Evelyne Huytebroeck wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van hub.brussels met Lydia Desloover als ondervoorzitster

De Brusselse regering heeft de nieuwe voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van hub.brussels benoemd

Ter herinnering, hub.brussels is het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning. Het is een van de belangrijkste regionale partners voor het Brussels bedrijfsleven. hub.brussels informeert en adviseert gratis iedereen die een bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil oprichten of uitbreiden. Daarbovenop zorgt het ook voor de internationalisering en het aantrekken van buitenlandse investeringen in Brussel.

De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, Evelyne Huytebroeck, heeft naast haar uitgebreide kennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het voordeel dat ze tijdens haar Brusselse ministeriële mandaten aan de wieg heeft gestaan van de Employment-Environment Alliances, zowel in de sector van de duurzame bouw als in de sector van de duurzame voeding. Deze twee sectoren zijn vandaag de dag nog steeds prioritaire sectoren van de economische transitie in Brussel. De prestaties van deze allianties hebben zowel in eigen land als internationaal al veel lof gekregen.

Het is deze ervaring, haar kennis van de wereld van de KMO's maar ook, meer algemeen, haar vele contacten in de bedrijfswereld en de milieuwereld die Evelyne Huytebroeck ten dienste wil stellen van hub.brussels, de Brusselse bedrijven en de economische transitie.

Daarbij kan zij rekenen op de steun van haar nieuwe ondervoorzitster, Lydia Desloover. Zij is geboren en getogen in Brussel. Ondernemen zit in haar DNA. Haar studies in communicatiewetenschappen aan de VUB waren een opstap naar haar verdere engagement in de bedrijfswereld. Zowel privé als professioneel zet zij zich in voor het ondernemerschap. Haar expertise haalt ze uit de vele samenwerkingen met KMO’s en haar begeleiding van bedrijven die willen samenwerken en fusioneren. Vooral in de audiovisuele sector  en de marketing communicatie bewijst ze haar capaciteiten. Tijdens de fusie van ondermeer Tv-Brussel, FM Brussel en de gratis Brusselse krant, stond ze mee aan het roer. Ook bij de fusie van hub.brussels zat zij van in het begin mee aan tafel om het goede verloop te garanderen. Ze wil het ondernemen in Brussel blijven stimuleren en speciale aandacht schenken aan duurzaam en verantwoord ondernemen in de verschillende sectoren.

"hub.brussels is een formidabel instrument dat zijn nut bewijst door ondernemers te helpen zich te ontwikkelen binnen het Brusselse ecosysteem. Dit is met name het geval in deze crisisperiode. Ik ben blij dat Evelyne Huytebroeck dankzij haar ervaring, dynamisme en visie kan bijdragen aan de dynamiek van hub.brussels en er nog meer een referentiebureau van kan maken, zowel regionaal als internationaal, op het vlak van economische transitie", legt Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Pascal Smet, beaamt dit: “Met deze twee dames aan het hoofd van de raad van bestuur ben ik er zeker van dat de belangen van onze Brusselse ondernemers topprioriteit blijven. Zeker voor zij die de stap nemen om hun bedrijf op internationaal niveau uit te breiden. hub.brussels profileert zich meer en meer als het eerste aanspreekpunt voor alle bedrijfssectoren in onze hoofdstad. Dit kan alleen maar door het vertrouwen die de Brusselse ondernemers schenken aan deze instelling. Het doel is en blijft de ondersteuning van deze ondernemers. En zelfs tijdens moeilijke periodes zoals deze slaagt hub.brussels daarin.”

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel