Brussels Gewest, Parijs en Milaan pleiten voor de promotie van lokale economie

Brussels Gewest, Parijs en Milaan pleiten voor de promotie van lokale economie

Het Brussels Gewest, Parijs, Milaan en andere Europese steden roepen op om binnen de EU een lokale, koolstofvrije, circulaire en menselijke industrie te promoten.

De ministers van Economie van de EU voeren een debat over de interne markt en het industriebeleid tijdens Covid-19. De ongeziene gezondheidscrisis die Europa - en de hele wereld - doormaakt, toont aan hoe kwetsbaar de geglobaliseerde waardeketens zijn, hoe de goederenproductie sterk geconcentreerd is in een zeer beperkt aantal landen en hoe veerkrachtig het plaatselijke ondernemers-, productie- en maatschappelijke weefsel is - met name in Brussel - om de gebreken van de wereldeconomie op te vangen.

Op 10 en 11 maart 2020 heeft de Europese Commissie persberichten uitgestuurd over een ‘nieuwe industriestrategie voor Europa’ en over een 'actieplan voor de circulaire economie’. De 10 Europese steden en regio’s die deze oproep lanceerden, zijn zeer tevreden dat deze beleidsthema’s op de Europese agenda werden geplaatst. Ze zijn immers essentieel om de doelstellingen van de Green Deal voor Europa te halen. Niettemin dringen de initiatiefnemers erop aan dat die teksten, in het bijzonder over de industriestrategie, meer aandacht besteden aan de lokale dimensie van de productieactiviteit. Dat is namelijk een essentiële factor om de economische doelstellingen te kunnen verzoenen met en af te kunnen stemmen op de klimaatdoelstellingen.

Teruggrijpen naar een meer lokale productie van goederen die essentieel zijn voor de Brusselaars is niet alleen een regeringsprioriteit, maar ook een noodzaak om de veerkracht van het Brussels Gewest te versterken. Daarom verenigt ons gewest zich vandaag met de steden Gdansk (Polen), Gijón (Spanje), de Métropole européenne de Lille (Frankrijk), Lund (Zweden), Milaan (Italië), Parijs (Frankrijk), Pernitz (Oostenrijk), Straatsburg (Frankrijk) en Wroclaw (Polen) om de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad te interpelleren opdat in de Europese Unie een  lokale, koolstofvrije, circulaire en menselijke industrie in aanmerking wordt genomen.

Deze verklaring promoot een industrie die:

  • plaatsvindt in harmonie met de buurtbewoners – die het hart van onze leefruimten vormen - en zo gemengde stedelijke functies bevordert: door bijvoorbeeld opnieuw te investeren in oude productiesites of braakliggende industrieterreinen en ze nieuw leven in te blazen en door nieuwe compacte, verticale en energiezuinige industriegebouwen te ontwerpen met een zuinig grondbeheer maakt deze productieactiviteit ons grondgebied opnieuw dynamischer,
  • innoveert door ons afval te hergebruiken voor nieuwe producten en door de principes van circulaire economie en functionaliteit toe te passen
  • de lokale waardeketens nieuw leven inblaast, volgens de logica ‘designed / made / repaired /locally’, inzet op economische solidariteit en korte ketens en de steden veerkrachtiger maakt
  • plaatselijk talent aantrekt en tewerkstelt voor de productie van goederen die de inwoners rechtstreeks nodig hebben
  • de creativiteit van makers en andere innoverende gemeenschappen op onze grondgebieden stimuleert 
  • zich resoluut verbindt tot maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid en voorts nieuwe organisatie- en bestuursstructuren, nieuwe soorten werknemerscoöperaties en sociaal en solidair ondernemerschap helpt te bevorderen.
  • deelneemt aan de strijd tegen en de aanpassing aan de klimaatverandering, zowel voor haar hulpbronnen- en energiegebruik als in de vereiste verplaatsingen

“Net als andere Europese steden en regio’s wil het Brussels Gewest de economische, sociale en milieugerelateerde productieactiviteit opnieuw lokaler maken. De gezondheidscrisis toont aan hoe dringend we onze verhouding tot de industrie moeten herdenken, zowel met betrekking tot haar hervestiging in onze grondgebieden als tot haar ecologische voetafdruk en haar cruciale functie om goederen te produceren die aan onze fundamentele noden (bijvoorbeeld gezondheid of huisvesting) voldoen. Dat alles met respect voor de vrouwen en mannen die deze goederen maken,’ verduidelijkt Barbara Trachte, de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek en initiatiefnemer van deze verklaring.

‘De Brusselse bijdrage aan het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) geeft aan hoe belangrijk het is om over te schakelen van een lineair naar een circulair economiemodel op basis van een coherente visie en strategie voor de versterking van de circulaire economie en de integratie ervan in de gewestelijke beleidsvoering (economie, werk en opleiding, onderzoek en innovatie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, afvalbeheer, enz.), door wisselwerkingen te bevorderen en de verschillende stakeholders en initiatieven op dit gebied te coördineren. De verklaring voor een lokaal, koolstofvrij, circulair en menselijk industriebeleid past helemaal bij die logica,’ zegt Alain Maron, minister voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Welzijn en Gezondheid.

‘Europese steden en regio’s staan in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Deze gezondheidscrisis moedigt aan om te blijven investeren in de ingeslagen weg naar een meer duurzame en leefbare stad op maat van mensen. Maar we worden daarbij geconfronteerd met een industriële context die nog niet helemaal is aangepast aan deze breed gedragen vraag naar een duurzame sociaaleconomische transitie. Daarom is het belangrijk dat we onze krachten als Europese steden en regio’s verenigen en onze stem laten horen in de debatten rond de heroriëntering van het Europese industriebeleid,’ verklaart Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel.

De verklaring werd overhandigd aan de voorzitter van de Europese Commissie en haar commissarissen, de voorzitter van het Europees Parlement, het Kroatische voorzitterschap van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Raad. De verklaring is opengesteld voor ondertekening door steden en regio’s die de voornoemde principes uitdragen.

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel