De vier pijlers van een ambitieus fietsbeleid voor Brussel

Brussel heeft meer dan ooit nood aan een ambitieus fietsbeleid. Ook in de toekomst blijven we verder inzetten op deze 4 pijlers om van de fiets een volwaardig alternatief te maken in Brussel.

Veilig fietsen

De fietser verdient een eigen stuk van de openbare weg om zich veilig te verplaatsen. Daarom zetten we in op een netwerk van 80 kilometer afgescheiden en verhoogde fietspaden doorheen heel Brussel. Zo werden de onder andere de Van Praetlaan en de Groendreef uitgerust met een veilig fietspad en zullen ook de Kleine Ring en de grote invalswegen naar Brussel, zoals de Generaal Jacqueslaan en Franklin Rooseveltlaan, nog volgen. Ook aan het kanaal zal de fietsinfrastructuur een kwaliteitsinjectie krijgen, zo krijgt de Havenlaan een volwaardig, afgescheiden fietspad en worden er onderdoorgangen voorzien aan drukke kruispunten. Tegen 2020 zal dit netwerk afgewerkt zijn.

Veilig parkeren

Een plaats om je fiets veilig te stallen is één van de hoofdbekommernissen van fietsers in Brussel. Veel Brusselaars twijfelen vandaag nog om een eigen fiets aan te schaffen kunnen deze niet altijd thuis stallen. Daarom zetten we ook hier de komende jaren op in. In de metrostations Beurs en De Brouckère komen fietsenparkings voor samen 1500 fietsen. Daarnaast zal ook het aantal fietsparkeermogelijkheden in het straatbeeld zichtbaar worden verhoogd en de procedure om een fietsbox in de buurt aan te vragen wordt vereenvoudigd.

Fietsen delen

Op elk ogenblik, op elke plaats in Brussel een fiets ter beschikking hebben. Dat is de filosofie achter een netwerk van gedeelde fietsen. Heel wat Brusselaars, pendelaars en toeristen maken vandaag al gebruik van de Villo-fietsen. Door dit netwerk te verbeteren kan dit aantal nog worden opgekrikt. 

Nieuwe fietsers overtuigen

De tijd dat enkel jonge, mannelijke middenklassers fietsten in Brussel ligt gelukkig achter ons. Steeds meer Brusselaars van elke inkomensklasse, afkomst, woonplaats en geslacht verplaatsen zich doorheen de stad op hun fiets. De komende jaren zullen verschillende doelgroepen blijven aanspreken en hun overtuigen van de voordelen van de fiets als vervoermiddel in Brussel. Dit voorjaar loopt een studie om verschillende doelgroepen en manieren om hen aan te spreken in kaart te brengen. De jonge Brusselaars, vrouwen en Brusselaars met een migratieachtergrond krijgen hierin een centrale rol.

Contacteer ons
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel