Brusselse werkgroep voor dekolonisatie gaat van start

Brusselse werkgroep voor dekolonisatie gaat van start

urban.brussels maakt bekend wie de leden zijn van de werkgroep rond de dekolonisatie van de openbare ruimte. Op initiatief van de staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw, Pascal Smet (one.brussels), heeft urban.brussels 16 kandidaten geselecteerd om een advies uit te brengen over de toekomst van koloniale symbolen in onze hoofdstad.

“Regelmatig is er discussie over het al dan niet verwijderen van koloniale symbolen in onze openbare ruimte. Samen met mijn collega’s in de Brusselse regering willen we nu ten rade gaan bij de mensen. Hoe moeten we omgaan met die koloniale periode die telkens terugkomt in onze straatnamen, standbeelden of in andere verwijzingen? Nemen we het weg, contextualiseren we het of doen we compleet iets anders? Plaatsen we bijvoorbeeld een memoriam voor de dekolonisatie in Brussel? Er zijn heel wat vragen,” vertelt Pascal Smet, Staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw.

In 2020 is het debat over de kolonisatie weer op gang gekomen met demonstraties en debatten, met name over de aanwezigheid van koloniale symbolen in de openbare ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om ervoor te zorgen dat er een zo breed en sereen mogelijk debat is over dit gevoelig onderwerp is er voor een open oproep gekozen waar iedereen zich kandidaat kon stellen.


Open oproep

In juli werd vanuit urban.brussels een open oproep gelanceerd naar het publiek om zich kandidaat te stellen voor de werkgroep “Dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel”. Door de vakantie en de huidige pandemie werd de oproep met een maand verlengd. Tot eind september hebben kandidaten de kans gekregen om zich aan te melden. Bij de selectie werd er gelet op een relevante ervaring binnen het domein dekolonisatie. Er werd gekeken naar een bewezen expertise op het gebied van erfgoed, koloniale geschiedenis en/of kennis van de Burundese, Congolese of Rwandese diaspora.

De staatssecretaris is verheugd met de selectie:

“Ik ben blij dat al deze mensen willen meewerken aan de werkgroep. Dat ze samen willen nadenken over hoe we een gezamenlijke toekomst voor Brussel kunnen schrijven door ons koloniaal verleden te erkennen en vooral de fouten te (h)erkennen. Er zijn misschien zaken die uitgewist moeten worden, maar zeker niet vergeten mogen worden. Deze werkgroep zal er voor zorgen dat het debat op een serene manier wordt gevoerd tussen verschillende experten uit het middenveld, de wetenschap en de diaspora. Brussel heeft geen dominante cultuur. Vele Brusselaars hebben een gemeenschappelijk verleden, maar we hebben vooral een gezamenlijke toekomst.”

Uiteindelijk hebben 84 kandidaten van over heel België zich aangemeld. urban.brussels heeft daaruit op evenwichtige wijze 16 mensen geselecteerd. Zij zullen vanaf nu officieel deel uitmaken van deze werkgroep. Vanuit de administratie zijn drie interne leden aangeduid en een externe. Telkens een iemand van urban.brussels, Brulocalis, CRMS en Brussel Mobiliteit.


Opdracht

De opdracht voor de werkgroep bestaat eruit om een advies te formuleren over de dekolonisatie van de openbare ruimte in de vorm van een eindrapport. Het rapport zal bestaan uit verslagen, concrete maatregelen en een actieplan die op korte en lange termijn uitvoerbaar is. De Brusselse regering verwacht het finaal rapport eind 2021 en zal rekening houden met de aanbevelingen alvorens actie te ondernemen in kader van de dekolonisatie van de openbare ruimte. Ook zal er rekening worden gehouden met andere initiatieven op federaal en lokaal niveau en de gemeentes.


Eerste vergadering

De eerste vergadering zal midden november plaatsvinden. Door de gezondheidsmaatregelen zullen tot nader order de vergaderingen enkel digitaal plaatsvinden. De werkgroep zal volledig autonoom en democratisch werken. Zo zal er beslist worden over de positie van vice- voorzit.s.ter tijdens de eerste vergadering nadat de leden hebben gestemd. Ook de keuze om de niet-weerhouden kandidaten te betrekken bij het proces zal op tafel liggen.

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel