BYPAD-audit: evaluatie van een ambitieus fietsbeleid

Het Brussels Gewest analyseert op regelmatige basis haar fietsbeleid. De BYPAD maakt het mogelijk om samen met alle stakeholders de kwaliteit van de fietsinitiatieven te evalueren en mogelijke verbeteringen te ontwikkelen.

 

De vierde BYPAD-audit werd volgens een internationle methode uitgevoerd door het studiebureau Tridée en Pro Velo. In Brussel heeft de BYPAD-audit Gracq, Fietsersbond, EUCG, Brussels Mobiliteit en de Brusselse regering betrokken. Aan het einde van dit proces werden de 9 onderdelen van het fietsbeleid beoordeeld.

In 2018 verbeterde de algemene score, maar er is nog een lange weg te gaan om niveau 3 of 4 te bereiken. Om dergelijk niveau te bereiken moeten alle beleidsniveaus zich inschrijven in dit fietsbeleid en moet Brussel een op internationaal niveau erkende fietsstad worden. De stakeholders van de audit zijn echter van mening dat de implementatie van het fietsbeleid in Brussel nog steeds te veel wordt onderhandeld, afhankelijk van coalities en opportuniteiten. Bovendien dragen de belemmeringen van de gemeenten niet bij tot het fietsbeleid.

De BYPAD-audit concludeert bijgevolg: "Het fietsbeleid is globaal en ontwikkelt zich gestaag, maar blijft nog teveel geïsoleerd en blijft de zaak van een beperkte groep beleidsmakers. Het fietsbeleid moet systematisch worden, dat wil zeggen: de kern van het mobiliteitsbeleid en een prioriteit voor iedereen. Het is noodzakelijk om de autodruk te verminderen en bij iedereen een fietsreflex te ontwikkelen."

"Brussel gaat erop vooruit. Deze conclusies zijn bemoedigend en ondersteunen deze regering om tegen 2020 80 km fietspaden aan te leggen. De BYPAD-audit maakt ook iets duidelijk: men moet stoppen met ons stokken in de wielen te steken. De ontwikkeling van het fietsbeleid in Brussel moet de prioriteit van iedereen worden. Dit komt het milieu en onze levenskwaliteit alleen maar ten goede," zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet.

"Ons gewest kan daadwerkelijk « fiets-friendly » worden, op voorwaarde dat er ambitieuze keuzes gemaakt worden op vlak van mobiliteit. De verplaatsingen met de fiets moeten dermate eenvoudig worden dat dit een evidentie wordt in de hoofden van de gebruikers. Maar om de de burgers eigen te maken met deze « fietsreflex » is het eerst noodzakelijk dat dit een reflex wordt bij het geheel van de mobiliteitsactoren in Brussel," zegt Florine Cuignet van Gracq. 

"Alle steden die erin geslaagd zijn hun fietsbeleid te systematiseren, boeken grote successen op vlak van het aantal fietsers en het aantal verplaatsingen met de fiets. In Brussel zien we echte vooruitgang, vooral op het vlak van infrastructuur. Maar de ambities zijn versnipperd. De Brusselaars verdwalen erin, de mobiliteit verbetert te weinig. Het is door het uitstippelen van een echt fietsbeleid, gebaseerd op een duidelijke visie die door iedereen wordt gedeeld, realistische ambitie, menselijke en financiële middelen, dat Brussel een fietsstad wordt. Dat heeft de Bypad-audit duidelijk gemaakt," zegt Mikaël Van Eeckhoudt, Directeur van Fietsersbond. 

"Ik blij dagelijks méér fietsers te zien op onze Brusselse wegen. De vraag naar ruimte voor fietsers neemt toe en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet proactie middelen vrijmaken om het aanbod te verbeteren. Ik verbind mij ertoe Brussel Mobiliteit te blijven mobiliseren om het werk aan de infrastructuur verder te zetten en een systematisch fietsbeleid uit te werken," zegt directeur-generaal van Brussel Mobiliteit Christophe Vanoerbeek. 

Op basis van deze audit werden er voorstellen tot verbetering geformuleerd en deze zullen geïntegreerd worden in Good Move, het nieuwe mobiliteitsplan momenteel wordt opgesteld.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel