CityDepot neemt vliegende start in Brussel

Stadsvriendelijke goederendistributie bedient al 800 ondernemingen

Donderdag 29 januari 2015 — CityDepot heeft vier maanden na zijn intrede in Brussel al ruim 800 Brusselse ondernemingen kunnen overtuigen van zijn stadsvriendelijke distributiemodel. Het project haalt vrachtwagens weg uit de binnenstad door het laatste stuk van het traject tussen leverancier en onderneming te overbruggen met elektrische bestelwagens. ‘Iedereen wint bij dit model’, zegt een tevreden minister van Mobiliteit Pascal Smet. ‘De Brusselaars krijgt minder vrachtwagens in zijn stad en de handelaars kunnen op maat worden bediend.’

CityDepot is gespecialiseerd in stedelijke goederendistributie en is sinds oktober een proefproject begonnen in Brussel, met de steun van het Gewest en van het Europese LaMiLo- project (Last Mile Logistics). Het concept is eenvoudig: transporteurs leveren hun goederen niet meer individueel bij elke winkel of onderneming in de binnenstad, maar in de magazijnen van CityDepot buiten het stadscentrum. Vandaar gaat het dan met kleine, ecologische voertuigen naar de handelaars in de binnenstad. 

Na vier maanden is de balans positief. De Brusselse handelaars en de nationale  transporteurs waren snel gewonnen voor het idee. CityDepot levert nu al bij meer dan 800 klanten, en hun aantal groeit week na week. Het geleverde volume is sinds het bgin verdrievoudigd. De voornaamste sectoren die worden bediend, zijn de kleinhandel (31 %), de hotels (15 %), bedrijven (13 %), de groothandelszaken (12 %) en de ziekenhuizen (10 %). Op het klantenlijstje prijken enkele bekende namen: het Metropole Hotel, de KVS, de Ancienne Belgique en het Koninklijk Paleis.

Als het project na zes maanden een positieve beoordeling krijgt, zal het Brussels gewest CityDepot verder ondersteunen en kan het bedrijf zijn activiteiten in Brussel verder uitbreiden. Op termijn is het de bedoeling dit model maximaal te ontplooien in Brussel. Minister van Mobiliteit Pascal Smet is alvast positief over de evolutie tot nog toe. “Voor het ondernemersklimaat in deze stad, voor de mobiliteitsknoop die we moeten ontwarren én voor de levenskwaliteit van de Brusselaars zijn creatieve oplossingen als deze van cruciaal belang”, zegt hij. “Het is dan ook geen toeval dat zo’n formule meteen succes heeft.”

 

Bevoorrading met cargobikes

Vandaag werkt CityDepot in Brussel met elektrische bestelwagens, vanaf februari komt er ook een samenwerking met de fietskoeriersdienst Ecopostale die handelaars zal bevoorraden met fietsen. “Met onze gemengde vloot van 15 voertuigen (fietsen, Cyclocargos, kleine elektrische bestelwagen) leveren wij als CO2-neutrale koerier nu al ruim 4 jaar honderden pakketten per dag. Het is dus vanzelfsprekend dat wij meedoen aan het project van CityDepot,” zegt Nicolas Etienne, general manager van Ecopostale. CityDepot kiest er bewust voor om partnerships aan te gaan met bestaande leveranciers en treedt op als regisseur van verschillende partners

Sinds maart 2012 is CityDepot al actief in Hasselt. Het wil zijn distributiemodel stapsgewijs uitrollen in verschillende Belgische steden. Bestuurder Marc Schepers. „CityDepot ontvangt de handelswaar in naam van de handelaars. Vervolgens worden de goederen op de gewenste leverdatum en in de gewenste hoeveelheden bij de winkels bezorgd. Die manier van werken komt zowel de handelaars als de gewestelijke autoriteiten ten goede”.