brug.

In 2001 werden de sporen op de Tour & Taxis-site verwijderd en in 2008 werd het terrein onder de brug verkocht. Het terrein onder de brug is vandaag onderdeel van een langgerekt park dat zich uitstrekt van aan de Havenlaan tot aan het Bockstaelplein.


 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel