Brusselse regering investeert 545 miljoen euro in modernisering en uitbouw Brusselse metro

Dinsdag 2 augustus 2016 — De Brusselse Regering heeft groen licht gegeven aan de beheersorganen van de MIVB om de overheidsopdrachten toe te kennen voor het bouwen van een nieuwe stelplaats, voor de aankoop van nieuwe metrostellen en het vernieuwen van de veiligheidssignalisatie. Dat meldt Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet.

 

In november 2015 keurde de Brusselse Regering het meerjareninvesteringsprogramma 2015-2025 voor het openbaar vervoer goed. Daarbij trok ze een bedrag uit van 5,2 miljard euro voor de uitbouw en modernisering van het openbaar vervoer in het Brusselse Gewest. Een beslissing is nu gevallen over enkele investeringen in de metro. 

'We willen het openbaar vervoer in Brussel versterken door het verder uit te breiden. We zullen hierbij geen enkele modus vergeten. Na de beslissingen over de elektrische bussen, hebben we nu beslist over de investeringen in de metro,' zegt Brussel minister van mobiliteit Pascal Smet. 'Hoe meer mensen het openbaar vervoer gebruiken in Brussel, hoe hoger de levenskwaliteit in de stad. We moeten het aanbod dus versterken. Daar werken we aan door genoeg financiële middelen te voorzien.'

Om de frequentie van de metro op lijnen 1-5 te verhogen tot elke 2 minuten tegen 2020, en tot elke 2min30 op de lijnen 2-6 tegen 2023 hebben de Brusselse regering en de raad van bestuur van de MIVB de markt toegekend voor de studie, het concept, de bouw, de levering, de installatie, de indienststelling en het onderhoud van een veiligheidssignalisatie van het type CBTC. Hiervoor wordt een budget voorzien van 102,3 miljoen euro. 

Tegen 2025 legt het Gewest een nieuwe metrolijn aan tussen Bordet en Albert. De MIVB zal dus in de toekomst nieuwe metrostellen nodig hebben. De raad van bestuur van de MIVB en de Brusselse regering hebben allebei het contract goedgekeurd voor het onderzoek, de bouw, de levering en het onderhoud van 90 metrostellen tussen nu en 2028 voor een maximumbedrag van 364,7 miljoen euro. In eerste instantie zullen er 43 metrostellen worden geleverd voor de lijn Bordet-Albert. 

De ontwikkeling van het net zal de nood aan opstelplaatsen voor de metro aanzienlijk vergroten. Daarom zal een nieuwe metrostelplaats gebouwd worden op de Erasmussite. Het aanleggen van een testspoor van 1200m lang dat uitmondt in deze stelplaats maakt ook deel uit van deze opdracht. De opdracht werd gegund voor een bedrag van 77,9 miljoen euro.