Brusselse Regering beslist om viaduct Herrmann-Debroux minstens tot donderdagochtend gedeeltelijk te sluiten

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag besliste Brussel Mobiliteit na een doorgedreven inspectie van het viaduct Herrmann-Debroux om het gedeelte tussen Beaulieu en de afslag met de Waversesteenweg af te sluiten omwille van mogelijke stabiliteitsrisico’s door betonaantasting.

Deze namiddag kwam de Brusselse Regering samen voor een stand van zaken van het dossier. Voor sluitingen van meer dan 72 uur heeft Brussel Mobiliteit de toestemming nodig van de Regering. De Ministerraad nam akte van het inspectierapport en de beslissing van Brussel Mobiliteit en bevestigt de sluiting minstens tot donderdagochtend. Ten vroegste woensdag zullen bijkomende resultaten van het onderzoek bekend zijn. Zowel de draagcapaciteit van het viaduct als de staat van het beton in de bewuste zone worden momenteel bijkomend geanalyseerd.

De ministerraad geeft ook opdracht aan Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet om samen met de gemeente, de MIVB, TEC, De Lijn, de NMBS en de bevoegde gewestelijke en federale kabinetten de nodige begeleidende maatregelen uit te werken om de verkeersimpact van de sluiting zoveel als mogelijk beheersbaar te maken.

Op woensdag wordt de situatie opnieuw geanalyseerd op basis van de lopende onderzoeken.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel