Can Cities Save the World? 
Meer dan 2600 politici, academici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld ontmoeten elkaar in Brussel!

Can Cities Save the World? Meer dan 2600 politici, academici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld ontmoeten elkaar in Brussel!

Start van de Brussels Urban Summit 2023.

 

Meer dan 2600 politici, academici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van 600 steden uit de hele wereld hebben bevestigd dat ze van 12 tot 15 juni aan de Brussels Urban Summit zullen deelnemen. Onder hen meer dan 160 burgemeesters.

 

Meer dan 2600 politici, academici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van 600 steden uit de hele wereld hebben bevestigd dat ze van 12 tot 15 juni aan de Brussels Urban Summit zullen deelnemen. Onder hen meer dan 160 burgemeesters.

De Verenigde Naties schatten dat wereldwijd tegen 2050 twee derde van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Die gebieden zijn daarom cruciaal om de huidige en toekomstige mondiale uitdagingen aan te gaan. Denk maar aan klimaatverandering, migratie, stadsuitbreiding en ongelijkheid. De toekomst van miljarden mensen in onze steden hangt ervan af.
​De Brussels Urban Summit brengt drie internationale stadsconferenties samen om over stedelijke uitdagingen en oplossingen daarvoor te spreken. Het gaat om de veertiende editie van het driejaarlijkse Metropolis World Congress, de jaarlijkse conferentie van Eurocities en de zesde bijeenkomst van het Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative van OESO.

Tijdens de openingsplechtigheid op dinsdag 13 juni om 10.00 uur zullen de burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, en de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de deelnemers via een livestream toespreken.

Brussels Urban Summit - Press Release BrusselsUrbanSummit_PressRelease_20230602.pdf - 3 MB

De Brussels Urban Summit brengt de grootste stadsnetwerken bij elkaar en is dan ook uitermate geschikt om in debat te gaan over stedelijke oplossingen voor globale uitdagingen, concrete trajecten om ze door te voeren en de essentiële rol die steden daarin zullen spelen.

Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, zal meer dan 2600 politici en stadsdeskundigen uit meer dan 600 steden wereldwijd ontvangen. Onder de deelnemers vinden we: Anne Hidalgo (burgemeester van Parijs), Barthélémy Toye Dias (burgemeester van Dakar), Mansur Yavaş ​ (burgemeester van Ankara), Jaime Pumarejo (burgemeester van Barranquilla), Asmaa Rhlalou (burgemeester van Rabat), Balendra Shah (burgemeester van Kathmandu), Emmanuel Serunjoji (burgemeester van Kawempe, Kampala), Fabian Mayer (burgemeester van Stuttgart), Sōichirō Takashima (burgemeester van Fukuoka), Karin Wanngård (burgemeester van Stockholm), Ricardo Rio (burgemeester van Braga), Susan Aitken (burgemeester van Glasgow), Kostas Bakoyannis (burgemeester van Athene) en nog heel wat meer invloedrijke politici. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat steden een vooraanstaande rol spelen om de huidige uitdagingen aan te gaan en dat dat in de toekomst nog meer het geval zal zijn. Allemaal willen ze internationaal samenwerken om deze oplossingen te bevorderen.

Behalve plenaire vergaderingen bevat de Brussels Urban Summit meetings en workshops, werklunches en bezoeken ter plaatse. Op die manier kunnen de deelnemers van elkaar leren en hun oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen voor steden uit de hele wereld met elkaar delen. Tegelijk kunnen ze een echt debat aangaan, want waar ideeën botsen, ontstaat innovatie. Hare Majesteit koningin Mathilde zal deelnemen aan een werklunch over mentale gezondheid in steden.

Deze top is bedoeld om debat, wederzijds begrip, betrokkenheid en samenwerking onder steden, politici, academici en Brusselse belanghebbenden te bevorderen. Iedereen krijgt er de kans om zijn of haar stem te laten horen. Met het oog op een betere toekomst voor steden zal elke stem dan ook tellen.

De Brussels Urban Summit is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Eurocities, Metropolis en het Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative van OESO. Behalve deze toonaangevende partners werkt de Summit ook samen met de stad Brussel, de Europese Commissie, United Cities and Local Governments, het Global Parliament of Mayors en nog vele anderen. Press Club Brussels Europe en Politico zijn mediapartners van de Brussels Urban Summit.

Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Europese en Internationale relaties:
​“Voor de eerste keer in de geschiedenis komen de drie grootste stedennetwerken samen om grote maatschappelijke uitdagingen te bespreken en oplossingen te formuleren. Dat deze grote stedenconferentie in Brussel plaatsvindt is geen toeval. Brussel is een hyperinternationale, diverse grootstad, een stadslaboratorium voor innovatie. De Brussels Urban Summit bevestigt onze internationale status als diplomatieke hoofdstad van de wereld."
Rudi Vervoort, Brussels Minister-President
​"Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking fundamenteel is om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te kunnen bieden. De Brussels Urban Summit moet de aanzet geven tot positieve verandering dat in steden over de hele wereld zal uitdeinen. We kunnen elkaar inspireren, vastgeroeste denkwijzen ter discussie stellen en een gedeelde visie tot stand brengen voor een stedelijke duurzame ontwikkeling die niemand aan zijn lot overlaat."
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel:
​“Op deze Brussels Urban Summit komen haast alle grote vragen waarmee steden vandaag worstelen aan de orde. Onze steden zijn haarden van innovatie, maar kampen dezer dagen ook met grote uitdagingen als migratie, klimaatverandering, ongelijkheid, duurzaamheid, sociale cohesie, etc. Als minister in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ben ook ik fier dat we meer dan duizend politici, deskundigen en vertegenwoordigers van het middenveld uit meer dan 300 steden uit de hele wereld hebben kunnen overtuigen om deze top bij te wonen.”
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel