Don’t Block the Box

Wegmarkering en sensibilisatieactie voor vlotte doorstroming verkeer

Maandag 9 mei 2016 — Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet heeft vandaag het startschot gegeven voor een testfase van nieuwe wegmarkeringen en een sensibilisatiecampagne voor vlotte doorstroming op drukke kruispunten. 

Kruispunten worden te vaak geblokkeerd door stilstaande wagens. Dat zorgt niet alleen voor wrevel bij automobilisten die uit een andere richting komen, maar ook voor grote vertragingen. De wegcode is nochtans duidelijk: zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder het kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten.

Het proefproject zet dit artikel van de wegcode letterlijk ‘in de verf’. Gedurende zes maanden zullen drie belangrijke toegangswegen op de kleine ring uitgerust worden met wegmarkering in geel dambordmotief. Deze signalisatie moedigt correct rijgedrag aan en zorgt ervoor dat automobilisten niet stoppen op een kruispunt, ook al staan de verkeerslichten op groen. Automobilisten mogen dus pas het gele dambord opgaan wanneer ze zeker zijn dat ze het kruispunt vlot kunnen oversteken.

Een sensibilisatiecampagne herinnert automobilisten eraan dat het blokkeren van een kruispunt vlot verkeer verhindert en de veiligheid in het gedrang brengt. Tijdens de testfase worden er flyers uitgedeeld aan automobilisten. Daarnaast zal de politie vaak aanwezig zijn om het project te evalueren en automobilisten te beboeten die ondanks de markering het kruispunt blokkeren. Een boete voor dergelijke verkeersovertreding bedraagt 55 euro met onmiddellijke inning.

Indien het project positief wordt geëvalueerd, volgt een uitrol op meerdere kruispunten.