Brusselse jeugdwerkingen krijgen drie keer meer startbudget

1500 in plaats van 500 euro om jeugdwerking op te starten

“Financiële en andere drempels mogen onze Brusselse jongeren niet in de weg staan initiatief te nemen en projecten op te zetten. Het zijn dit soort ervaringen die hen helpen om hun talenten te ontwikkelen en engagementen aan te gaan, onder meer voor hun leeftijdsgenoten. De Brusselse jeugdbewegingen zijn een thuishaven voor vele ketten. Zij zijn de toekomst van onze stad en het is onze taak om hen kansen te geven en te ondersteunen,” zegt collegelid Pascal Smet.

Vanaf 1 maart 2020 kunnen nieuwe jeugdwerkingen een eenmalige startsubsidie van 1500 euro ontvangen. Tot nu toe hadden starters in het jeugdwerk recht op een startsubsidie van slechts 500 euro. Dat bedrag wordt nu verdrievoudigd.

Omdat de opstart van een nieuwe groep verschillende eenmalige kosten met zich meebrengt die soms hoog oplopen zoals materiaal, promotie, verzekering etc. trekken we deze startsubsidie op van 500 naar 1500 euro.

De afgelopen jaren kregen 14 jeugdwerkingen, waaronder 4 nieuwe jeugdbewegingen, een startsubsidie.

“Een nieuwe groep starten brengt heel wat werk met zich mee. Het vinden van vrijwilligers, kinderen, een plek om te spelen, bekendmaking en promo in de wijk, ... Door een extra financieel duwtje hebben deze beginnende initiatieven toch al een kopzorg minder en kunnen ze actief investeren in promo- en spelmaterialen,” zegt Naomi Costrop van Scouts en Gidsen Brussel.

Jeugdwerkingen die opstarten kunnen permanent een aanvraag doen via http://subsidies.vgc.be.

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel