Brusselse Regering keurt personeelsplan voor de administratie goed

Op voorstel van Fadila Laanan, Staatssecretaris bevoegd voor het Openbaar Ambt en in samenwerking met Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Pascal Smet, heeft de Brusselse Regering vandaag een nieuw personeelsplan voor de Brusselse administratie goedgekeurd. Brussel Mobiliteit zal worden versterkt met 50 mensen waaronder 15 taxi-controleurs en 15 taxi-stewards.

In totaal worden 198 vacatures opengesteld waaronder 53 nieuwe functies, verdeeld over de hele administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 6 selectieprocedures worden nog deze maand opgestart.

Brussel Mobiliteit krijgt 50 bijkomende posten. Een deel als gevolg van de audit die in 2016 doorgevoerd werd, en daarnaast 15 controleurs en 15 stewards voor de sector van het bezoldigd personenvervoer.

Minister Smet en bevoegd staatssecretaris Fadila Laanan ondersteunt met deze beslissing de versterking van de controles in de taxi-sector en de sector van het verhuur voor wagens met chauffeur. Bijkomende controles zijn nodig om een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Bovendien zullen stewards aangeworven worden met als doel de drukste taxistandplaatsen te begeleiden, informatie te geven aan de reizigers en het imago van de taxi-sector te verbeteren.

"Er zijn na overleg met de sector 30 bijkomende aanwervingen voorgesteld om de controles te kunnen versterken en om een dienst met stewards op poten te kunnen zetten, bijvoorbeeld voor aan het Zuidstation. Ik ben bijzonder tevreden dat de Brusselse Regering dit personeelsplan heeft goedgekeurd," zegt Pascal Smet, Minister van Mobiliteit.

Fadila Laanan wil met de beslissing een sterk signaal sturen : "Er moet meer controle zijn, in de hele sector en de aanwerving van 30 controleurs en stewards is daarin een grote stap voorwaarts. Dit zal de dienstverlening en de attractiviteit van de Brusselse taxi’s enkel ten goede komen."

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel