Definitieve plannen van autovrij Spiegelplein voorgesteld

Nieuwe ontmoetingsplek in het Noorden van Brussel

Dinsdag 6 oktober 2015 — Het Spiegelplein in Jette wordt heraangelegd en zal tegen oktober 2018 volledig autovrij zijn. Dat hebben Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet en de burgemeester van Jette Hervé Doyen vandaag toegelicht in de infotram van tram 9 op het Spiegelplein. De stedenbouwkundige vergunning wordt deze week nog ingediend bij de gemeentelijke diensten. De vernieuwing van het plein komt er dankzij een goede samenwerking en intens overleg tussen het Brussels Gewest en de gemeente Jette. 

'We hertekenen hier Brussel. Ik ben heel trots om de plannen van het vernieuwde Koningin Astridplein voor te stellen. De Brusselse regering heeft de ambitie om meer voetgangerszones te realiseren in het gewest. In dit geval hebben wij ons doel bereikt dankzij een constructieve en permanente dialoog met de gemeente,' zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet. 'De levenskwaliteit, aantrekkingskracht en de ontwikkeling van de wijk zijn op deze manier verzekerd. Op termijn zal tram 9 het nieuwe plein verbinden met de Heysel en Simonis. Onder het plein komt een ondergrondse parking met 199 plaatsen. Het noorden van Brussel krijgt er zo een belangrijke ontmoetingsplek bij.' 

Ook de gemeente Jette is tevreden over de samenwerking met het Gewest. 'Wij willen een ambitieus project verwezenlijken om de commerciële dynamiek in de wijk te ondersteunen. Daarnaast willen we de publieke ruimte van het plein herwaarderen parallel met de aanleg van gevel tot gevel van het volledige tramtraject. Een dergelijk project valt echter buiten de financiële draagkracht van Jette. We zijn dus maar al te blij dat dit project en de ondergrondse parking gefinancierd zullen worden door het Gewest', voegt Hervé Doyen, burgemeester van Jette toe.

De werkzaamheden van de openbare nutsbedrijven zijn al gestart op het plein. De aanleg van de ondergrondse parking met 3 verdiepingen en 199 plaatsen start in mei. De heraanleg van het plein is begin 2017 gepland. Het einde van de werkzaamheden wordt voorzien voor oktober 2018. Een bedrag van 10 miljoen euro werd begroot voor de bouw van de parking, terwijl er 2 miljoen euro nodig is voor de heraanleg van het plein.

Net zoals op het Flageyplein, komen er zitbanken en bomen, een waterfontein en een frituur. Ook de openbare verlichting zal volledig herzien worden in het kader van het Gewestelijk Lichtplan. De Sint-Magdalenakerk kerk zal op die manier verlicht worden dat ze het referentiepunt voor de hele wijk wordt. In de planning van de heraanleg van het plein zal uiteraard rekening gehouden worden met de wekelijkse organisatie van een van de grootste markten in de hoofdstad.

'Na het Dumonplein in Sint-Pieters-Woluwe ben ik heel blij om opnieuw de plannen van een voetgangerszone in het gewest te kunnen voorstellen. Om tot dit resultaat te komen, was intens overleg met de lokale overheden, bewoners en handelaars heel belangrijk. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld voor  toekomstige projecten,' bevestigt Pascal Smet.

'De oprichting van een gemeentelijk begeleidingscomité voor het project tram 9, met medewerking van de handelaars van Shopping Jette, de VZW Handel & Jaarmarkt van Jette, en verschillende handelaren van het plein hebben ervoor gezorgd dat we snel vooruitgang hebben kunnen boeken met dit project. Deze samenwerking tusssen Jette en het Gewest heeft het mogelijk gemaakt om tot een resultaat te komen dat ambitie en realiteitszin met elkaar verzoent,' zegt Bernard Van Nuffel, Schepen van openbare ruimte en voorzitter van het begeleidingscomité tram9. 

's Ochtends zijn leveringen toegelaten op het plein en de gemeente voorziet ook in parkeerplaatseb van korte duur aan de rand van het plein. In de buurt van het plein komen er ook een Villo-station, taxistandplaatsen en een Cambio-station. Op deze manier wordt het een van de meest toegankelijke handelszones van Brussel.

Spiegelplein nu
Spiegelplein nadien
Spiegelplein nu
Spiegelplein nadien