Definitieve renovatie Montgomerytunnel

Vervanging dakplaat, renovatie tunnel en herstel dienstspoor MIVB

Dinsdag 17 mei 2016 — De Montgomerytunnel wordt grondig gerenoveerd en zal definitief heropenen in november. Om een bijkomende sluiting in de toekomst te vermijden, heeft de Brusselse regering beslist om de geplande werken aansluitend uit te voeren. De optie om eerst de dakplaat te verwijderen, nadien de tunnel tijdelijk opnieuw te openen en ten slotte de nieuwe dakplaat uit te voeren, is verkeerstechnisch onmogelijk.

De herstellingswerken bestaan uit de plaatsing van een tijdelijke horizontale ondersteuning tussen de zijmuren van de tunnel omwille van stabiliteitsredenen. Vervolgens wordt tussen de Hertogstraat en de Henri Dietrichlaan de dakplaat verwijderd en vervangen door een nieuwe betonnen plaat op de bestaande muren, die eveneens plaatselijk worden gerenoveerd. Door de tijdelijke horizontale ondersteuning is de hoogte beperkt en kan de tunnel niet voor het verkeer open gehouden worden tijdens de werken.

Van deze sluiting maken we gebruik om tegelijkertijd de tunnel binnenin te renoveren. Dit omvat onder andere het vervangen van de verlichting, wegmarkeringen, de asfaltlaag, ventilatoren, branddetectiesysteem, camera’s en elektriciteit. De zijwanden en middenpanelen worden gereinigd en waar nodig vervangen.

De voorbereidende werken zijn reeds opgestart. In eerste instantie wordt de werfzone bovengronds vrijgemaakt. Op 23 mei start de afbraak van de dakplaat. Tot midden juni zal hiervoor één rijbaan aan beide kanten van de weg afgesloten worden voor het verkeer. Behoudens onvoorziene omstandigheden start begin juli de bouw van de nieuwe dakplaat.

Dit scenario werd goedgekeurd door de werfcoördinatie. Vanmorgen is gebleken dat deze werken een grotere impact op het verkeer hadden dan voorzien. Er wordt vandaag nog met de werfcoördinatie van Brussel Mobiliteit bekeken hoe de situatie de komende dagen en weken zoveel mogelijk kan verbeteren.

Op dit moment voorziet het studiebureau dat de werken, zonder onvoorziene problemen, in november worden afgerond. De Brusselse regering voorziet een bedrag van 1,3 miljoen euro voor het vervangen van de dakplaat van de tunnel. Na de renovatie van de tunnel zal bovengronds het dienstspoor van de MIVB opnieuw worden geplaatst.

‘Dit is een duurzame oplossing, die de overlast en de duur van de werken zoveel mogelijk beperkt. De werken zullen tijdens het bouwverlof in de zomer doorlopen. Waar mogelijk wordt er bovendien ’s nachts gewerkt,’ zegt Pascal Smet.

Er zal de komende dagen een werkbezoek voor de pers georganiseerd worden om de werf in detail toe te lichten.