Eerste steenlegging voor gemeenschaps- en lokaal dienstencentrum De Zeyp in Ganshoren.

Vanmorgen gaven Brussels minister Pascal Smet, Brussels staatssecretaris Bianca Debaets en de voorzitters van Gemeenschapscentrum en Lokaal Dienstencentrum De Zeyp het startschot voor de grondige renovatie-en nieuwbouwwerken. Het nieuw gebouw in Ganshoren zal ook de Nederlandstalige bibliotheek huisvesten.

Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Zeyp werd in 2007 in samenwerking met het Gemeenschapscentrum (GC) De Zeyp opgericht en bouwde haar werking de afgelopen jaren uit in de infrastructuur van het GC.  Voor de uitbouw van hun eigen aangepaste infrastructuur kocht vzw LDC De Zeyp in 2008 met investeringssubsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het huis in de Zeypstraat 45. Uiteindelijk kozen vzw LDC De Zeyp en GC De Zeyp voor een gezamenlijk project waarin de functies van het GC en het LDC De Zeyp (woonzorg) worden geïntegreerd. In juli 2012 besloot de VGC om ook middelen te voorzien voor de integratie van de Nederlandstalige bibliotheek van de gemeente Ganshoren in het gezamenlijke project op de site van GC De Zeyp.

“We brengen cultuur en zorg samen in dit gloednieuw gebouw en maken zo letterlijk nog meer plaats voor ontmoeting tussen generaties en tussen culturen in Brussel,” zegt Pascal Smet.

“De nieuwe gebouwen zullen ook voor de senioren van Ganshoren en omstreken een nieuwe start betekenen. Het lokaal dienstencentrum zal piekfijn in orde zijn zodat de focus kan liggen op waar het echt om draait: elkaar ontmoeten en samen iets eten in een ongedwongen en gezellige sfeer,” vertelt staatssecretaris en VGC-Collegelid voor Welzijn Bianca Debaets.

De totale kostprijs van het project bedraagt 2.290.957 euro. Het college van de VGC kende een investeringssubsidie van respectievelijk 948.021 euro  toe voor de uitbreiding en verbouwing van het LDC De Zeyp, de aanpassingswerken aan de gedeelde ruimtes met het GC De Zeyp en de integratie van de bibliotheek. Ook vanuit VIPA werden vrijgemaakt  en werd er een lening afgesloten. De rest wordt gefinancierd met eigen middelen. Het nieuwe gebouw zal midden 2019 klaar zijn.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel