Brussels Gewest koopt Poincarégebouw voor opvang daklozen

Dinsdag 15 december 2015 — Brussels Minister-President Rudi Vervoort heeft maandag de aankoopakte voor een gebouw op de Poincarélaan ondertekend. De ruimte van 5.000m², die gelegen is aan de Poincarélaan 68-70 in Anderlecht, zal de verblijfscapaciteit voor daklozen zichtbaar verhogen. 

Vanaf januari 2016 kan het gebouw dat het Gewest zopas heeft aangekocht, plaats bieden tot aan 500 personen die in moeilijkheden verkeren, en dat de klok rond en zeven dagen per week zolang de winteropvang duurt, hetzij tot eind april 2016.

Vanaf de maand mei zullen de structurele opvangplaatsen die door Samusocial beheerd worden dankzij de aankoop van dit gebouw verdubbelen. 110 mensen zullen het hele jaar door opgevangen kunnen worden in de Poincarélaan. Bovendien kan Samusocial haar maatschappelijke zetel, haar directie en de mobiele hulpverlening naar dit gebouw overbrengen, nadat eerst een aantal operationele voorwaarden worden geregeld.

Het Gewest zal dus gedurende het hele jaar 303 opvangplaatsen kunnen voorbehouden voor daklozen (220 plaatsen van Samusocial, 35 plaatsen van de vzw Hoeksteen, 48 plaatsen van het Centrum Ariane). In het Poincarégebouw wordt Samusocial ook actief met een aantal van haar sociale urgentieopdrachten.

Op de eerste twee van de zeven verdiepingen van het gebouw komen de gemeenschapsruimten, eetzalen, sociale en medische kantoren. De verblijfsruimten worden gespreid over de verdiepingen daarboven. Daklozen die vooraf hun nachtverblijf hebben gereserveerd, kunnen een beroep doen op de diensten van het gebouw elke avond vanaf 20u tot de volgende ochtend 8u. Naast gemeenschappelijke kamers, voldoende sanitair en maaltijden die worden verstrekt van 7u tot 8u ’s morgens en vanaf 20u tot laat op de avond, worden ook elke avond sociale permanenties georganiseerd. De medische permanenties worden twee tot drie keer per week verzorgd. Er wordt voorzien in onthaalpersoneel aan de toegangsdeur, dat ervoor moet instaan dat het toekomen en vertrekken van gebruikers vlekkeloos verloopt.

Al vele jaren wijzen Samusocial en de hele associatieve sector op het feit dat er onvoldoende opvangplaatsen zijn om de daklozen ook buiten de winterperiode onderdak te verschaffen. De Regering heeft alles in het werk gesteld om deze nood te verhelpen en de opvangcapaciteit tijdens de rest van het jaar te vergroten”, aldus Rudi Vervoort, die erop wijst dat een dagelijkse samenwerking met de associatieve sector de sociale activiteiten en het herintegratiewerk zullen vervoegen.

Eindelijk is de hardnekkige zoektocht naar een gebouw voor de winteropvang afgelopen. Met de aankoop van dit gebouw willen we het onthaal van de meest kwetsbaren globaal aanpakken en een duurzame oplossing bieden op de lange termijn voor de jaarlijkse winteropvang”, zegt minister Pascal Smet. “Voortaan is er een gebouw van het gewest, pal in het centrum van de stad, dat de diensten toelaat om zij die het nodig hebben het best te helpen. De Brusselse regering vindt het belangrijk om mensen van de straat te halen. We weten dat dit begint door hen een dak boven hun hoofd en sociale en medische hulp aan te bieden.”

“De Brusselse aanpak moet evolueren naar een geïntegreerde werking waarbij sterke operationele banden worden tot stand gebracht tussen de noodopvang en het structureel beleid dat mensen van de straat af helpt. Het opvangbeleid waarvan het Poincarégebouw een illustratie is,  moet verbonden zijn aan de structurele maatregelen die zich richten naar de toegang tot huisvesting en sociale inclusie. Daarom zijn we van start gegaan met een ambitieus programma van het type Housing-first en werken we aan een geïntegreerd actieplan waarin de dagcentra naast de andere spelers van de daklozensector een belangrijke rol krijgen”, licht Minister van Welzijn Céline Fremault toe.

Een vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid van Anderlecht wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het Wintercoördinatiecomité, en vóór de opening van de voorzieningen wordt een brief bezorgd aan omwonenden en nabijgelegen bedrijven om ze uit te nodigen voor een informatievergadering en een informeel contact.