Eenrichtingsverkeer op Gentsesteenweg

Akkoord tussen gemeente Sint-Agatha-Berchem en Brussels gewest

Vrijdag 19 december 2014 — Op de Gentsesteenweg tussen de Zelliksesteenweg en de Keizer Karellaan wordt voortaan opnieuw eenrichtingsverkeer ingevoerd. Na een overleg tussen Mobiel Brussel, de gemeenten Sint-Agatha-Berchem en het kabinet van minister Pascal Smet is beslist dat de verbodsborden die door de gemeente waren afgedekt opnieuw zichtbaar worden gemaakt. In afwachting van een bredere mobiliteitsstudie komt er wel een uitzondering voor plaatselijk verkeer.

De gewestadministratie zal vandaag nog de nodige ingrepen doen om dat stuk van de Gentsesteenweg enkele richting te maken met uitzondering voor lokaal verkeer. Tegelijk worden de verkeerslichten op het kruispunt tussen de Gentsesteenweg en de Keizer Karellaan beter afgesteld om de capaciteit van het kruispunt te verhogen. Meer bepaald zal het verkeer dat komende van de E40 linksaf wil naar het winkelcentrum Basilix vlotter kunnen doorstromen. Daarnaast wordt de signialisatie verbeterd zodat het verkeer dat van de Gentsesteenweg naar de Ring wil vlot via de Zelliksesteenweg wordt geleid. Ondertussen heeft het Brussels gewest de procedure in gang gezet om de eenrichtingsstraat in regelgeving te verankeren.

Deze oplossing maakt het mogelijk om de veiligheid aan het kruispunt Keizer Karellaan-Gentsesteenweg te garanderen, de mobiliteit van de bewoners te verbeteren en een vlotte doorgang van de bussen en trams op de Gentsesteenweg veilig te stellen. “Ik heb in dit dossier van in het begin de voorrang gegeven aan de dialoog, met als doel de veiligheid op het kruispunt en de toegankelijkheid voor de bewoners te garanderen”, zegt Pascal Smet, “zonder daarbij de commerciële snelheid van de trams en bussen uit het oog te verliezen. Ik ben blij dat we die drie aspecten met elkaar hebben kunnen verzoenen.” De komende weken zal er een mobiliteitsstudie voor de hele buurt worden opgestart om de verkeerssituatie verder te optimaliseren.   

Ook burgemeester Joël Riguelle toont zich tevreden. "Het stemt me tevreden dat de contacten met het gewest hebben geleid tot positieve perspectieven voor de veiligheid, voor de mobiliteit van de wijk, voor de toegankelijkheid van de handelszaken in de buurt en voor het station." De burgemeester benadrukt dat hij altijd vragende partij is geweest voor een geïntegreerd mobiliteitsbeleid dat gestoeld is op een partnerschap tussen gemeente en gewest en oor heeft naar de verzuchtingen van de bewoners.