Fietsers mogen in Brussel voortaan door rood rijden

Gemeenten worden verplicht de toepasselijke borden te plaatsen

Donderdag 17 november 2016 — Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft samen met Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets beslist om fietsers toe te laten ook bij rood licht af te slaan naar rechts. Dit kan enkel wanneer een zogenaamd verkeersbord B22 of B23 op het kruispunt aanwezig is. De beslissing van de Brusselse regeringsleden verplicht de gemeenten tot de plaatsing van die borden op alle kruispunten. Via ministerieel besluit wordt artikel 67.4.3e van de wegcode daartoe aangepast. Het eerste bord onder dit nieuwe regime is vandaag geplaatst in de gemeente Jette in aanwezigheid van burgemeester Hervé Doyen.

Tijdens de vorige legislatuur vonden de borden B22 en B23 ingang in het Brusselse straatbeeld. Het laat fietsers toe om rechtsaf te slaan of rechtdoor te fietsen ondanks een oranje of rood verkeerslicht. De borden hangen op heel wat gewestelijke kruispunten. Gemeentelijke wegen en kruispunten bleven achterop en deden vaak niet mee met het plaatsen van de borden.

Dat verandert nu. De gemeenten worden verplicht om de borden B22 of B23 te plaatsen aan alle kruispunten met verkeerslichten, behalve als het omwille van veiligheidsredenen niet kan. Met andere woorden, als ze het niet doen, moeten ze motiveren waarom niet. In gemeenten die de borden niet hangen, kan het gewest in de plaats treden. Dat zal er toe leiden dat doorrijden voor fietsers aan een rood licht de regel zal worden in Brussel in plaats van de uitzondering.

« Het fietsobservatorium vroeg in 2015 om het gebruik van de B22 en B23 borden in het gewest te harmoniseren. We maken nu van rechtsaf slaan of rechtdoor fietsen aan rood licht de regel daar waar het veilig is », laat het kabinet van minister Pascal Smet weten. « Tot nu toe waren verkeerslichten vooral bedacht vanuit het autoverkeer. Met deze veralgemening geven we een echte oplossing voor de fietsers in ons gewest: we maken hun verplaatsingen zo eenvoudig en snel mogelijk  ».

« Het was nodig om de gemeenten meer duidelijkheid te verschaffen over het doorrijden bij rood voor fietsers. Het aantal kruispunten waar doorrijden door rood voor fietsers toegelaten is, zal drastisch toenemen. We zijn ervan overtuigd dat fietsers door deze maatregel vlotter door het Brusselse verkeer zullen kunnen fietsen. Vandaag verliezen ze ongeveer nog 1/5de van hun reistijd omdat ze moeten stoppen voor verkeerslichten. De nieuwe regelgeving maakt fietsen in Brussel nog aantrekkelijker dan vandaag. Deze regelgeving bestaat al in Nederland sinds 1990 en ook in andere landen zoals Frankrijk en Duistland. De ervaringen van de voorbije jaren leert dat de maatregel de verkeersveiligheid allerminst in het gedrang brengt », vertelt Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid.

« Het is de plicht van de overheid om het fietsen in de hoofdstad te vergemakkelijken en te bevorderen. Met het beperkt eenrichtingsverkeer voor fietsers is de veralgemening van de afslagen naar rechts een verdere stap in die zin. We feliciteren het Gewest voor haar proactieve benadering en haar gebruik van deze opportuniteit waartoe de gemeente Jette volledig toetreedt », zegt Hervé Doyen, burgemeester van Jette

« Met een verkeersbord B22 vermijden we dat fietsers onnodig stil moeten staan bij verkeerslichten die eigenlijk bedoeld zijn om het autoverkeer te regelen. Op heel wat plaatsen is rechts af slaan door het rood perfect veilig. Jette plaatst ook het verkeersbord B22 of B23 op een aantal gemeentewegen, zoals de Bonaventurelaan. Willen we de Jettenaren aanmoedigen meer te fietsen, dan is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat fietsers zo snel en comfortabel mogelijk hun route kunnen afleggen », aldus schepen van mobiliteit van de gemeente Jette Nathalie Deswaef.

Brussel Mobiliteit beheert in totaal 475 gewestelijke kruispunten met verkeerslichten. In totaal hangen daar al 348 borden B22 of B23. De komende maanden worden nog 40 bijkomende borden geplaatst.