De Open Monumentendagen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – in 2020 in het teken van 'Kleur' – hebben een ongelofelijk succes geoogst

De Open Monumentendagen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – in 2020 in het teken van 'Kleur' – hebben een ongelofelijk succes geoogst

Eerste balans

"Wij zijn ontzettend tevreden over deze twee dagen. COVID-19 heeft ons de voorbije maanden uit balans gehaald, blijft ook vandaag een bedreiging en dwingt ons om ons aan te passen. We moeten leren leven met die dreiging, maar vooral ook blijven leven. Het ongelofelijke succes van de Open Monumentendagen bewijst dat de Brusselaars en bezoekers van de andere gewesten veel waarde hechten aan deze twee erfgoeddagen. Verschillende plaatsen waren al volzet vanaf de eerste dag en bijna de totaliteit van de 25.000 beschikbare bezoeken was al gereserveerd. Iedereen had behoefte aan een uitstap en aan ontdekking van hun architectuurschatten. Ik dank Urban dat erin geslaagd is deze 32e uitgave te organiseren, én alle locaties die bereid waren hun deuren te openen. Het succes stond vooraf niet vast, maar zij hebben ons vertrouwd. Onze dank!", verklaarde Pascal Smet, staatssecretaris belast met Stedenbouw en Erfgoed.

Het thema van de Open Monumentendagen was dit jaar "Kleur": kleuren die overal opduiken, in het Brusselse erfgoed en in de stad: in woningen en kantoren maar ook in stadsvoorzieningen of vervoersinfrastructuur. Tijdens deze twee dagen heeft het publiek enkele parels van de hoofdstad kunnen ontdekken, zoals het huis Costermans, het hôtel van de gouverneur van de Nationale Bank van België, het Institut Saint-Boniface waarin een lokaal fresco’s van Hergé herbergt, de voormalige cinema Rio, het huis Saint-Cyr, het Hotel de Knuyt de Vosmaer, de maatschappij van de Ommegang, privé-huizen, ateliers van meester-glazeniers of nog de talrijke kerken, cafés en musea die hun deuren openden tijdens dit weekend.

Om de bezoekers en deelnemers aan de 98 activiteiten en op 93 locaties optimaal te begeleiden en bij te staan in hun dorst naar kennis, werden bijna 200 gidsen ingezet. Bovendien stonden zowat 100 hosts en ruim 105 suppoosten elke dag in voor de omkadering van deze mooie dagen, om de kwaliteit ervan te waarborgen en in te spelen op de verwachtingen van het publiek.

Wie nog verder wenst voort te borduren op dit moment, kan nog tot 22 november 2020 terecht in de tentoonstelling “Louis & ik”, gewiijd aan architect Tenaerts in de Sint-Gorikshallen.

Deze explosie van kleuren als baken voor de Open Monumentendagen 2020 bevestigt de grote belangstelling voor erfgoed in het algemeen en voor het Brusselse erfgoed in het bijzonder!

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel