Brussels gewest werkt aan 10.000 overstapparkings voor pendelaars

Minder auto's, minder luchtvervuiling en minder files voor een leefbaarder stad

Maandag 20 april 2015 — De Brusselse regering wil de komende jaren fors inzetten op nieuwe overstapparkings in de buurt van metro- en GEN-stations aan de rand van het gewest, zodat pendelaars en bezoekers hun auto makkelijk kwijt kunnen en vlot kunnen overstappen op het openbaar vervoer. ‘Het doel is duidelijk’, zegt minister van Mobiliteit en Openbare werken Pascal Smet. ‘Minder auto’s in de binnenstad, minder files en minder luchtvervuiling. De stad zal er alleen maar aangenamer op worden.’

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister Smet de strategie voor het gewestelijk parkingbeleid goedgekeurd. Het uitgangspunt daarin is dat het autoverkeer in de stad waar mogelijk moet worden beperkt door op strategische locaties aantrekkelijke parkings te voorzien voor wie met de auto naar Brussel komt om te werken, te winkelen of te ontspannen. Vlot bereikbare parkings, goedkoper dan in de binnenstad, aan de rand van het gewest en in de buurt van bestaande of geplande metro- en treinstations zullen mensen ertoe aanzetten hun auto achter te laten en het laatste stuk van hun traject met het openbaar vervoer af te leggen. Op die manier zal de autodruk binnen het gewest afnemen, wat de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van Brussel ten goede zal komen.   

Concreet heeft de regering een aantal locaties aangewezen waar er op korte termijn en op middellange termijn overstapparkings of zogenaamde park and rides (P+R) worden voorzien:

  • op korte termijn zal een reeks bestaande parkeerterreinen die nu onbeheerd zijn, worden ingericht en uitebaat als P+R. Het gaat alles samen om 1.590 plaatsen.
  • op iets langere termijn wordt de capaciteit van een aantal van deze parkings fors uitgebreid en worden er op enkele andere locaties nieuwe P+R’s voorzien. Daar gaat het om nog eens 8.000 nieuwe parkeersplaatsen.    

 

Bestaande parkings worden P+R

Het gewest heeft vandaag zeven terreinen in bezit die gebruikt worden als parking: Stalle (380 plaatsen), Delta (350), Hermann-Debroux (200), COOVI (199), Kraainem (172), Roodebeek (189) en Lennik/Erasmus (100). Enkel die laatste parking wordt beheerd.

De regering heeft het parkeeragentschap de opdracht gegeven om voor al deze parkings een uniform gewestelijk beheersmodel uit te werken, samen met een voorstel van tarifering. Bedoeling is dat deze parkings goed uitgebaat worden en goedkoper zijn dan parkings verderop in het gewest, zodat automobilisten aangemoedigd worden hun auto daar achter te laten. Daarnaast zal in samenwerking met de MIVB een vlotte integratie worden uitgewerkt van parkeerabonnementen met  tickets voor het openbaar vervoer. Tot slot komt er één herkenbaar logo en een  parkeergeleidingssysteem dat mensen vlot naar deze parkings brengt.

 

Nieuwe P+R’s  en uitbreiding van bestaande parkings

Op drie van de hoger genoemde locaties zal de capaciteit van de bestaande parkings op iets langere termijn fors worden uitgebreid. Op COOVI, vlakbij het metrostation en het toekomstige GEN-station, komen er ongeveer 1.000 plaatsen bij. De studie en de voorbereiding van de bouw zijn al opgestart, eind 2016 start de werf. Aan de Stallestraat komen er ongeveer 740 plaatsen bij. Ook daar zit de uitbreiding al in de planning. De werken zullen in 2017 starten. Ook op de bestaande parking in Kraainem moeten er op termijn 1.000 plaatsen bij komen. Het parkeeragentschap zal een marktverkenning opzetten om de interesse van private partners te polsen.

Daarnaast zal er op vijf andere locaties een nieuwe P+R worden voorzien:

  • Bij de bouw van het nieuwe stadion op parking C van de Heizel zijn 10.000 parkeerplaatsen voorzien. Het gewest zal in overleg met de stad Brussel voorzien dat 3.000 van deze plaatsen als P+R worden uitgebaat. De MIVB start tegelijk een studie op voor de verlenging van metrolijn 6 tot aan het stadion en de parking.
  • Het station van Sint-Agatha-Berchem wordt op termijn een belangrijk GEN-knooppunt, dat via het station Bockstael ook op het metronet aansluit. Het parkeeragentschap en Brussel Mobiliteit onderzoeken momenteel een aantal interessante locaties in de buurt, met de bedoeling er 500 P+R’s te voorzien.
  • Het bestaande treinstation Bordet wordt door de aanleg van de nieuwe metrolijn ook een metrostation. Het Brussels gewest onderzoekt waar en hoe er in de buurt 500 overstapparkings kunnen worden voorzien.
  • Op de middenberm van de A12 ter hoogte van de tramterminus Esplanade bezit het Brussel gewest een terrein dat geschikt is om 500 P+R’s te voorzien. De nodige studies worden samen met de stad Brussel en Brussel Expo opgestart.
  • Samen met het UZ Brussels wordt bekeken hoe de bestaande bezoekersparking van het ziekenhuis deels kan gebruikt worden als P+R of kan uitgebreid worden met extra P+R-plaatsen.

 

‘De grote principes voor het P+R-beleid voor deze legislatuur liggen nu vast’, zegt minister Smet. ‘Ik zal er  de komende jaren op toezien dat de nodige stappen worden gezet om deze plaatsen ook effectief te realiseren. Zowel voor de levenskwaliteit van de Brusselaars, voor het comfort van de bezoekers van de stad als voor de gezondheid van iedereen die in de stad vertoeft is het essentieel dat we het autoverkeer in het gewest zo veel mogelijk beperken. Deze overstapparkings zullen daar een belangrijke rol in spelen.’