Brussels Gewest levert aangepaste vergunning af voor restauratie van Beursgebouw

Brussels Gewest levert aangepaste vergunning af voor restauratie van Beursgebouw

De auditeur van de Raad van State stelde zich in mei dit jaar  vragen bij de motivering in de vergunning van 13 november 2018 voor bepaalde onderdelen van het project. De huidige bouwvergunning dreigde hiermee vernietigd te worden. Het Brussels Gewest besliste daarop om de finale uitspraak van de Raad van State niet af te wachten en de bouwvergunning proactief duidelijker te motiveren.

De oorspronkelijke bouwvergunning werd verleend in 2018 door het Gewest en wordt nu ingetrokken en vervangen door een aangepaste bouwvergunning met verduidelijkte motivering.

De extra motivering focust zich hoofdzakelijk op het stuk van het project op de hoek Beursstraat en Taborastraat. In het toekomstige project komt hier een belangrijke toegang tot het gebouw, om haar nieuwe hedendaagse functie te kunnen uitoefenen. In het ontwerp werd extra rekening gehouden met de toegankelijkheid van het gebouw voor mindermobiele personen. Met bijvoorbeeld nieuwe liften die elke verdieping toegankelijk maken. 

De aangepaste vergunning argumenteert diepgaander dat de ingrepen aan het gebouw, die noodzakelijk zijn om aan het gebouw een hedendaagse invulling te geven en toegankelijk te maken voor iedereen, geen afbreuk doen aan de erfgoedwaarde ervan. 

Het Gewest motiveert in haar aangepaste bouwvergunning bijkomend dat er geen essentiële erfgoedelementen aangetast worden op basis van het beschermingsbesluit. 

De lopende restauratiewerken zijn niet in het gedrang gekomen.

Na de restauratiewerken zal het beursgebouw een toegankelijk gebouw zijn voor het grote publiek. De centrale beuk wordt een galerij die het Beursplein zal verbinden met de Boterstraat, die naar de Grote Markt loopt. In deze galerij zal ook plaats zijn voor tentoonstelling. Op de hogere verdiepingen komt een belevingscentrum van het Belgische bier. 

De archeologische site ‘Bruxella 1238’, de ruïne van het vroegere Franciscanenklooster krijgt een grondige make-over en wordt aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt voor het grote publiek. Zo komen er grote kijkgaten op het straatniveau waardoor passanten een blik kunnen werpen in de site. 

 

“De rijke geschiedenis en de bruisende toekomst van onze stad kunnen en moeten hand in hand gaan. We hebben de oorspronkelijke bouwvergunning beter geargumenteerd en aangetoond dat dit prachtig restauratieproject slechts volledig tot z’n recht zal komen als het toegankelijk is voor iedereen. Respect the past, create the future!” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet.

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel