Een nieuw gezicht voor het hart van Elsene

Elsensesteenweg en Fernand Cocqplein hertekend

Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet, burgemeester van Elsene Dominique Dufourny, schepen van Mobiliteit Caroline Désir en het hele college stelden deze week het project voor heraanleg van de Elsensesteenweg in primeur voor aan de bewoners en handelaars van de wijk. De vergunningsaanvraag voor het project werd ingediend. Vanaf maandag 13 februari loopt het openbaar onderzoek. De start van de werken is voorzien in mei. 

De Elsensesteenweg wordt vanaf maart 2018 autoluw. Concreet zal van maandag tot zaterdag tussen 7 en 19 uur het doorgaand verkeer worden geweerd. De zone wordt voorbehouden voor wandelaars, fietsers, taxi’s en bussen. De Elsensesteenweg wordt van de Naamsepoort tot Fernand Cocq in drie zones ingedeeld.

De eerste zone tussen de Naamsepoort en de Koninklijke Prinsstraat voorziet een brede vrije ruimte, waar de bus gemakkelijk kan doorrijden, waar veel plaats is voor voetgangers en fietsers en waar de lokale handel centraal staat. De tweede zone tussen de Koninklijke Prinsstraat en de Opperstraat moet een mix worden van handelszaken, scholen, cultuur en horeca en vormt een geleidelijke overgang naar het Fernand Cocqplein. De derde zone, het Fernand Cocqplein, zet als multifunctionele en groene ruimte voor het gemeentehuis volop in op ontmoeting en ontspanning. 

"Dit project zal het hart van Elsene een nieuw gezicht geven. De Elsensesteenweg wordt heraangelegd van gevel tot gevel en zal overdag voorbehouden zijn voor voetgangers en bussen. Het Fernand Cocqplein werd volledig herdacht en hertekend. Met dit project, zet het Gewest een stap vooruit naar een echte city for people. We willen de levenskwaliteit verhogen en de mobiliteit verbeteren, met onder meer een betere frequentie van bus 71, de meest belangrijke buslijn van het Gewest," zegt Pascal Smet.

"We waren verleid door dit grootse project dat een nieuw gezicht zal geven aan een van de meest bezochte handelsaders van onze hoofdstad. De herinrichtingen zullen een meer aangename omgeving verschaffen aan de buurtbewoners en zullen de levenskwaliteit van de wijk aanzienlijk verhogen," voegt Dominique Dufourny toe.

"Het was nodig om wat ademruimte te geven aan deze wijk die dreigde te verstikken door het autoverkeer. De mobiliteitskwestie is geen beperking, maar een opportuniteit voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, de gezelligheid, en het vermengen van functies. Dankzij deze aanpassingen, is dit een nieuwe ruimte die vrijer is, groener ook, die aan de bewoners wordt aangeboden. Elsene heeft besloten om actief met het Gewest samen te werken om in samenwerking met de bewoners en de handelaars te komen tot een kwaliteitsproject. Vandaag bestaat de uitdaging van de gemeente erin het project te begeleiden om de toegankelijkheid van de werf voor de buurtbewoners te garanderen," zegt Caroline Désir. 

Contacteer ons
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel