Brusselse rechtbank van koophandel veroordeelt Heetch

De Brusselse rechtbank van koophandel heeft in eerste aanleg de applicatie Heetch veroordeeld voor illegale activiteiten.

Het Brussel Gewest had op vraag van Minister voor Mobiliteit Pascal Smet en Minister voor Economie Didier Gosuin in 2017 een procedure tot stopzetting van de activiteiten ingespannen. De analyse dat Heetch illegaal activiteiten uitvoert in strijd met de taxiwetgeving en de wetgeving rond verhuur van wagens met chauffeur wordt volledig door de rechtbank gevolgd.

In 2017 spande het Brussel Gewest op vraag van ministers Pascal Smet en Didier Gosuin een stopzettingsprocedure bij de Brusselse Rechtbank van koophandel aan tegen Heetch. De applicatie biedt betaalde ritten aan via wagens en chauffeurs zonder vergunning of zonder het respecteren van de wetgeving op bezoldigd personenvervoer. Op 31 juli 2018 sprak de Brusselse rechtbank van koophandel in eerste aanleg een vonnis uit ten voordele van het gewest.

Dit betekent dat Heetch binnen de zeven dagen na de betekening van het vonnis al haar activiteiten in Brussel moet stopzetten, haar applicatie moet laten schrappen uit de Google Play Store en de App Store en geen ritten meer mag aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij het niet respecteren van het vonnis zullen dwangsommen worden toegepast. De ministers tonen zich tevreden met het vonnis.

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel