Buurt betrokken bij ontwerp van evolutief park aan Ninoofsepoort

Eerste participatiemoment op 10 november

Vrijdag 28 oktober 2016 — Brussels minister-president Rudi Vervoort, minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet en minister van Leefmilieu Céline Fremault gaan in op de vraag van bewoners en organiseren inspraak over de inrichting van het park aan de Ninoofsepoort. Het ontwerpteam Suède36/Baseland werd aangeduid voor een dubbele opdracht die de participatie en een nieuw ontwerp van het evolutief park omvat. 

Suède36 en Baseland organiseren in november drie workshops met de toekomstige gebruikers van het park. Op basis van suggesties en opmerkingen van de buurt zullen zij in februari een voorstel voor de inrichting van het park afleveren. Ten laatste in juni zal dan een aangepaste bouwvergunning ingediend worden zodat het park tijdens de lopende werf van de Ninoofsepoort kan gerealiseerd worden.

De participatiemomenten zullen telkens doorgaan in een van de drie betrokken gemeentes: Stad Brussel, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. Elke avond richt zich op een specifiek thema: als eerste komt de groenstructuur van het park aan bod; de tweede avond gaat over de paden en doorsteken door het park naar de omliggende wijken; als laatste het gebruik (moestuintjes, voetbalveld, speeltuin, …) en het evolutief karakter van het park.

Het is de bedoeling om dit participatieve luik nadien verder uit te breiden en de toekomstige gebruikers niet alleen te betrekken bij het ontwerp van het park maar ook actief te laten meewerken aan de realisatie en het beheer ervan.

"De betrokkenheid van de bewoners bij de plannen voor het park aan de Ninoofsepoort is van wezenlijk belang om van deze locatie een gedeelde ruimte te maken die openstaat naar de wijk. Ik ben dan ook verheugd te kunnen vaststellen welke indrukken de wijkbewoners hebben over dit belangrijke gewestelijk project en wat zij nodig hebben. Deze openbare ruimte moet uitgroeien tot de long van deze wijk die volop in verandering is en tot een plek waar plaats is voor iedereen," zegt Rudi Vervoort.

“Tijdens een bewonersvergadering over de heraanleg van de Ninoofsepoort hebben we geluisterd naar de vragen en wensen van omwonenden. Door toekomstige gebruikers te betrekken willen we werken aan een project dat zo breed mogelijk gedragen is,” zegt Pascal Smet. “Aan de Ninoofsepoort zal zich een nieuwe groene wijk ontwikkelen, met een goede verbinding op het openbaar vervoersnetwerk en makkelijk en veilig bereikbaar voor fietsers en voetgangers.”

“De aanleg van dit park van 2,5 hectaren dat net buiten de Vijfhoek zal komen, is een extra schakel in de vergroening van Brussel. Net zoals het Zennepark dat onlangs werd ingehuldigd, zal dit nieuwe park de levenskwaliteit verbeteren van een dichtbevolkte wijk met een gebrek aan groene ruimte,” zegt Céline Fremault. 

Praktische informatie participatiemomenten:

  1. Eerste moment over de groenstructuur van het park: 10 november tussen 18 en 20 uur in La Poudrière, Kruitmolenstraat 60, 1000 Brussel 
  2. Tweede moment over de paden en bereikbaarheid van het park: tijdstip en locatie worden nog meegedeeld (onder andere tijdens eerste participatiemoment)
  3. Derde moment over het gebruik en het evolutief karakter van het park: tijdstip en locatie worden nog meegedeeld (onder andere tijdens eerste participatiemoment)

Deze participatiemomenten zijn enkel gericht op het ontwerp van het park. Werfleider Beliris zal in de loop van november een infovergadering organiseren over het verloop van de werf.