Brusselse taxi’s krijgen digitale meter

Gewest investeert in klantvriendelijkheid en innovatie

Donderdag 22 januari 2015 — Tegen 30 oktober 2016 zullen alle taxi’s in het Brussels Gewest over de meest geavanceerde digitale taximeter beschikken. Dat zal het leven van de taxichauffeurs én hun klanten een stuk eenvoudiger maken. De chauffeurs hoeven niet langer met pen en papier al hun ritten bij te houden, de overheid krijgt een beter zicht op de sector en de klanten kunnen duidelijke informatie krijgen over het afgelegde traject en de prijs. Het Gewest neemt de kosten van de meters op zich.

Deze morgen heeft de Brusselse Regering ingestemd met het voorstel van minister van Mobiliteit Pascal Smet om de kosten van de digitale taximeter op zich te nemen. In ruil voor die investering zullen de taxi’s verplicht worden uitgerust met de meest geavanceerde digitale technologie. Die biedt niet alleen een garantie op maximale transparantie, maar maakt de taximeter ook compatibel met smartphone-apps die de klantvriendelijkheid ten goede komen. Zo kunnen op termijn apps worden ontwikkeld die de klant bijvoorbeeld een overzicht bezorgen van de details van zijn rit. De taximeter zal het ook mogelijk maken dat klanten hun rit met een kaart betalen.  

Voor Smet is dit een belangrijke eerste stap in de modernisering van de taxisector in Brussel. ‘In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we de taxisector in Brussel dynamischer en klantvriendelijker willen maken. Ik werk momenteel aan een globaal Taxiplan, dat ik weldra aan de regering zal voorleggen. Met dit besluit zetten we al een eerste stap in de richting van een betere dienstverlening.’ 

De taximeter vergemakkelijkt het werk van de taxichauffeur: hij hoeft niet langer een rittenblad in te vullen, aangezien alle gegevens  zoals rittijd, traject, aantal afgelegde kilometers, tarieven, pauze, wachttijd… voortaan op een externe server worden bewaard. Die gegevens kunnen niet alleen gebruikt worden om de klantvriendelijkheid te verbeteren, maar zullen de overheid ook de nodige transparantie bieden over de activiteiten in de sector. Ten slotte zullen ze ook een schat aan informatie opleveren over de verkeersdoorstroming in Brussel en kunnen op die manier ook gebruikt worden om de mobiliteit in Brussel op termijn te verbeteren.

De totale kosten voor deze maatregel worden geraamd op 3,2 miljoen euro. Hiervoor wordt in 2015 en 2016 het nodige budget voorzien op de mobiliteitsbegroting. Tot dusver zijn slechts 40 van de 1270 taxivoertuigen uitgerust met een digitale taximeter. Uiterlijk in oktober 2016 moet de rest volgen.