Brussels Gewest, gemeentes en OCMW’s trekken aan de alarmbel over asielcrisis

Donderdag 3 september 2015 — Het Brussels Gewest, de Stad Brussel, de gemeentes Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, en de Brusselse OCMW’s trekken aan de alarmbel over de toenemende groep asielzoekers die een asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel en roepen de federale regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen. 

Pascal Smet, Céline Frémault, Yvan Mayeur, Bernard Clerfayt, Emir Kir en kabinetsmedewerkers van minister-president Rudi Vervoort kwamen deze avond in spoed samen over de toenemende groep asielzoekers die kampeert in de buurt van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. De rapporten van de verschillende organisaties die op het terrein actief zijn, tonen aan dat de situatie met de dag erger wordt aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken de grote toestroom van asielzoekers niet kan bijhouden. De situatie is kritiek en er is dringend actie nodig.

Brussels minister-president Vervoort en de Brusselse ministers voor bijstand aan personen Pascal Smet en Céline Frémault proberen al een week contact te hebben met Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken maar kregen tot nu toe geen enkel antwoord van zijn kabinet.

Aangezien het risico op een humanitaire en gezondheidscrisis in de hoofdstad van Europa hoog is, vragen de ministers, burgemeesters en voorzitters van de OCMW’s het volgende:

  • Een einde te maken aan de administratieve limiet van 250 behandelde dossiers per dag zodat alle aanvragen dezelfde dag geregistreerd kunnen worden en de asielzoekers naar een opvangcentrum doorverwezen kunnen worden
  • De activering van het spreidingsplan van materiële bijstand voor vluchtelingen op het hele grondgebied
  • De mogelijkheid te onderzoeken van een decentralisatie van de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken naar andere Belgische grootsteden (bijvoorbeeld Antwerpen en Luik) om de asielaanvragen te behandelen naar analogie van het spreidingsplan dat België op Europees niveau vroeg
  • De coördinatie van burgerinitiatieven in het kader van deze crisis met de Brusselse autoriteiten

Het Brussels Gewest, de gemeenten en de OCMW’s zijn bereid om constructief samen te werken om een humanitaire crisis te vermijden. De Brusselse autoriteiten richten zich tot de Eerste minister in een brief die ze hem vanavond nog sturen. Daarin vragen ze hem concrete maatregelen te nemen vanaf morgen na afloop van de federale ministerraad.