Cité Moderne krijgt haar glans terug

Cité Moderne krijgt haar glans terug

Op voorstel van Staatssecretaris voor Urbanisme Pascal Smet (one.brussels) maakt de Brusselse Regering meer dan €770.000 vrij om 200 ramen in de iconische Cité Moderne te restaureren in haar originele staat. De werken kaderen in een ruimer plan om de tuinwijk stap voor stap te renoveren.

“De Brusselse tuinwijken waren ooit beroemd tot ver buiten onze landsgrenzen. Cité Moderne is één van de eerste tuinwijken in België en één van de eerste modernistische tuinwijken wereldwijd. Het is een belangrijk stuk Brussels erfgoed, maar de tuinwijk en haar bewoners kregen jammer genoeg niet altijd de aandacht die ze verdienen. We moeten de Cité Moderne stuk voor stuk in haar eer herstellen en de bewoners terug fier maken op hun wijk. Daar maken we belangrijke middelen voor vrij,” Pascal Smet.

De regering subsidieert €770.166 om 200 buitenschrijnwerken verspreid over 71 adressen te renoveren. Dit is 80% van het budget dat nodig is voor de renovatie. De gewestelijke huurderscoöperatieve, Comensia, die de sociale woningen beheert, neemt de overige 20% voor haar rekening.

De renovatiewerken hebben als doel de ramen te restaureren en de huurders van de woningen in comfortabele omstandigheden te laten wonen. Niet elk raam zal dezelfde ingreep ondergaan. Zo zullen bepaalde ramen opnieuw moeten worden samengesteld om het oorspronkelijke ontwerp te respecteren. 

De middelen die de regering nu ter beschikking stelt kaderen in een ruimer plan om de Cité Moderne op te waarderen. Eerder werd al €1,763.497 vrijgemaakt voor de renovatie van beschermde onderdelen (zoals de daken) van verschillende gebouwen en voor de volledige restauratie van de binnen- en buitenkant van 3 huizen.

De Cité Moderne werd tussen 1922 en 1925 gebouwd door een coöperatieve vennootschap voor sociale woningbouw. Ze is ontworpen door de Belgische architect Victor Bourgeois. Hij was de avant-gardistische voortrekker in België van het modernisme. Het was de bedoeling om rond de stadskern een gordel van tuinwijken te bouwen. 
‘La Cité moderne’ kreeg in 1925 de hoofdprijs van de Exposition des Arts Décoratifs in Parijs en maakte zo haar bedenker wereldberoemd. Ze wordt vaak vermeld in kunstboeken over architectuur.

De huizen en kleine appartementsgebouwen zijn gebouwd in een kubistische stijl zonder franjes. Het grondplan van ‘La Cité’ bestaat uit een reeks korte wegen, doodlopende straten die doorgaand verkeer onmogelijk maken, pleintjes en kleine openbare tuinen. De woningen bestaan uit sobere ruimtes met rechte hoeken en platte daken. Elke woning is op zo'n manier ingeplant dat het daglicht het best wordt opgevangen. Bovendien heeft elk huis een privétuintje.

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel