FIX bouwt mee aan de Brusselse cultuursector

FIX bouwt mee aan de Brusselse cultuursector

FIX is al even gekend en geliefd in Brussel. Dankzij de VGC kan het sociale tewerkstellingsbedrijf haar werking in 2021 sterk uitbreiden met 3 nieuwe ploegen. De laatste van deze ploegen start dit najaar en is een versterking voor het departement Cultuur, Jeugd & Sport (CJS) van de VGC. Dankzij deze uitbreiding kan FIX voortaan naast scholen en jeugdorganisaties, ook de Brusselse cultuurorganisaties helpen bij hun infrastructurele noden. Zo wordt Brussel bijgestaan met de expertise van in totaal 13 gespecialiseerde ploegen. 

Infrastructurele noden in de cultuursector

FIX is een bouwbedrijf, actief in de sociale economie. FIX renoveerde tot voor kort vooral de Brusselse scholen, maar sinds 2017 kwam daar ook de infrastructuur van het Brusselse jeugdwerk en sportorganisaties bij. De renovaties worden uitgevoerd door langdurig werkzoekenden die via FIX een werkervaringstraject in de bouw volgen; zo bouwen zij mee aan de stad, en wordt ook infrastructuur geoptimaliseerd. Na een traject van 2 jaar bij FIX worden de FIX’ers begeleid bij hun zoektocht naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Deze aanpak werkt! Van de FIX’ers die in 2019 hun werkervaringstraject bij FIX afrondden vond 72% binnen het jaar een job.

“Gezien de populariteit van deze succesformule en wegens infrastructurele noden in de culturele sector kon een uitbreiding niet lang uitblijven,” aldus Collegelid Pascal Smet. “De cultuursector heeft nood aan onderhoud en renovatie van hun infrastructuur maar daarom niet per se veel expertise rond en infrastructuurbeheer. Daar kan FIX in bijstaan.”

Ploeg met focus op elektriciteit

Opvallend binnen de hele cultuur-, jeugd- en sportsector zijn de grote noden aan elektriciteitswerken. De nieuwe ploeg zal zich hierin dan ook specialiseren, aanvullend op de algemene werken die reeds door een bestaande ploeg worden uitgevoerd. Ook voor de FIX’ers biedt een specifiek werkervaringstraject gericht op elektriciteit interessante loopbaanperspectieven, zoals bevestigd in de lijst met knelpuntberoepen.

 “De uitbreiding naar de cultuursector is logisch en een antwoord op een duidelijke nood. Bovendien koppelen we dit aan interessante leerkansen voor onze arbeiders. Zo zetten we de succesformule van FIX voort! ”
- Eva De Smedt, directeur FIX –

"Het initiatief FIX komt voor ons op een perfect moment; net als we met bijna 40 kunstenaars samen onze ateliers verhuizen én de binnenmuren en -deuren meepakken, in de vorm van recuperatiemateriaal uit onze vorige locatie”, aldus Aernoudt Jacobs, artistiek co-directeur van Overtoon. “Het is een enorme klus en de expertise van de FIX-ploeg is een fantastisch pluspunt. Dat FIX daarenboven ook een opleidingsinitiatief is waarin mensen werkervaring opdoen, past helemaal bij onze visie op een circulaire economie.”

FIX is bereikbaar voor alle vragen en aanvullend beeldmateriaal. Op dinsdag 9 november geven ze ook een infomoment aan organisaties gekoppeld aan het VGC-netwerk.

Volg hen op Facebook en op hun website.

Ben je een Brusselse cultuurorganisatie ondersteund door de VGC? Meer info vind je hier.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Thomas Kayaert Communicatieverantwoordelijke
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Thomas Kayaert Communicatieverantwoordelijke
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel