Elsensesteenweg zonder auto's

Gewest en gemeente stellen toekomstvisie voor wijk van de Elsensesteenweg voor

Vrijdag 15 januari 2016 — Het Brussels Gewest en de gemeente Elsene hebben vandaag samen het nieuwe toekomstproject voor de wijk rond de Elsensesteenweg voorgesteld. Dit project is het resultaat van de gesprekken met bewoners en handelaars tijdens de participatieavonden in 2015. Toen gaf Brussels minister van mobiliteit en openbare werken Pascal Smet aan dat hij alle voorstellen voor de lijn 71 en de wijk zou bestuderen.

Gewest en gemeente benadrukten vandaag dat het niet enkel gaat om een mobiliteitsproject. Het is een project dat de levenskwaliteit in de stad verbetert en als doel heeft om het hart van de gemeente te heropwaarderen. 

De Elsensesteenweg wordt tussen de Naamsepoort en het Fernand Cocqplein, inclusief het plein, van gevel tot gevel heraangelegd. Wegdek en trottoir zullen zich na de heraanleg op gelijke hoogte bevinden ('gelijkvloerse aanleg') en tussen de Waversesteenweg en het Fernand Cocqplein zal de straat overdag niet toegankelijk zijn voor auto's. Bussen, hulpdiensten en taxi's zullen wel door de straat kunnen rijden. Samen met de handelaars zal een systeem uitgewerkt worden voor de leveringen. De gemeente Elsene werkt momenteel in detail een circulatieplan uit voor de Elsensesteenweg en de omliggende straten. Over dat plan zal de komende weken ook nog overlegd worden met handelaars en bewoners. De Elsensesteenweg en het Fernand Cocqplein worden hiermee een aangename zone om te wandelen of winkelen en een nieuwe aantrekkingspool.

'Ik ben trots dat ik vandaag dit project kan voorstellen, en vooral dat ik dat samen kan doen met de gemeente Elsene die ik in het bijzonder wil bedanken voor de goede samenwerking', vertelt Pascal Smet. 'Met dit project willen we het hart van Elsene een echte identiteit geven. De Elsensesteenweg zal een aangename straat worden zonder auto's. Zo verbetert de levenskwaliteit voor bewoners en bezoekers en zal de bovenstad de concurrentie kunnen aangaan met nieuwe winkelzones in Brussel.'  

'Het is een ambitieus, gedurfd en vernieuwend project dat het stedelijk uitzicht van de wijk rond Fernand Cocq, Sint-Bonifaas en Naamsepoort zal veranderen,' zegt Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene. 'Het project zal de levenskwaliteit van de Elsenaren moeten verbeteren en zich inschrijven in de dynamiek van de socio-economische ontwikkeling die we momenteel voeren. Ik denk dan in het bijzonder aan de aanvraag tot erkenning als toeristische zone die we voor deze wijken hebben aangevraagd. We zullen er op toezien dat de duur van de werf strikt wordt gevolgd zodat de bewoners en de handelaars zo weinig mogelijk hinder ondervinden.'  

Bus 71 zal niet meer opgehouden worden door verkeerslichten of files waardoor de frequentie en regelmaat van de buslijn zal verhogen. De bedoeling is dat er elke 3-4 minuten een bus zal voorbijrijden. De capaciteit van de buslijn verhoogt zo van 25 tot 66%. Buslijn 71 wordt voor 58% gebruikt door Elsenaren en is vooral succesvol omdat het de belangrijke plekken in de gemeente Elsene met elkaar verbindt. Er is daarom beslist om niets te veranderen aan het traject van de lijn.

De toegankelijkheid tot de bestaande parkeerplaatsen is verzekerd. De Sint Bonifaaswijk wordt een ontmoetingszone en de signalisatie van de Parking Tulp zal verbeteren.  

'Met dit project willen we de levenskwaliteit verbeteren van de wijk in het noorden van onze gemeente. Het is ook een antwoord op onze bekommernissen over de lijn 71, die de Elsenaren enerzijds verbindt met het centrum van Brussel en met het Zuiden van Elsene en de universiteiten. We zullen samen met de bewoners en gebruikers van de wijk een kwalitatief circulatieplan opstellen,' zegt Caroline Désir, Schepen van de mobiliteit van Elsene. 

Het Gewest heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt in haar budget voor dit project. De bedoeling is dat de werken starten tegen het einde van 2017 en maximum 8 maanden duren. Er zal niet overal tegelijkertijd gewerkt worden en de werf zal in fases verlopen om de hinder tot een minimum te beperken. 

Net zoals bij de werken aan het Vanderkindereplein zal het gewest werken via een bonus-malussysteem met de aannemer. De duur van de werken zal zo onder controle blijven.  

Het Gewest en de Gemeente zijn ook overeengekomen om een begeleidingscomité op te richten met bewoners en handelaars, die elke fase van het project mee zullen opvolgen. De komende weken zullen er ook participatiemomenten plaatsvinden met de bewoners en handelaars.